Zmluvy do roku 2014

Adriana 04 Máj, 2015 Povinne zverejňované informácie

 

Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti
927 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 235 000.00 Eur 31.12.2014
926 VŠK Púchov Dotácia Dotácia 43 000.00 Eur 31.12.2014
925 FIN.M.O.S, a.s. Zmluva o verejnom osvetlení osvetlenie 0.00 Eur 24.12.2014
924 Promotion MEDIA s.r.o. Nájomná zmluva nájom 500.00 Eur 23.12.2014
923 Developer consulting, s.r.o. Nájomná zmluva nájom 4 352.00 Eur 23.12.2014
922 Peter Karumník – ADVENT Zmluva o zapožičaní Chladiaci box 13.27 Eur 23.12.2014
921 FIN.M.O.S, a.s. Zmluva o združených službách elektrika 0.00 Eur 23.12.2014
920 UNIGA a.s. Poistná zmluva poistenie 298.00 Eur 20.12.2014
919 UNIGA a.s. Poistná zmluva poistenie 380.00 Eur 20.12.2014
918 VEGA Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 325.00 Eur 20.12.2014
917 Odema Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 467.00 Eur 19.12.2014
916 Marián Chovanec Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 721.00 Eur 19.12.2014
915 JUDr.Alena Virdzeková Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 115.00 Eur 19.12.2014
914 František Markovič Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 52.00 Eur 18.12.2014
913 TAMA Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 326.00 Eur 18.12.2014
912 BRESMAN, spol.sr.o. Nájomná zmluva nájom 660.00 Eur 18.12.2014
911 Velomonti Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 102.00 Eur 18.12.2014
910 MISTA Plus, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 858.00 Eur 18.12.2014
909 Oldrich Roučka Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 99.00 Eur 18.12.2014
908 AZ Agentúra, s.r.o. Púchov Zmluva o prenájme NP nájom sklad 169.51 Eur 18.12.2014
907 AZ Agentúra,s.r.o. Púchov Zmluva o prenájmeNP nájom Azalka 720.87 Eur 18.12.2014
906 Miroslav Kučera Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 182.00 Eur 17.12.2014
905 PERFEKT Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 475.00 Eur 17.12.2014
904 REMESPORT, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 259.00 Eur 17.12.2014
903 Ing.Elena Joachymstálová Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 236.00 Eur 17.12.2014
902 Ing.Alena Kožúriková Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 198.00 Eur 17.12.2014
901 Calla s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 229.00 Eur 17.12.2014
900 ASPECTA TRADE s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 964.00 Eur 17.12.2014
899 Miroslav Bartuš Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 30.00 Eur 17.12.2014
898 Ing. Jaroslava Pivková Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 131.00 Eur 17.12.2014
897 Deltas Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 934.00 Eur 17.12.2014
896 ZOPOS TRADE, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 453.00 Eur 17.12.2014
895 Tomreal Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 180.00 Eur 17.12.2014
894 Daniela Ivanišová Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 52.00 Eur 17.12.2014
893 ASSA, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 484.00 Eur 17.12.2014
892 KMK, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 555.00 Eur 17.12.2014
891 Fatrex real s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 158.00 Eur 17.12.2014
890 Ladislav Kožík Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 410.00 Eur 17.12.2014
889 MVDr.Dagmar Lukáčová Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 202.00 Eur 17.12.2014
888 DA Servis, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 789.00 Eur 17.12.2014
887 TABELA Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 853.00 Eur 17.12.2014
886 TABELA REAL, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 140.00 Eur 17.12.2014
885 GOMS, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 2 006.00 Eur 17.12.2014
884 Gimax Logistics, s.r.o. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 861.00 Eur 17.12.2014
883 Gimax Servis, s.r.o Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 367.00 Eur 17.12.2014
882 Radoslav Prokop – Gimax Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 187.00 Eur 17.12.2014
881 Pavel Virdzek Zmluva o poskytnutí finančnej podpory podpora 138.00 Eur 17.12.2014
880 SALON VIERA, s.r.o. Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 352.79 Eur 17.12.2014
879 SUN Dental, s.r.o. Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 647.82 Eur 17.12.2014
878 Medial TV Zmluva o poskytovaní služieb Propagácia mesta v PúTV 49 500.00 Eur 16.12.2014
877 Medial Púchov Zmluva o poskytovaní služieb Záznamy MsZ 61 500.00 Eur 16.12.2014
876 Medial IN Zmluva o poskytovaní služieb Propagácia mesta v Púchovských novinách 39 000.00 Eur 16.12.2014
875 ŠEVT, a.s. Rámcová zmluva Nákup tovaru 4 363.00 Eur 16.12.2014
874 MP Profit, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Ext. manažment, ver. priestranstvo Vieska Bezdedov 1 912.00 Eur 16.12.2014
873 GEMMA CONSULTING, sro. Zmluva o poskytovaní služieb Externý manažment, chodník cint. H. Kočkovce 2 877.00 Eur 16.12.2014
872 C.E.I. Consulting a.s. Zmluva o dielo 2/2014 Real. stavby Rozšírenie chodníkov, cintorín H.Kočkovce 33 120.00 Eur 16.12.2014
871 STAVA, sro. Zmluva o dielo Verejné priestranstvo, Pož. zbrojnica Nosice 33 096.00 Eur 16.12.2014
870 GEMMA CONSULTING, sro. Zmluva o poskytovaní služieb Externý manažment 2 877.00 Eur 16.12.2014
869 MP Profit, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Externý manažment 1 913.00 Eur 16.12.2014
868 M&B Sonic Michaela Křenková Zmluva o dielo 2013/003 Rekonštrukcia rozhlasu Púchov I. etapa 22 008.00 Eur 16.12.2014
867 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Dodatok k zmluve nájom 1.00 Eur 16.12.2014
866 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Dodatok k zmluve nájom 1.00 Eur 16.12.2014
865 BAP Trading,s.r.o. Košice Servisná zmluva PO_KVC servisna činnosť odvodu dymu a tepla 555.00 Eur 11.12.2014
864 Slov. zväz zdravotne postihnutých Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie Dotácia 500.00 Eur 10.12.2014
863 Ridzik Jozef Nájomná zmluva prenájom 66.00 Eur 10.12.2014
862 Medial Púchov Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Zmena IV. Odmena a platobné podmienky 47 500.00 Eur 05.12.2014
861 Medial IN Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Zmena IV. Odmena a platobné podmienky 38 000.00 Eur 05.12.2014
860 Erman, s.r.o. Kúpna zmluva Dodanie tovaru 0.00 Eur 05.12.2014
859 SEPROT – PLUS, s.r.o. Púchov Dodatok k zmuve na poskytovanie služieb informátorov poskytovanie služieb informátorov 0.00 Eur 04.12.2014
858 SEPROT, s.r.o. Púchov Dodatok k zmluve o strážnej službe strážna služba KVC 0.00 Eur 03.12.2014
857 Danka Vanková Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy pozemok 0.00 Eur 03.12.2014
856 R. Varga Zmluva o dielo Zápis do mestkej kroniky 250.00 Eur 02.12.2014
855 Jágrik. s.r.o. Zmluva o komunálnom odpade Nakladanie s vyseparovaným odpadom 0.00 Eur 02.12.2014
854 Obec Lúky Zmluva o komunálnom odpade Zber plastov 0.00 Eur 02.12.2014
853 Studio 21 plus Zmluva o dielo Architektonická štúdia 17 040.00 Eur 02.12.2014
852 SWAN a.s. Zmluva o spolupráci spolupráca 250.00 Eur nestanovený
851 Gabriš Rastislav a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 01.01.1970
850 vlastníci bytov v dome č. 1639 Kúpna zmluva pozemok 0.00 Eur 29.11.2014
849 Loduhová Miroslava Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 1417/1 469.40 Eur 28.11.2014
848 Loduhová Miroslava Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 27.11.2014
847 vlastníci bytov v dome č.1169 Kúpna zmluva pozemok 0.00 Eur 27.11.2014
846 Haluška Richard a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 20.11.2014
845 Pšenák Jozef a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
844 Gereg Tibor a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
842 Gereg Peter Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 18.11.2014
841 Kucharík Jozef a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
840 Vrábel Jozef Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
839 Vlasko Vladimír Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
838 Zemko Milan a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
837 Malovec Jaroslav Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
836 Mikulova Mária Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
835 Veselý Ján a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
834 Václavikova Renáta Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
833 Vrábel Jaroslav a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
832 Mončeková Mariana Dodatk k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
831 Brindza Pavol a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
830 Kalmová Dagmar Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
829 Pazdernatý Jozef a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
828 Beriac Peter a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
827 Kvasňák Roman a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
826 Jurisa Miroslav manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
825 Sasák Andrej Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
824 Chutkova Emilia Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.11.2014
823 Benková Lenka Zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 14.11.2014
822 Štefula Ján Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
821 Jašek Peter a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
820 Maňáková Lenka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
819 Maňáková Lenka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
818 Jašek Peter a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
817 Rosina Roman a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
816 Klouda Marcel Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.11.2014
815 Marciňova Michaela Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 12.11.2014
814 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistenie 50.00 Eur 11.11.2014
813 KOPEK PLUS, s.r.o , Dolné Kočkovce Zmluva vlastníkov o pskytovaní služieb a správy KVC Zmluva o poskytovaní služieb 198.25 Eur 11.11.2014
812 Paroha Milan a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 11.11.2014
811 SPP- distribúcia, a.s. Zmluva o údržbe a opravách údržba 0.00 Eur 11.11.2014
810 GRYF Media s.r.o. Dodatok nájomnej zmluvy Dodatok č.1 nájomnej zmluvy č.2013 2779 0.00 Eur 08.11.2014
809 ŽSR Kúpna zmluva pozemok 608.00 Eur 08.11.2014
808 ŽSR Kúpna zmluva pozemok 1 203.00 Eur 08.11.2014
807 ŽSR Kúpna zmluva pozemok 881.00 Eur 08.11.2014
806 SPP – distribúcia Zmluva o nájme Nájom plynárenského zariadenia 1.00 Eur 06.11.2014
805 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 3/ DZ221302200530103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213022005301 Dodatok č. 3/ DZ221302200530103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213022005301 61 392.00 Eur 05.11.2014
804 Kolár Ľubomír Kolárova Zora Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 04.11.2014
803 Mahútova Eva Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 04.11.2014
802 Michalíkova Jana Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 04.11.2014
801 Kolár Dušan a Kolárova Júlia Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 01.11.2014
800 Drahuta Pavol Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 01.11.2014
799 Badura Pavol a Badurová Lea Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 01.11.2014
798 CVČ Včielka Zmluva o dielo Ekologicky v odpadovom hospodárstve 4 950.00 Eur 31.10.2014
797 Spoločenstvo byt. dom 1427 Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 130.00 Eur 31.10.2014
796 Košíkova Mária Zmluva o nájme bytu nájom /Moyzesova 1867/10 0.00 Eur 31.10.2014
795 Jozef a Stanislav Crkoň a manželky Kúpna zmluva Pozemky 0.00 Eur 30.10.2014
794 SSE Distribúcia Zmluva o budúcej zmluve Vecné bremeno 0.00 Eur 30.10.2014
793 Burianova Darina Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 29.10.2014
792 Burianova Darina Dodatok k NZ byt najom 0.00 Eur 29.10.2014
791 Harvánková Eva Dodatok NZ byt Nájom 0.00 Eur 25.10.2014
790 Kukuliašová Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 25.10.2014
789 Cekulová Božena Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 21.10.2014
788 Cora Geo s.r.o zmluva o dielo zmluva o inf. systeme 11 208.16 Eur 15.10.2014
787 ŠK Spartan Dotácia Poskytnutie dotácie 200.00 Eur 15.10.2014
786 AZ Agentúra, s.r.o., Púchov Dodatok k NZ nájom 169.23 Eur 14.10.2014
785 AZ Agentúra, s.r.o. Púchov Zmluve o kúpe zmluva o kúpe 62 786.57 Eur 14.10.2014
784 SOŠ obchodu a služieb Dotácia Barmanská a sommelierska súťaž 200.00 Eur 10.10.2014
783 Mestský program mat.zabez. výk. športu v Púchove Dotácia Poskytnutie dotácie 12 000.00 Eur 10.10.2014
782 Mediatel Zmluva o inzercii sluby 150.00 Eur 09.10.2014
781 AZ agentúra, s.r.o. Púchov Zmluva o kúpe Kúpna zmluva 14 900.00 Eur 08.10.2014
780 AZ agentúra,s.r.o. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov Zápočet pohľadávok 62 786.57 Eur 07.10.2014
779 VINKstav, sro Zmluva o dielo Okružná križovatka Chmelinec 112 000.00 Eur 04.10.2014
778 Púchovský Gazda s.r.o. Nájomná zmluva nájom 145.00 Eur 03.10.2014
777 Continental Matador Rubber Darovacia zmluva Darovacia zmluva 500.00 Eur 02.10.2014
776 Rodičovské združenie Slovanská Zmluva o poskytnutí dotácie Balíčky "Mikuláš" 200.00 Eur 02.10.2014
775 Rodičovská rada Gymnázium Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie Seminár 250.00 Eur 02.10.2014
774 MŠK Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 107 500.00 Eur 02.10.2014
773 Šport. hokejový klub o.z. Zmluva o poskytnutí dotácie II. liga seniorov 2014 3 000.00 Eur 02.10.2014
772 Krasoklub Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie II. ročník pretekov 400.00 Eur 02.10.2014
771 Rebita, s.r.o. Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 131.29 Eur 02.10.2014
770 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Poistná zmluva poistenie 364.00 Eur 01.10.2014
769 Martinková Marta Kúpno-predajná zmluva kúpa bytu 1631/12 9 857.92 Eur 01.10.2014
768 Allrisk Poistná zmluva poistenie 14 023.00 Eur 30.09.2014
767 Rádioklub Javorník Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 27.92 Eur 25.09.2014
766 1. volejbalový klub Púchov Dotácia Poskytnutie dotácie 2 000.00 Eur 25.09.2014
765 Klub slovenských turistov Púchov Dotácia Poskytnutie dotácie 500.00 Eur 25.09.2014
764 UNIQA Poistná zmluva PZPMV 195.00 Eur 20.09.2014
763 Uniqa Poistná zmluva Auto & Voľnosť KASKO 2 072.00 Eur 20.09.2014
762 KUPAS, s.r.o. Zmluva o dielo Zhotovenie Street Workout ihriska 6 735.00 Eur 18.09.2014
761 Návoj Peter Dodatok k NZ nájom SOV 1400 2 019.61 Eur 12.09.2014
760 Cestné stavby Považská Bystrica Zmluva o dielo Rekonštrukcia ul. Požiarna 131 000.00 Eur 10.09.2014
759 Peter Kuchařík Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci Spolupráca pri zbere použitého šatstva 1 000.00 Eur 05.09.2014
758 AZ Agentúra, s.r.o , Púchov Znluna o prenajme NP nájom Azalka 720.87 Eur 05.09.2014
757 Návoj Peter Zmluva o prenájme NP nájom SOV 1400 2 048.77 Eur 05.09.2014
756 rodina Nemčeková Kúpna zmluva pozemok 1 010.00 Eur 04.09.2014
755 Lomtec.com a.s. Zmluva o poskytovaní služieb Web: Rozvoj cestovného ruchu v Púchove a okolí 10 560.00 Eur 27.08.2014
753 Ministerstvo dopravy Zmluva a poskytnutí dotácie Spracovanie konceptu územného plánu 8 940.00 Eur 26.08.2014
752 Klub slovenských turistov Zmluva o prenájme NP nájom 0.00 Eur 26.08.2014
751 SOMI Applications, s.r.o. zmluva o dielo bezpečnostný projekt 1 540.00 Eur 23.08.2014
750 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní služby Zmluva o poskytovaní služby 0.00 Eur 23.08.2014
749 Lidl Slovenská republika,v.o.s Zmluva o budúcej zmluve pozemok 0.00 Eur 22.08.2014
748 Lucia Siváková Kúpna zmluva pozemok 836.00 Eur 22.08.2014
747 Občianske združenie OPEN Zmluva o prenájme NP nájom 99.79 Eur 15.08.2014
746 Baláž Roman a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 08.08.2014
745 MsBP Servis, s.r.o. Dodatok č.12 k mandátnej zmluve Mandátna zmluva o obstarávaní činnstí pri správe bytov a NP 0.00 Eur 06.08.2014
744 SPP Nadačný fond SPP Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 29/2014 6 000.00 Eur 06.08.2014
743 Halušková Zora Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.08.2014
742 Turza Ondrej a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.08.2014
741 Šubertova Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.08.2014
740 Hvizdák Igor a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.08.2014
739 Banincová Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.08.2014
738 Žaťko Branislav Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.08.2014
737 JUDr. Pavel Loduha Zmluva Poskytnutie právnych služieb 1 500.00 Eur 02.08.2014
736 Vlastníci bytov v OD 1405 Kúpna zmluva na pozemok pod OD Odkúpenie pozemku 0.00 Eur 01.08.2014
735 Hollstav, s.r.o. Zmluva o dielo Rekonštrukcia námestia pri ZUŠ Púchov 202 300.00 Eur 01.08.2014
734 Badura Pavol a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 29.07.2014
733 KM Prestige consulting s.r.o. Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania Okružná križovatka Chmelinec Púchov 1 250.00 Eur 24.07.2014
732 Anna Mazáková Kúpna zmluva pozemok 470.00 Eur 24.07.2014
731 Gerbelová Eva Zmluva o prenájme NP nájom 1 256.60 Eur 23.07.2014
730 Bobák Zdenek Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 23.07.2014
729 Pekara Richard a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 23.07.2014
728 Burianová Mária Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 23.07.2014
727 Senko Viliam Zmluva oprenájme NP nájom 2 364.90 Eur 23.07.2014
726 Jozef Zezula Nájomná zmluva nájom 99.00 Eur 19.07.2014
725 Balážová Emília dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 17.07.2014
724 Anna Gašpárková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 17.07.2014
723 Jáňová, Jáňa dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 17.07.2014
722 Balážová Ľubomíra dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 17.07.2014
721 Michalíkova Jana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 16.07.2014
720 Kaššovicová Jana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 16.07.2014
719 Hudecová Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.07.2014
718 Richard Miričin Betes Zmluva o poskytovaní služieb Služby v oblasti BOZP 290.00 Eur 10.07.2014
717 Lesy Slovenskej republiky Dodatok k zmluve nájom 1 231.00 Eur 10.07.2014
716 Allianz Skupinová poistná zmluva Poistenie pracovníkov aktivačných prác 26.00 Eur 09.07.2014
715 Seidl Rudolf Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 09.07.2014
714 Ďurešová Anna Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 08.07.2014
713 Húževka Martin Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 09.07.2014
712 Octigon, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb Stratégia rozvoja cestovného ruchu 3 840.00 Eur 08.07.2014
711 Burianová Mária Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 939 7 023.08 Eur 08.07.2014
710 KM Prestige consulting s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Verejné obstarávanie 1 250.00 Eur 05.07.2014
709 Euro Dotácie a.s. Zmluva o poskytovaní služieb Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ Komenského 600.00 Eur 05.07.2014
708 EST Stage Technology, a.s. Rámcová zmluva o dielo servisná činnosť KVC 1 613.00 Eur 05.07.2014
707 Stanislav Buček Kúpna zmluva pozemok 800.00 Eur 01.07.2014
706 Martinková Marta Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.07.2014
705 Zberné suroviny a.s. Dodatok č.1 ku Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi 0.00 Eur 27.06.2014
704 Valašsko SK s.r.o. Zmluva o dielo Prestavba domu smútku 129 000.00 Eur 27.06.2014
703 Jednota dôchodcov Dotácia Poskytnutie dotácie 200.00 Eur 27.06.2014
702 Burianová Darina Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 27.06.2014
701 Burianová Darina Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 27.06.2014
700 Hlávek Ľubomír a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 27.06.2014
699 Otrubná Renáta Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 27.06.2014
698 Peter Mazák Predaj pozemku orná pôda 2 350.00 Eur 20.06.2014
697 STRABAG Zmluva o dielo Rekonštrukcia ul. Lichardova 176 000.00 Eur 20.06.2014
696 Rádio SEVER Zmluva o mediálnej spolupráci   571.00 Eur 19.06.2014
695 Košík Milan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.06.2014
694 SAGI, sro Zmluva o zabezpečení zberu papiera Zber papiera 0.00 Eur 17.06.2014
693 MURTEC s.r.o. kúpna zmluva Vybavenie pre HaZZ 7 159.20 Eur 17.06.2014
692 MURTEC s.r.o. kúpna zmluva Špeciálne hasičské zásahové vozidlo 154 021.00 Eur 17.06.2014
691 FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o. kúpna zmluva Hasičské prepravné vozidlo 24 477.00 Eur 17.06.2014
690 MURTEC s.r.o. kúpna zmluva GPS 611.93 Eur 17.06.2014
689 Roland Torsten Advertising, s.r.o. Zmluva o dielo dielo 45 912.00 Eur 13.06.2014
688 Obec Mestečko Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 248.00 Eur 12.06.2014
687 Obecný úrad Dohňany Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 1 496.25 Eur 04.06.2014
686 LB spol., s.r.o. Lazy pod Makytou zmluva vlastníkov o poskytovaní služieb KVC správa KVC 159.66 Eur 04.06.2014
685 Klub bežcov a priateľov športu Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 200.00 Eur 04.06.2014
684 Klub bežcov a priateľov športu v Púchove Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 200.00 Eur 08.05.2014
683 Mestský program materiálneho zabezpečenia Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 66 000.00 Eur 30.05.2014
682 Plavecký klub Matador Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 8 770.00 Eur 30.05.2014
681 EUROVIA SK, a.s. Dodatok k zmluve o dielo zmena a doplnenie 0.00 Eur 24.05.2014
680 Mária Golitková Dohoda o uznaní dlhu dlh 131.00 Eur 24.05.2014
679 AG PLAY, s.r.o Darovacia zmluva dar 100.00 Eur 24.05.2014
678 F.M.RECYCLING s.r.o. Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera zber á výkup papiera 0.00 Eur 24.05.2014
677 Badura Pavol Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 24.05.2014
676 Žemla Marian a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 24.05.2014
675 Občianske združenie pre mládež Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 500.00 Eur 23.05.2014
674 Slovenská rada rodičovských združení Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 600.00 Eur 23.05.2014
673 Slovenský zväz zdravotne postihnutých Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 500.00 Eur 23.05.2014
672 Slovenský skauting 6. zbor Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 200.00 Eur 23.05.2014
671 VIX s.r.o. Darovacia zmluva Sponzorský príspevok 250.00 Eur 21.05.2014
670 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 500.00 Eur 21.05.2014
669 Športový klub malého futbalu Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 12 600.00 Eur 21.05.2014
668 SUP BOX – SLOVAKIA PÚCHOV Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 200.00 Eur 21.05.2014
667 Súkromné centrum voľného času Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 150.00 Eur 21.05.2014
666 Spoločenstvo evanjelickej mládeže Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 700.00 Eur 21.05.2014
665 manželia Potočný, manželia Lednický, Martin chovanec Kúpna zmluva pozemok 0.00 Eur 20.05.2014
664 Miroslav Murtin a Lenka Murtinová Kúpna zmluva pozemok 1 390.00 Eur 20.05.2014
663 Dobrovoľný hasičský zbor Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 1 000.00 Eur 20.05.2014
662 Základná OJD Púchov-Horné Kočkovce Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 400.00 Eur 20.05.2014
661 Liga proti reumatizmu – Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 200.00 Eur 20.05.2014
660 SRRZ-Rodičovské združenie pri CVČ Včielka Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 95 498.00 Eur 20.05.2014
659 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 450.00 Eur 20.05.2014
658 KM Prestige consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb služby 1 250.00 Eur 20.05.2014
657 Púchovská záhradnícka s.r.o. Nájomná zmluva nájom 564.20 Eur 20.05.2014
656 Denné centrum Dodatok k nájomnej zmluve nájom SOV 1400 0.00 Eur 20.05.2014
655 Denné centrum Zmluva o nájme NP nájom SOV 1400 0.00 Eur 20.05.2014
654 CVČ Včielka Poskytnutie dotácie dotácia 95 498.00 Eur 20.05.2014
653 KOPEK Plus, s.r.o, Dolné Kočkovce Kúpno-predajná zmluva nebytový priestor KVC č.5 96 800.00 Eur 20.05.2014
652 LB spol.s.r.o, Dubková Kúpno-predajná zmluva nebytový priestor KVC č.3 77 301.00 Eur 20.05.2014
651 Halušková Mária Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 20.05.2014
650 MŔTVA KOSŤ Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 400.00 Eur 17.05.2014
649 Klub slovenských turistov Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 395.00 Eur 17.05.2014
648 Krasoklub Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 1 500.00 Eur 17.05.2014
647 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 1 500.00 Eur 17.05.2014
646 1.volejbalový klub Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 6 600.00 Eur 17.05.2014
645 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR DODATOK Č. 2/DZ221302200530102 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP ČÍSLO Z2213022005301 DODATOK Č. 2/DZ221302200530102 0.00 Eur 16.05.2014
644 Chano Ján a manželka Kúpno – predajná zmluva predaj bytu 939/15 13 265.53 Eur 16.05.2014
643 EIP Servis, s.r.o. Zmluva o dielo dielo – služby a tovary 978.00 Eur 15.05.2014
642 Arton s.r.o. Nájomná zmluva nájom pozemkov 0.00 Eur 14.05.2014
641 GRYF Media Nájomná zmluva nájom pozemkov 0.00 Eur 14.05.2014
640 Pavel Panvica a manželka, Stanislav Panvica Kúpna zmluva pozemok 1.00 Eur 14.05.2014
639 Kaššovicová Jana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 13.05.2014
638 Kolár Ľubomír a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 13.05.2014
637 Kolár Dušan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 13.05.2014
636 Gereg Jozef Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 07.05.2014
635 Višňovský Juraj Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 07.05.2014
634 Markovič Marcel a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
633 Turza Ondrej Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
632 Brňáková Renáta Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
631 Pažitná Alena Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
630 Baranová Mária Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
629 Kukuliašova Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
628 Hudec Marian a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
627 Burianova Mária Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 06.05.2014
626 Chovanček Štefan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.05.2014
625 Škovránek Milan Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.05.2014
624 Michalcová Jozefína Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.05.2014
623 Hudecová Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.05.2014
622 Ing. Vlasta Vašútova Kúpna zmluva nebytový priestor KVC č.6 28 700.00 Eur 24.04.2014
621 AZ Agentúra, s.r.o. Zmluva o prenájme NP nájom 563.73 Eur 01.01.1970
620 Babuša Miroslav Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.04.2014
619 Duo Creative sro Nájomná zmluva Nájom pozemku – bilboard 500.00 Eur 10.04.2014
618 Vrbata sro Nájomná zmluva Nájom pozemku – billboard 332.00 Eur 10.04.2014
617 ADP sro Nájomná zmluva Nájom pozemku – billboard 500.00 Eur 10.04.2014
616 Gryf Media, sro Nájomná zmluva Nájom pozemku 500.00 Eur 10.04.2014
615 Chano Ján a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.04.2014
614 Zigová Marianna Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 937/1 11 948.48 Eur 09.04.2014
613 Allianz Poistná zmluva Cestovné poistenie 32.00 Eur 09.04.2014
612 Lincová Diana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 08.04.2014
611 Bobák Zdenek Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 05.04.2014
610 Jandušík Ľubomír a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 05.04.2014
609 Jáňová Darina Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 05.04.2014
608 Duháčková Margita Zmluna o prenájme NP prenájom NP 120.50 Eur 01.04.2014
607 Univerzal-PVC, s.r.o. Zmluva o prenájme NP nájom 1 454.37 Eur 01.01.1970
606 Spoločná zmluva_Denné centrum Zmuva o prenájme NP nájom 1400_SOV 0.00 Eur 01.04.2014
605 Babuša Miroslav Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 1631/29 8 257.00 Eur 25.03.2014
604 Betes Zmluva o poskytnutí služieb bezpečnosť pri práci 130.00 Eur 25.03.2014
603 Machýľ Anton a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 25.03.2014
602 Beňo Milan a maželka Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 937/13 11 948.48 Eur 20.03.2014
601 Paliesková Anna Zmluva o prenájme NP nájom 15.23 Eur 19.03.2014
600 Fujerík Luboš a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 19.03.2014
599 Drahuta Peter a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 19.03.2014
598 Staňo Michal a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 19.03.2014
597 KOPEK plus, s.r.o. Zmluva o prenájme NP nájom NP 495.79 Eur 19.03.2014
596 Dolný Lieskov Zmluva 1/2014 O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2014 0.00 Eur 18.03.2014
595 Lacková Mária Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 15.03.2014
594 Vachalík Luboš Zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 15.03.2014
593 Ing.Peter Rosina Zmluva o prenájme NP nájom 107.45 Eur 15.03.2014
592 Ťapko Milan a manželka Dodatok NZ byt Nájom 0.00 Eur 14.03.2014
591 Jamrich Marián a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 14.03.2014
590 Sádecký Miroslav Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 14.03.2014
589 Beňo Milan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 13.03.2014
588 Pagáč Peter Zmluva o prenájme NP nájom SOV 1401 95.88 Eur 12.03.2014
587 Kohutiar Jozef a manželka Jana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.03.2014
586 Lidl Slovenská republika, v.o.s. Zmluva o vytvorení dočasného miesta PET flaše 0.00 Eur 07.03.2014
585 Advent Zmluva o zapožičaní chladiacich boxov chladiace boxi 13.00 Eur 07.03.2014
584 Prekop Peter Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 05.03.2014
583 Gašpárková Mária Zmuva o poskytovaní skužieb KVC správa KVC 36.91 Eur 04.03.2014
582 KM Prestige consulting,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 1 250.00 Eur 01.03.2014
581 KM Prestige consulting,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 1 250.00 Eur 01.03.2014
580 Lysá pod Makytou Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 6/2014 Zmluva 0.00 Eur 26.02.2014
579 Kováčik, Kováčiková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 22.02.2014
578 NAR marketing s.r.o Licenčná Zmluva software 13 840.00 Eur 21.02.2014
577 PROFI poľno,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 3 114.00 Eur 21.02.2014
576 PROFI poľno,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 2 879.00 Eur 21.02.2014
575 PROFI poľno,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 2 880.00 Eur 21.02.2014
574 Cestné stavby Považská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo stavba 33 118.00 Eur 21.02.2014
573 PROTEF,s.r.o. Zmluva o dielo stavba 33 122.00 Eur 21.02.2014
572 BELLCROFT,s.r.o. Zmluva o dielo stavba 35 829.00 Eur 21.02.2014
571 NAR marketing s.r.o Zmluva o poskytovaní služieb služby 100.00 Eur 21.02.2014
570 Gašparík, Gašparíková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 21.02.2014
569 Petráš dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 21.02.2014
568 FOOD FACTORING,s.r.o Zmluva o nájme nájom 0.00 Eur 20.02.2014
567 Šustek, Šusteková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.02.2014
565 Varga dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.02.2014
564 SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o. Servis vzduchotechnických zariadení v KVC servis vzduchotechn. zariadení 0.00 Eur 14.02.2014
563 Markovič dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2011
562 Janíčková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2011
561 Hriadeľ kúpno predajná zmluva   8 136.00 Eur 11.02.2011
560 Vrbata s.r.o. Nájomná zmluva nájom 500.00 Eur 06.02.2014
559 JUDr. Pavel Loduha Poskytnutie právnych služieb Poskytnutie právnych služieb 1 500.00 Eur 04.02.2014
558 INEX Slovakia Zmluva o organizovaní Medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce 0.00 Eur 04.02.2014
557 Michalíkova Jana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 04.02.2004
556 Behrová Katarína Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.02.2014
555 Kukuliašová Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.02.2014
554 Hvizdák Igor a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 01.02.2014
553 Medial Puchov Medial   41 500.00 Eur 31.01.2014
552 Medial TV,s.r.o., Medial IN,s.r.o. Medial služby 49 500.00 Eur 31.12.2013
551 JELA, s.r.o. Zmluva o dielo územný plán 11 920.00 Eur 31.01.2014
550 JUDr. Pasiarová Zmluva o právnych službách Právne služby 432.00 Eur 31.01.2014
549 PROOF s.r.o. Zmluva o ukončení Ukončenie účinnosti zmluvy 0.00 Eur 30.01.2014
548 Gašpárek Martin Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 1631/15 7 891.10 Eur 30.01.2014
547 Behrová Katarína Kúpno- pedajná zmluva predaj bytu 939/14 7 497.08 Eur 30.01.2014
546 PROOF spol. s r.o. Dohoda o ukončení činnosti Ukončenie zmluvy 0.00 Eur 30.01.2014
545 Gašpárek Martin Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 30.01.2014
544 Baláž Roman a Balážová Renáta Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 30.01.2014
543 Pavol Puček a Danka Pučeková Zmluva o poskytovaní služieb Správa KVC 151.29 Eur 28.01.2014
542 Eva Gerbelová Zmluva o refundácii nákladov faktúra 0.00 Eur 24.01.2014
541 Continental matador rubber,s.r.o Darovacia zmluva dar 300.00 Eur 24.01.2014
540 Proof spol. s.r.o. Dohoda o ukončení účinnosti zmluvy mzdy 252.00 Eur 24.01.2014
539 WOOD ENERGY,s,r.o. Darovacia zmluva dar 350.00 Eur 24.01.2014
538 Matador Holding, a.s Darovacia zmluva dar 500.00 Eur 24.01.2014
537 Mikona, s.r.o. Darovacia zmluva dar 300.00 Eur 24.01.2014
536 Gabriš Rastislav Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 23.01.2014
535 GabrišRastislav Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 23.01.2014
534 Žemla Marian Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 23.01.2014
533 Paliesková Anna Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 15.23 Eur 22.01.2014
532 Juráčková Martina Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 191.19 Eur 22.01.2014
531 Rosinová Iveta Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 183.04 Eur 22.01.2014
530 AZ Agentúra KVC Dodatok k zmluve o prenájme NP Nájom 3 565.58 Eur 22.01.2014
529 MUDr. Krumpová Želmíra Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 647.82 Eur 22.01.2014
528 Gerbelová Eva Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 93.86 Eur 22.01.2014
527 Salón Viera Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 352.79 Eur 22.01.2014
526 Klváňová Daniela Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 128.80 Eur 22.01.2014
525 Vilam Senko Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 197.08 Eur 22.01.2014
524 Benian Ján Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 52.75 Eur 22.01.2014
523 Rebita Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 233.82 Eur 22.01.2014
522 Návoj Peter Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 2 061.77 Eur 22.01.2014
521 AZ Agentúra ( sklad ) Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 169.51 Eur 22.01.2014
520 Radioklub Javorník Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 27.92 Eur 22.01.2014
519 Strapko Milan Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 54.31 Eur 22.01.2014
518 Univerzal-PVC Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 1 460.57 Eur 22.01.2014
517 AZ Agentúra (Bistro) Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 986.69 Eur 22.01.2014
516 Občianske združenie OPEN Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 212.03 Eur 22.01.2014
515 RRA Púchov Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 216.89 Eur 22.01.2014
514 MAS Naše Považie Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 245.07 Eur 22.01.2014
513 AZ Agentúra (Azalka) Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 631.54 Eur 22.01.2014
512 KOPEK ,s.r.o. Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 495.79 Eur 22.01.2014
511 Juráčková Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 57.47 Eur 22.01.2014
510 Pagáč Peter Dodatok k zmluve o prenájme NP nájom 54.00 Eur 22.01.2014
509 Ing.Vlasta Vašutová Zmluv avlastníkov o poskytovaní služieb Zabezpečenie správy KVC 65.00 Eur 21.01.2014
508 Emília Podymáková Zmluva vlastníkov o poskytovaní služieb Zabezbečenie správy KVC 142.00 Eur 21.01.2014
507 Emília Podymáková Kúpna zmluva Predaj NP v KVC 66 801.00 Eur 21.01.2014
506 Snováková Mária a Stibor Antonín Dodatok k zmluve prevod vlastníctva 0.00 Eur 21.01.2014
505 Lumius Slovakia , s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny zmluva 50.00 Eur 18.01.2014
504 Kozový Vladimír Nájomná zmluva nájom 0.00 Eur 18.01.2014
503 Seidl Rudolf Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
502 Durešová Anna Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
501 Banincová Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
500 Gašpárek Martin Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
499 Rajník Vladimír a Rajníková Viera Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
498 Chudá Oľga Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
497 Martinková Marta Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
496 Žaťko Branislav Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
495 Halušková Zora Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
494 Halušková Zora Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
493 Šubertová Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.01.2014
492 Vlastníci bytov Kúpna zmluva pozemok 0.00 Eur 15.01.2014
491 Kršík Jozef, Kršíkova Darina Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 14.01.2014
490 VŠK Púchov Dotácia Dotácia 43 000.00 Eur 10.01.2014
489 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 62.00 Eur 08.01.2014
488 Balážová Emília Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.01.2014
487 Gašpárková Anna Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 10.01.2014
486 Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dohoda o pristúpení stravné 3.00 Eur 31.12.2013
485 Vrbata s.r.o. Nájomná zmluva nájom 500.00 Eur 31.12.2013
484 Horák, Horáková Prenájom pozemku Prenájom pozemku pod garážou 57.00 Eur 30.12.2013
483 Mgr.Art. Vaverčáková Obraz Kúpa obrazu 500.00 Eur 30.12.2013
482 FIN.M.O.S. a.s. Dodávka elektriky Dodávka elektriky 0.00 Eur 27.12.2013
481 Allianz Poistná zmluva Poistná zmluva 0.00 Eur 27.12.2013
480 JKC, s.r.o. Servisná zmluva Servis Kerio produktov 300.00 Eur 21.12.2013
479 Dom kultúry Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 4 789.41 Eur 21.12.2013
478 Seprot PLUS , s.r.o. Zmluva na poskytovanie služieb informatorov poskytovanie služieb 5.46 Eur 21.12.2013
477 Seprot, s.r.o. Zmluva o strážnej službe zmluva 5.98 Eur 21.12.2013
476 JKC, s.r.o. Zmluva Servis Kerio produktov 300.00 Eur 21.12.2013
475 Mgr.Strmenský Miroslav a Mária Strmenská Nájomná zmluva nájom 19.00 Eur 20.12.2013
474 RNDr.Jozef Kukučka a Krinhilda Kukučková Nájomná zmluva nájom 19.00 Eur 20.12.2013
473 Virdzek a manželka Kúpna zmluva Predaj pozemku 657.00 Eur 18.12.2013
472 Balážova Ľubomíra Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 18.12.2013
471 AZ Agentura Zmluva o prenajme NP prenájom KVC 3 565.58 Eur 18.12.2013
470 Považská vodárenska spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody_KVC dodávka vody 0.00 Eur 18.12.2013
469 Lumius Slovakia Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka el. enrgie 0.00 Eur 18.12.2013
468 MŠK Púchov Poskytnutie dotácie Poskytnutie dotácie 635 000.00 Eur 17.12.2013
467 DK Púchov Poskytnutie dotácie Poskytnutie dotácie 231 000.00 Eur 17.12.2013
466 Mgr. Radoslav Varga Zmluva o dielo Zapis do mestskej kroniky 250.00 Eur 17.12.2013
465 Húževka Martin Dodatok k NZbyt nájom 0.00 Eur 17.12.2013
464 Kollárova Erika Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 17.12.2013
463 Snováková Mária a Stibor Antonín Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 939/12 16 908.41 Eur 17.12.2013
462 Peter Ľachký a manželka Kúpna zmluva Kúpna zmluva 63.00 Eur 16.12.2013
461 Mgr. Nosál Ivan Zmluva o zabezpečení služieb služby 0.00 Eur 14.12.2013
460 Chudejová Lenka Zmluva o nájme nájom 0.00 Eur 13.12.2013
459 Podnik technických služieb mesta s.r.o Dodatok k zmluve nájom 1.00 Eur 12.12.2013
458 Albína Novosadová Kúpna zmluva predaj pozemku 1 923.00 Eur 12.12.2013
457 MŠK Púchov s.r.o. Zmluva o nájme nájom 3 000.00 Eur 12.12.2013
456 Baranová Mária Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 12.12.2013
455 Gašpárková Mária Kúpna zmluva predaj NP/2002 14 200.00 Eur 11.12.2013
454 Puček Pavol a Pučeková Danka Kúpna zmluva Predaj NP/ 2002 70 201.00 Eur 11.12.2013
453 Húževka Radovan a manželka Kúpno predajná zmluva predaj bytu 937/19 12 077.44 Eur 11.12.2013
452 Babuša Miroslav Zmluva o nájme bytu Nájom 0.00 Eur 11.12.2013
451 Gašpárek Martin Zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 11.12.2013
450 Spoločenstvo vlastníkov bytov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 132.00 Eur 10.12.2013
449 Spoločenstvo vlastníkov bytov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 132.00 Eur 10.12.2013
448 Spoločenstvo vlastníkov bytov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 110.00 Eur 10.12.2013
447 Spoločenstvo vlastníkov bytov Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 110.00 Eur 10.12.2013
446 Podnik technických služieb mesta s.r.o Dodatok k zmluve nájom 1.00 Eur 10.12.2013
445 MAS Naše Považie Nájomná zmluva nájom pozemku 0.00 Eur 10.12.2013
444 Mikulová Anna Zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 06.12.2013
443 Schindler výťahy, a.s. Zmluva na základný servis servisná zmluva 2 736.00 Eur 06.12.2013
442 Mediatel s.r.o Zmluva o uverejnení firmy uverejnenie 150.00 Eur 06.12.2013
441 Kozový Vladimír a Kozová Ľuboslava Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 1631/23 9 661.75 Eur 05.12.2013
440 Palieskova Anna Zmluva o prenájme NP nájom 15.08 Eur 05.12.2013
439 Lutrans-real, s.r.o. Zmluva o reklame reklama 500.00 Eur 05.12.2013
438 Obec Ladce Poskytnutie dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie 116.00 Eur 03.12.2013
437 Slovenské centrum obstarávania Príkazná zmluva príkaz 0.00 Eur 29.11.2013
436 Kalmová Mária Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 939/7 8 454.21 Eur 26.11.2013
435 Euro Dotácie, a.s. Mandátna zmluva projektový manažment 2 880.00 Eur 23.11.2013
434 Fabčínova Katarína zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 20.11.2013
433 Pažitná Alena zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 20.11.2013
432 Gerbelová Eva Zmluva o prenájme NP nájom 1401 93.09 Eur 16.11.2013
431 Mgr. Klváňová Gabriela Zmluva o prenájme NP nájom 1401 127.92 Eur 16.11.2013
430 SALÓN VIERA, s.r.o. Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 1401 350.43 Eur 16.11.2013
429 GKÚ Bratislava Kartografické podklady Kartografické podklady 45.00 Eur 15.11.2013
428 Allianz Poistná zmluva Poistná zmluva 9 666.00 Eur 15.11.2013
427 CVČ Včielka Púchov Zmluva o dielo Ekologicky v odpadovom hospodárstve 4 950.00 Eur 13.11.2013
426 Ing. Kupčo Ján Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 1631/24 8 136.21 Eur 06.11.2013
425 Dom kultúry Púchov Zmluva o prenáje NP nájom 1401 8 593.70 Eur 05.11.2013
424 MsBP Servis, s.r.o. Zmluva o správeNP a poskytovaní služieb Správa nebytového priestoru 300.00 Eur 01.11.2013
423 Ing.Marta Tóthová Zmluva o audite audit 3 000.00 Eur 30.10.2013
422 Dzurec Juraj a Durcova Ľubica Kúpno-predajná zmluva predaj bytu 1631/3 9 153.23 Eur 29.10.2013
421 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o budúcej zmluve vecné bremeno 0.00 Eur 25.10.2013
420 Regionálna rozvojová agentúra Prenájom NP SOV 1400 nájom 214.98 Eur 23.10.2013
419 Ivan Kršek a Dana Kršeková Kúpna zmluva pozemok 513.00 Eur 22.10.2013
418 Stredoslovenská energetika,a.s. Kúpna zmluva pozemok 135.00 Eur 17.10.2013
417 Obec Lúky Poskytnutie dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie 20.00 Eur 10.10.2013
416 UNIVERZAL-PVC Zmluva o prenájme NP nájom 1 410.00 Eur 09.10.2013
415 Peter Kucej Kúpna zmluva pozemok 270.00 Eur 08.10.2013
414 ELIMER, a.s. Servisná zmluva KVC/03/13 Požiarna signalizácia 5 800.00 Eur 08.10.2013
413 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP zmena a doplnok 0.00 Eur 03.10.2013
412 MAS Naše Považie Zmluna o prenájme NP nájom 0.00 Eur 02.10.2013
411 EUROVIA SK, a.s. Zmluva o dielo miestna komunikácia 418 058.08 Eur 01.10.2013
410 Obec Streženice Dotácia Zmluva o poskytnutí dotácie 720.00 Eur 27.09.2013
409 Mária Gašpárková Nájomná zmluva nájom 252.00 Eur 25.09.2013
408 ISPA spol. s.r.o. Nájomná zmluva prenájom 1 000.00 Eur 25.09.2013
407 Jednotadôchodcov,Denné centrum,ANEPS,Únia nevidiacich,Zväz zdravotne postihnutých Zmluva o nájme NP nájom 0.00 Eur 19.09.2013
406 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Poistná zmluva poistka 0.00 Eur 18.09.2013
405 ŠK malého futbalu Púchov Dotácia Dotácia 1 650.00 Eur 17.09.2013
404 Horolezecko cyklisticky klub James Púchov Dotácia Dotácia 500.00 Eur 17.09.2013
403 Dom kultúry Púchov Zmluva o prenájme nebyt. priestoru prenájom 0.00 Eur 16.09.2013
402 RZ Slovanská Dotácia Dotácia 200.00 Eur 16.09.2013
401 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 51 500.00 Eur 16.09.2013
400 ZO ÚNSS Dotácia Dotácia 500.00 Eur 16.09.2013
399 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 30 000.00 Eur 16.09.2013
398 Univerzal – PVC, s.r.o. Dohoda o zápočte Dohoda o zápočte 4 346.00 Eur 16.09.2013
397 PARI s.r.o. Dar Darovacia zmluva 1 000.00 Eur 16.09.2013
396 DHZ Ihrište Dotácia Dotácia 500.00 Eur 13.09.2013
395 Krasoklub Púchov Dotácia Dotácia 1 500.00 Eur 13.09.2013
394 Prima banka Slovensko,a.s. Zmluva o bežnom účte účet 0.00 Eur 12.09.2013
393 Prima banka Slovensko,a.s. Zmluva o bežnom účte účet 0.00 Eur 12.09.2013
392 Prima banka Slovensko,a.s. Zmluva o bežnom účte účet 0.00 Eur 12.09.2013
391 Klouda dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 12.09.2013
390 Jana Kuchtová Zámenná zmluva zámena pozemkov 0.00 Eur 11.09.2013
389 Šatka dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.09.2013
388 Bačíkova dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.09.2013
387 Kontiš dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.09.2013
386 Turza Ondrej dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 05.09.2013
385 Seidl Ruolf dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 04.09.2013
384 1.slovenská úsporová a.s. Zmluva o reklame reklama 300.00 Eur 04.09.2013
383 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 12.65 Eur 04.09.2013
382 Mgr. Roman Rosina Zmluva o dielo Údržba mestskej zelene 14 333.00 Eur 04.09.2013
381 Dendra, a.s. Žilina Zmluva o dielo Údržba zelene 17 766.00 Eur 04.08.2013
380 Vlastníci bytov 1624 Kúpna zmluva Podielový predaj parcely pod obytným domom 0.00 Eur 03.09.2013
379 Uniprastav Stav. úpravy tržnice Stav. úpravy tržnice 148 300.00 Eur 03.09.2013
378 Matejíková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 03.09.2013
377 JUDr. Pasiarova Dodatok k zmluve Právne sluzby 200.00 Eur nestanovený
376 Continental Darovacia zmluva Dar 400.00 Eur nestanovený
375 Hlávek dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 28.08.2013
374 VIX, s.r.o. Darovacia zmluva – VIX Sponzorský príspevok 200.00 Eur 28.08.2013
373 Šubertova dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 22.08.2013
372 Fujeríkova dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 22.08.2013
371 Mgr.Vladimír Gabčo Kúpna zmluva predaj pozemku 940.00 Eur 21.08.2013
370 Univerzal – PVC, spol. s r.o. Započítanie pohľadávok Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 1 305.41 Eur 20.08.2013
369 Mariak dodatk NZ byt nájom 0.00 Eur 17.08.2013
368 Belica dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 16.08.2013
367 Miko dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 16.08.2013
366 Mešková dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 13.08.2013
365 Baláž Roman dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 13.08.2013
364 Kodadová dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 09.08.2013
363 KM Prestige consulting,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 2 950.00 Eur 06.08.2013
362 JUDr.Pavel Loduha Zmluva o poskytnutí právnych služieb právna pomoc 1 500.00 Eur 02.08.2013
361 Prima banka Slovensko,a.s. Zmluva o termínovanom úvere dodatok 0.00 Eur 31.07.2013
360 Prima banka Slovensko,a.s. Zmluva o termínovanom úvere dodatok 0.00 Eur 31.07.2013
359 Prima banka Slovensko,a.s. Zmluva o termínovanom úvere dodatok 0.00 Eur 31.07.2013
358 Jaroš Slavomír dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 30.07.2013
357 Martinková dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 30.07.2013
356 Allianz Cestovné poistenie Cestovné poistenie 27.00 Eur 30.07.2013
355 Regionálna rozvojová agentúra Púchov prenájom nebytových priestorov prenájom 1400 214.00 Eur 24.07.2013
354 Sitár Karol a manž. kúpno predajná zmluva predaj bytu 937/5 12 318.00 Eur 23.07.2013
353 Jančovičová kúpno predajna zmluva predaj bytu 1631/2 8 136.00 Eur 20.07.2013
352 Elgas Dotácia Dotácia pre MŠ 500.00 Eur 18.07.2013
351 Stredoslovenská energetika,a.s. Zmluva o pripojení prípojka 5 630.00 Eur 07.01.2013
350 Obec Dolné Kočkovce Dolné Kočkovce – príspevok CVČ Príspevok CVČ 130.00 Eur 11.07.2013
349 Betes Zmluva o poskytnutí služieb bezpečnosť pri práci 290.00 Eur 11.07.2013
348 Obec Mestečko Mestečko – príspevok CVČ Príspevok CVČ 248.00 Eur 09.07.2013
347 Obec Lednica Lednica – príspevok CVČ Príspevok CVČ 40.00 Eur 09.07.2013
346 Obec Visolaje Visolaje – príspevok CVČ príspevok CVČ 80.00 Eur 09.07.2013
345 Tatrachema Kúpna zmluva dodávka výrobkov 0.00 Eur 04.07.2013
344 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 51.00 Eur 04.07.2013
343 Fujeríkova Denisa kúpno predajna zmluva predaj bytu 1631/2 8 136.00 Eur 02.07.2013
342 MsBP SERVIS, s.r.o. dodatok k mandátnej zmluve mandátna zmluva 0.00 Eur 02.07.2013
341 CBG, spol. s r.o. Sponzorský príspevok Sponzorský príspevok 500.00 Eur nestanovený
340 Retis,s.r.o. Dohoda o započítaní započítanie pohľadávok 0.00 Eur 29.06.2013
339 OHL pozemné stavby,a.s. Dodatok k zmluve dodatočné práce 166 666.00 Eur 29.06.2013
338 AZ agentúra s.r.o. Dohoda o započítaní započítanie pohľadávok 0.00 Eur 29.06.2013
337 Kryštofová, Ondrášik, Ondrášiková Kúpna zmluva Pozemvky k.u. Horné Kočkovce 0.00 Eur 27.06.2013
336 ŠEVT, a.s. Rámcová dohoda VZ 92/2013 Kancelárske potreby 0.00 Eur 27.06.2013
335 Marta Galánková Kúpna zmluva pozemok 2 230.00 Eur 19.06.2013
334 Bradáč predaj bytu predaj bytu 939/8 12 077.00 Eur 13.06.2013
333 Cíbiková Anna predaj bytu predaj bytu 1631/30 9 153.00 Eur 13.06.2013
332 Sieklik predaj bytu predaj bytu 939/2 12 318.00 Eur 13.06.2013
331 Centrum nepočujúcich ANEPS Nájomná zmluva -odstúpenie nájom /1400 0.00 Eur 11.06.2013
330 JUDr.Alžbeta Pasiarová Dodatok k zmluve o právnej pomoci dodatok 0.00 Eur 11.06.2013
329 Centrum nepočujúcich ANEPS Dotácia Dotácia 33.00 Eur 07.06.2013
328 VŠK Púchov s.r.o. Dotácia Dotácia 40 000.00 Eur 06.06.2013
327 Plavecký klub Dotácia Dotácia 8 770.00 Eur 06.06.2013
326 Ing.Hedviga Luhová Nájomná zmluva nájom 315.00 Eur 05.06.2013
325 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 10.00 Eur 04.06.2013
324 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 10.00 Eur 04.06.2013
323 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 51.00 Eur 04.06.2013
322 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 8.00 Eur 04.06.2013
321 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 8.00 Eur 04.06.2013
320 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 8.00 Eur 04.06.2013
319 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 30.00 Eur 04.06.2013
318 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 10.00 Eur 04.06.2013
317 Ing.Marta Tóthová Zmluva o audite účtovná závierka 3 000.00 Eur 04.06.2013
316 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistka 10.00 Eur 04.06.2013
315 Rodičovské združenie pre CVČ Včielka Dotácia Dotácia 88 109.00 Eur 01.06.2013
314 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 204 800.00 Eur 31.05.2013
313 1. volejbalový klub Púchov Dotácia Dotácia 6 600.00 Eur 31.05.2013
312 Flašíková predaj bytu predaj bytu 6/1631 8 136.00 Eur 31.05.2013
311 Mediatel s.r.o Zmluva o uverejnení inzercie inzercia 150.00 Eur 30.05.2013
310 Blažková predaj bytu predaj bytu 2/937 12 318.00 Eur 30.05.2013
309 SLOV-MATIC, spol. s r.o. Dar Darovacia zmluva 100.00 Eur 29.05.2013
308 AG Play s.r.o. Dar Peňažný dar k MDD 100.00 Eur 29.05.2013
307 SUP BOX Slovakia Púchov Dotácia Dotácia 200.00 Eur 28.05.2013
306 Badmintonový klub Racquets Dotácia Dotácia 900.00 Eur 28.05.2013
305 FK Púchov mládež o.z. Dotácia Dotácia 400.00 Eur 25.05.2013
304 Tenisový klub Púchov Dotácia Dotácia 1 000.00 Eur 25.05.2013
303 Klub nepočujúcich ANEPS Dotácia Dotácia 1 000.00 Eur 25.05.2013
302 Klub slovenských turistov Dotácia Dotácia 395.00 Eur 25.05.2013
301 Rodičia škola pri SOŠ Púchov Dotácia Dotácia 600.00 Eur 25.05.2013
300 Slovenský skauting Dotácia Dotácia 200.00 Eur 25.05.2013
299 Súkromné CVČ Dotácia "Tancuj svoj sen" 100.00 Eur 25.05.2013
298 Liga proti reumatizmu Dotácia Dotácia 200.00 Eur 25.05.2013
297 Spoločenstvo evanjelickej mládeže Dotácia Dotácia 500.00 Eur 25.05.2013
296 KM Prestige consulting,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb verejné obstarávanie 1 250.00 Eur 25.05.2013
295 Dobrovoľný hasičský zbor Púchov Dotácia Dotácia 1 000.00 Eur 23.05.2013
294 ŠK malého futbalu Púchov Dotácia Dotácia 3 150.00 Eur 23.05.2013
293 Okres.org.Jednoty dôchodcov Dotácia Dotácia 200.00 Eur 23.05.2013
292 Zákl.org.Jednoty dôchodcov Dotácia Dotácia 450.00 Eur 23.05.2013
291 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Dotácia Dotácia 400.00 Eur 23.05.2013
290 Slov.zväz zdravotne postihnutých Dotácia Dotácia 500.00 Eur 23.05.2013
289 HK Púchov o.z. Dotácia Dotácia 1 000.00 Eur 23.05.2013
288 Ing.Hajska Helena PhD predaj bytu predaj bytu 11/1631 8 136.00 Eur 23.05.2013
287 Ing.Soňa Muráriková a Ĺubomír Murárik Zámenná zmluva zámena pozemkov 0.00 Eur 26.04.2013
286 Považská vodárenská spoločnosť a.s. Dodatok špecifikácia odberných miest 0.00 Eur 26.04.2013
285 Podnik technických služieb mesta s.r.o Dodatok k zmluve o dielo dodatok 0.00 Eur 23.04.2013
284 Cora geo s.r.o. Zmluva o dielo a licenčná zmluva Zmluva o dielo a licenčná zmluva 11 742.00 Eur 22.04.2013
283 Vavro predaj bytu predaj bytu 32/1631 9 080.31 Eur 17.04.2023
282 Matúš predaj bytu predaj bytu 35/1631 13 835.32 Eur 17.04.2013
281 Mgr.Zaťková predaj bytu predaj bytu 21/937 8 454.21 Eur 17.04.2013
280 Peter Tulkis a Jana Tulkisová Kúpna zmluva pozemok 238.00 Eur 16.04.2013
279 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok k zmluve o nájme nájom 0.00 Eur 05.04.2013
278 Kováč predaj bytu predaj bytu 27/1631 8 644.00 Eur 08.03.2013
277 Gajdošíkova predaj bytu predaj bytu 28/1631 13 630.00 Eur 28.03.2013
276 Spoločenstvo Rastislavova 1167 Poskytnutie dotácie Búdky pre dážďovníkov 350.00 Eur nestanovený
275 ŠˇPORT- CYKLISTIK,Viliam Senko Nájomná zmluva nájom pozemku 530.00 Eur 22.03.2013
274 Všeobecná úverová banka, a.s. Zmluva o vklade a výbere hotovosťí v zaplombovaných obaloch realizácia vkladov v hotovosti 0.00 Eur 22.03.2013
273 MŠK Púchov s.r.o. Dohoda o zabezpečení civilnej ochrany tlakové oceľové flaše 0.00 Eur 20.03.2013
272 Mária Gašpárková, ,,Tommy" Nájomná zmluva nájom pozemku 252.00 Eur 20.03.2013
271 Komunálna poisťovňa poistna zmluva poistenie 1 178.88 Eur 19.03.2013
270 Bisaha predaj bytu predaj bytu 10/1631 14 492.62 Eur 15.03.2013
269 Michal Teplický nájomná zmluva nájom pozemku 680.00 Eur 15.03.2013
268 Cestné stavby Považská Bystrica, s.r.o. Zmluva o dielo zhotovenie stavby 21 990.00 Eur 13.03.2013
267 Emília Podymáková nájomná zmluva nájom 390.00 Eur 13.03.2013
266 Richard Marinič, Betes Zmluva o poskytnutí služieb služby 130.00 Eur 13.03.2013
265 Univerzal PVC prenájom NP prenájom NP 1400 17 667.75 Eur 13.03.2003
264 Centrum nepočujúcich Slovenska prenájom NP prenájom NP 1400 888.72 Eur 12.03.2013
263 Rosina prenájom NP prenájom tržnica 1 448.80 Eur 09.03.2013
262 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. poistná zmluva poistenie 0.00 Eur 08.03.2013
261 Pivková predaj bytu predaj bytu 4/939 8 454.21 Eur 05.03.2013
260 Občianske združenie OPEN prenájom NP prenájom NP 1401 209.53 Eur 02.03.2013
259 Mazúrová predaj bytu predaj bytu 14/1631 9 661.75 Eur 02.03.2013
258 Michálková predaj bytu Predaj bytu 10/939 8 454.21 Eur 02.03.2013
257 Orange s.r.o. rámcová zmluva rámcová zmluva 0.00 Eur 03.08.2012
256 Gajdošíková Anna predaj bytu predaj bytu 15/937 8 454.21 Eur 13.02.2013
255 Marečková predaj bytu predaj bytu 12/937 8 454.21 Eur 13.02.2013
254 Krchová predaj bytu predaj bytu 8/937 12 077.44 Eur 13.02.2013
253 JUDr.Pavel Loduha Zmluva o poskytnutí právnych služieb právne služby 1 500.00 Eur 05.02.2013
252 Podnik technických služieb mesta s.r.o Zmluva o dielo stavebné úpravy 259 478.00 Eur 02.02.2013
251 Ridošková predaj bytu predaj bytu 14/937 7 729.56 Eur 29.01.2013
250 Marián Vardžák a Marta Vardžáková kúpna zmluva pozemok 390.00 Eur 01.02.2013
249 DIVI,s.r.o. Dohoda o náhrade škody náhrada škody 208.00 Eur 01.02.2013
248 Ing.Marta Tóthová dodatok k zmluve audit 0.00 Eur 01.02.2013
247 Mgr.Radoslav Varga zmluva o dielo mestská kronika 250.00 Eur 24.01.2013
246 Medial TV,s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb služby 49 500.00 Eur 24.01.2013
245 Medial IN,s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb služby 38 000.00 Eur 24.01.2013
244 Medial Púchov,s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb služby 32 500.00 Eur 24.01.2013
243 Michal Letko nájomná zmluva nájom 720.00 Eur 24.01.2013
242 Michal Letko Dohoda o ukončení nájmu ukončenie nájmu 0.00 Eur 24.01.2013
241 MŠK Púchov Dohoda o ukončení nájmu Ukončenie parkovného 0.00 Eur 01.01.2013
240 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 598 000.00 Eur 03.12.2012
239 DK Púchov Dotácia Dotácia 204 800.00 Eur 03.01.2013
238 XCData s.r.o. kúpna zmluva kúpa 154 789.00 Eur 22.12.2012
237 ONE TRUST PLUS,s.r.o nájomná zmluva nájom 332.00 Eur 22.12.2012
236 Spoločenstvo vlastníkov bytov poskytnutie dotácie dotácia 150.00 Eur 21.12.2012
235 Prima banka zmluva o úvere zmluva o úvere 1 700 000.00 Eur 12.12.2012
234 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok k zmluve o poskytnutí NFP dodatok 0.00 Eur 17.11.2012
233 Športový klub malého futsalu Púchov poskytnutie dotácie dotácia 3 000.00 Eur 01.12.2012
232 Slovenská rada rodičovských združení poskytnutie dotácie dotácia 1 660.00 Eur 01.12.2012
231 Rodičovské združenie ZŠ Slovanská Dotácia Dotácia 200.00 Eur nestanovený
230 ŠK malého futbalu Púchov Zmluva o poskytnutí dotácia Dotácia 3 000.00 Eur nestanovený
229 Drahomíra Trníková nájomná zmluva nájom 2.63 Eur 24.11.2012
228 Anton Nemček nájomná zmluva nájom 4.00 Eur 24.11.2012
227 Rodičovské združenie pri ZUŠ Púchov Dotácia RZ pri ZUŠ Dotácia 1 660.00 Eur nestanovený
226 MŠK Púchov s.r.o. zmluva o nájme nájom 2 500.00 Eur 20.11.2012
225 Allianz Poistná zmluva Poistenie osôb 50.00 Eur nestanovený
224 SWAN Poskytovanie služieb   0.00 Eur nestanovený
223 ŠK malého futbalu Púchov Dotácia Poskytnutie dotácie 1 650.00 Eur 30.10.2012
222 Vlastníci bytov kúpna zmluva spoluvlastnícke podiely 0.00 Eur 30.10.2012
221 Plavecký klub Poskytnutie dotácie Dotácia 1 000.00 Eur 19.10.2012
220 MŠK Púchov Poskytnutie dotácie Poskytnutie dotácie 15 000.00 Eur nestanovený
219 Nadácia Pontis zmluva o poskytnutí grantu grant 2 200.00 Eur 18.10.2012
218 1.volejbalový klub Púchov poskytnutie dotácie dotácia 90.00 Eur 16.10.2012
217 1.slovenská úsporová a.s. zmluva o reklame reklama 300.00 Eur 16.10.2012
216 Mgr.Andrea Poláčková s manželom kúpna zmluva odpredaj pozemku 180.00 Eur 16.10.2012
215 Ladislav Ganát kúpna zmluva odpredaj nehnuteľnosti 126 000.00 Eur 16.10.2012
214 Martin Melišík kúpna zmluva odpredaj nehnuteľnosti 152 000.00 Eur 16.07.2012
213 Continental matador rubber,s.r.o darovacia zmluva dar 300.00 Eur 16.10.2012
212 Pari,s.r.o. zámenná zmluva zámena 0.00 Eur 28.09.2012
211 Audiovizuálny fond Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia 0.00 Eur 25.09.2012
210 CESTY NITRA,a.s. dodatok k zmluve rekonštrukcia a modernizácia Hoenningovho námestia 0.00 Eur 20.09.2012
209 Úrad vlády SR Dotácia Financovanie projektu "Choď za slnkom, neži v tme" 2 240.00 Eur 23.08.2012
208 DEVELOPER CONSULTING,s.r.o. nájomná zmluva nájom pozemku 870.00 Eur 07.09.2012
207 Pamol,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb služby 6 400.00 Eur 05.09.2012
206 NAR marketing s.r.o zmluva o poskytnutí ,, Virtuálnej aukčnej siene" aukčná sieň 4 900.00 Eur 31.08.2012
205 Železnice Slovenskej republiky kúpna zmluva pozemky 5 986.00 Eur 31.08.2012
204 Allrisk s.r.o. poistná zmluva poistka 24.00 Eur 25.08.2012
203 Pari,s.r.o. darovacia zmluva dar 1 000.00 Eur 25.08.2012
202 Euro Dotácie, a.s. dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby dodatok 0.00 Eur 16.08.2012
201 Marco MORALLI, s.r.o. kúpna zmluva pozemok 390.00 Eur 14.08.2012
200 JUDr.Pavel Loduha Zmluva o poskytnutí právnych služieb právna pomoc 0.00 Eur 02.08.2012
199 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. poistná zmluva poistka 36.00 Eur 02.08.2012
199 Visions, s.r.o Zmluva o poskytovaní služieb VO 1 080.00 Eur 23.06.2012
198 OHL pozemné stavby,a.s. dodatok k zmluve o dielo dodatok 0.00 Eur 02.08.2012
198 Mediatel Mediatel Zmluva o uvejnení inzercie 150.00 Eur 23.06.2012
197 Ing.Marcela Solíková kúpna zmluva predaj pozemku 30.00 Eur 24.07.2012
197 VŠK Púchov, s.r.o. Dotácia Poskytnutie dotácie 10 000.00 Eur 21.06.2012
196 Vlastníci bytov v OD 1932 kúpna zmluva spoluvlastnícke podiely 0.00 Eur 20.07.2012
196 Futuro Slovakia s.r.o. Dar materským školám Dar 200.00 Eur 12.05.2012
195 Allrisk s.r.o. poistná zmluva poistka 216.00 Eur 20.07.2012
195 AG PLAY s.r.o. Dar materským školám Dar 100.00 Eur 29.05.2012
194 HC CAPITAL, a.s. kúpna zmluva kúpa 40 591.00 Eur 20.07.2012
194 CBG s.r.o. Dar materským školám Dar 500.00 Eur 29.05.2012
193 Podnik technických služieb mesta s.r.o dodatok k zmluve o nájme nájom 0.00 Eur 20.07.2012
193 Vix, s.r.o. Dar materským školám Dar 200.00 Eur 25.05.2012
192 VŠK Púchov Dotácia VŠK Púchov Dotácia 500.00 Eur 18.07.2012
192 Vlastníci bytov v OD 1627 kúpna zmluva pozemok 0.00 Eur 15.06.2012
191 EURO-BUILDING,a.s zmluva o dielo stavebné úpravy 189 959.00 Eur 18.07.2012
191 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok k zmluve o poskytnutí NFP NFP 767 509.00 Eur 15.06.2012
190 ESMO Žilina,a.s. kúpna zmluva tovar a služby 23 258.00 Eur 18.07.2012
190 AG Play,s.r.o darovacia zmluva príspevok k MDD 100.00 Eur 31.05.2012
189 Komunálna poisťovňa,a.s. poistná zmluva poistka 1 332.00 Eur 18.07.2012
189 VIX s.r.o. darovacia zmluva príspevok k MDD 200.00 Eur 31.05.2012
188 Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. poistná zmluva poistka 3 785.00 Eur 18.07.2012
188 Ondrej Gombár kúpna zmluva odpredaj vozidla 500.00 Eur 31.05.2012
187 Komunálna poisťovňa,a.s. poistná zmluva poistka 233.00 Eur 18.07.2012
187 FK Púchov mládež,o.z. poskytnutie dotácie dotácia 800.00 Eur 30.05.2012
186 Betes zmluva o dielo služby 250.00 Eur 14.07.2011
186 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku poskytnutie dotácie dotácia 450.00 Eur 30.05.2012
185 JUDr.Alžbeta Pasiarová dodatok k zmluve právna pomoc 0.00 Eur 07.01.2021
185 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov poskytnutie dotácie dotácia 200.00 Eur 30.05.2012
184 Dobrovoľný hasičský zbor Ihrište Darovacia zmluva Poskytnutie dotácie 500.00 Eur 11.07.2012
184 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov poskytnutie dotácie dotácia 350.00 Eur 30.05.2012
183 Mária Gašpárková nájomná zmluva nájom pozemku 252.00 Eur 07.01.2021
183 Železnice Slovenskej republiky zmluva o budúcej nájomnej zmluve nájom pozemku 283.00 Eur 30.05.2012
182 Ševt a.s Rámcová dohoda kancelárske potreby 0.00 Eur 07.01.2012
182 B-ext,s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb požiarna ochrana 562.00 Eur 30.05.2012
181 Elektrotyp dodatok k zmluve dodatok 0.00 Eur 04.07.2012
181 Jaroslav Ondračka kúpna zmluva vozidlo AVIA A30K-S 902.00 Eur 21.05.2012
180 MŠK Púchov Dotácia MŠK Púchov Dotácia 120 000.00 Eur 02.07.2012
180 Anton Loduha kúpna zmluva vozidlo Multicar M 25 600.00 Eur 21.05.2012
179 Peter Kucharčík zber šatstva nakladanie s odpadmi 0.00 Eur 28.06.2012
179 SEPROT dodatok k zmluve SEPROT dodatok 0.00 Eur 21.05.2012
178 Bikeri z Púchova poskytnutie dotácie dotácia 200.00 Eur 15.05.2012
177 Stredná odborná škola poskytnutie dotácie dotácia 350.00 Eur 12.05.2012
176 Dobrovoľný hasičský zbor Púchov poskytnutie dotácie dotácia 1 000.00 Eur 12.05.2012
175 Občianske združenie Pre mládež poskytnutie dotácie dotácia 1 000.00 Eur 12.05.2012
174 Ing.Hedviga Luhová nájomná zmluva nájom pozemku 315.00 Eur 12.05.2012
173 Lenka Medňanská a Martin Medňanský kúpna zmluva pozemok 1 890.00 Eur 12.05.2012
172 TK Púchov Dotácia Dotácia 850.00 Eur nestanovený
171 Spol. evanjelickej mládeže Dotácia Dotácia 500.00 Eur 27.04.2012
170 Veloklub Púchov Dotácia Dotácia 3 000.00 Eur 27.04.2012
169 Klub slovenských turistov Dotácia Dotácia 250.00 Eur 27.04.2012
168 ZO SZZP Púchov Dotácia Dotácia 500.00 Eur 27.04.2012
167 Únia slabozrakých a nevidiacich Dotácia Dotácia 500.00 Eur nestanovený
166 1. volejbalový klub Púchov Dotácia Dotácia 6 600.00 Eur 26.04.2012
165 SUP Box Slovakia Dotácia Dotácia 200.00 Eur 26.04.2012
164 Liga proti reumatizmu Dotácia Dotácia 200.00 Eur 26.04.2012
163 CESTY NITRA,a.s. zmluva o dielo rekonštrukcia a modernizácia Hoenningovho námestia 704 285.00 Eur 04.04.2012
162 Elektro typ zmluva o vykonávaní odborných prác odborné práce 0.00 Eur 30.03.2012
161 Plavecký klub Matador Púchov poskytnutie dotácie dotácia 6 600.00 Eur 14.03.2012
160 Volejbalový športový klub Púchov s.r.o. poskytnutie dotácie dotácia 20 000.00 Eur 06.03.2012
159 VŠK Púchov s.r.o. Poskytnutie dotácie – VŠK Dotácia 20 000.00 Eur nestanovený
158 OZ Hafkáči Zmluva o zabezpečení starostlivosti odchytených psov starostlivosť o psov 30.00 Eur 01.03.2012
157 Dom kultúry Púchov poskytnutie dotácie dotácia 136 000.00 Eur 25.02.2012
156 MŠK Púchov s.r.o. poskytnutie dotácie dotácia 360 550.00 Eur 25.02.2012
155 JUDr.Pavel Loduha Zmluva o poskytnutí právnych služieb právna pomoc 1 500.00 Eur 22.02.2012
154 Andrej Paliesek kúpna zmluva pozemok 50.00 Eur 10.02.2012
153 Medial TV,s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb služby 49 500.00 Eur 03.02.2012
152 Medial Púchov,s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb služby 32 500.00 Eur 03.02.2012
151 Medial IN,s.r.o. Zmluva o poskytnití služieb služby 38 000.00 Eur 03.02.2012
150 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného nenávratný finančný príspevok 861 544.00 Eur 03.02.2012
149 CWS boco s.r.o. abonetná zmluva prenájom hygienyckých košov 31.00 Eur 28.01.2012
148 Základná škola,Mládežnícka ulica, Púchov dodatok k zmluve odplatné postúpenie pohľadávky 2 944.00 Eur 18.01.2012
147 Mládežnícka škola Zmluva o odstúpení pohľadávky Odstúpenie pohľadávky 2 944.00 Eur 29.12.2011
146 WOOD ENERGY,s,r.o. zmluva o skládkovaní odpadov odpad 0.00 Eur 01.01.2012
145 wanet, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Kerber backup server 1 808.00 Eur nestanovený
144 Stredoslovenská energetika,a.s. cenník k zmluvám o dodávke elektriny cenník 0.00 Eur 01.01.2012
143 Stredoslovenská energetika,a.s. distribúcia elektriny elektrika 0.00 Eur 01.01.2012
142 Stredoslovenská energetika,a.s. distribúcia elektriny elektrika 0.00 Eur 01.01.2012
141 Stredoslovenská energetika,a.s. distribúcia elektriny elektrika 0.00 Eur 01.01.2012
140 Stredoslovenská energetika,a.s. distribúcia elektriny elektrika 0.00 Eur 01.01.2012
139 JP poskytnutie sociálnej služby sociálna služba 0.00 Eur 24.12.2011
138 EH poskytnutie sociálnej služby sociálna služba 0.00 Eur 24.12.2011
137 AP poskytnutie sociálnej služby sociálna služba 0.00 Eur 24.12.2011
136 MH poskytnutie sociálnej služby sociálna služba 0.00 Eur 24.12.2011
135 M poskytnutie sociálnej služby sociálna služba 0.00 Eur 24.12.2011
134 DEVELOPER CONSULTING,s.r.o. nájom pozemku nájom 1 740.00 Eur 24.12.2011
133 BRESMAN,spol.s.r.o. nájom pozemku nájom 660.00 Eur 24.12.2011
132 KM Prestige consulting,s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania verejné obstarávanie 3 000.00 Eur 22.12.2011
131 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o úvere dodatok 0.00 Eur 22.12.2011
130 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o úvere dodatok 0.00 Eur 22.12.2011
128 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o úvere dodatok 0.00 Eur 22.12.2011
127 Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o úvere dodatok 0.00 Eur 22.12.2011
126 PVS.a.s dodatok k zmluve o nájme nájom 43.00 Eur 22.12.2011
125 Advent Zmluva o zapožičaní chladiacich boxov chladiace boxi 13.27 Eur 22.12.2011
124 Gryf Media s.r.o. dodatok nájomnej zmluvy nájom 3 500.00 Eur 21.12.2011
123 RZ pri Základnej škole Slovanská Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 200.00 Eur 07.12.2011
122 Manželia Milan Trník a Marta Trníková odpredaj pozemku pozemok 178.00 Eur 03.12.2011
121 Klub hokejbalu a florbalu Klub hokejbalu a florbalu Dotácia 500.00 Eur nestanovený
120 Krasoklub Púchov Krasoklub Púchov Dotácia 1 000.00 Eur nestanovený
119 Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia Púchov poskytnutie dotácie dotácia 750.00 Eur 22.11.2011
118 Volejbalový klub Púchov poskytnutie dotácie dotácia 165.00 Eur 22.11.2011
117 Vladimír Novosád a Novosádová Ivana odpredaj pozemkov pozemky 1 500.00 Eur 15.11.2011
116 Pari,s.r.o. kúpa pozemkov od PARI, s.r.o.- Kolonka pozemky 100.00 Eur 04.11.2011
115 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zmluva o poskytnutí grantu grant 110 595.00 Eur 28.10.2011
114 TURTES KLUB Púchov.oz poskytnutie dotácie dotácia 200.00 Eur 13.10.2011
113 Centrum nepočujúcich ANEPS poskytnutie dotácie dotácia 1 500.00 Eur 20.10.2011
112 Ing.Martina Trnková kúpna zmluva pozemok 825.00 Eur 20.10.2011
111 Občianske združenie Pre mládež poskytnutie dotácie dotácia 1 000.00 Eur 15.10.2011
110 Mgr.art.Eva Činčalová poskytnutie dotácie dotácia 150.00 Eur 11.10.2011
109 Ján Herceg a Emília Hercegová kúpna zmluva na nehnuteľnosti pozemok 143.00 Eur 08.10.2011
108 Mária Gašpárková nájom pozemku nájom 252.00 Eur 08.10.2011
107 Klub slovenských turistov Púchov poskytnutie dotácie dotácia 100.00 Eur 27.09.2011
106 OHL Pozemné stavby a.s. Dodatok č.4 – zmluva o dielo Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove 18 076.00 Eur nestanovený
105 OHL Pozemné stavby, a.s. Dodatok č.3 – zmluva o dielo Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove 85 923.60 Eur nestanovený
104 Karol Orgoník Kúpna zmluva – SP na pozemku pod OD Spoluvlas. podiel na pozemku 1.26 Eur 09.09.2011
103 Vrbata s.r.o. nájom pozemku pozemok 500.00 Eur 10.09.2011
102 ARTON s.r.o. nájom pozemku pozemok 500.00 Eur 10.09.2011
101 M-kniha nájom pozemku pozemok 332.00 Eur 10.09.2011
100 IBM Slovensko, spol.s.r.o Zmluva o poskytnití služieb IBM služby 217.00 Eur 09.09.2011
99 Viera Markl Kúpna zmluva – SP na pozemku pod OD Kúpna zmluva – SP na pozemku pod OD 1.38 Eur 26.08.2011
98 JUDr. Pavel Loduha Zmluva o poskytnutí právnych služieb Zmluva o poskytnutí právnych služieb 1 500.00 Eur 25.08.2011
97 HC CAPITAL, a.s. zámenná zmluva zámena 0.00 Eur 19.08.2011
96 Richard Marinič BETES Zmluva o dielo BOZP 250.00 Eur 05.08.2011
95 ŠEVT a.s. Rámcová dohoda č. VZ 99/2011 Kancelárske potreby 1 897.00 Eur 05.08.2011
94 Vlastníci bytov v OD kupna zmluva na pozemok 1 spoluvlastnícke podiely 0.00 Eur 29.07.2011
93 sociálna služba sociálna služba 34.00 Eur 09.05.2011
92 Elena Hudcovská Zámenná zmluva na pozemky pozemky 0.00 Eur 26.07.2011
91 ADP s.r.o. nájom pozemku nájom 500.00 Eur 15.07.2011
90 Spoločenstvo evanjelickej mládeže poskytnutie dotácie dotácia 500.00 Eur 28.06.2011
89 Tenisový klub Púchov poskytnutie dotácie dotácia 850.00 Eur 15.07.2011
88 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dodatok dodatok 0.00 Eur 07.06.2011
87 Združenie Bikeri z Púchova poskytnutie dotácie dotácia 200.00 Eur 07.07.2011
86 únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytnutie dotácie dotácia 500.00 Eur 07.07.2011
85 Urbárske pozemkové spoločenstvo Púchov kúpna zmluva na pozemok pozemok 13 320.00 Eur 07.07.2011
84 Spoločnosť Stredné Považie a.s odpad dodatok 52.00 Eur 02.07.2011
83 Vlastníci bytov v OD kúpna zmluva na pozemok spoluvlastnícke podiely 0.00 Eur 02.07.2011
82 Jednota dôchodcov Púchov poskytnutie dotácie dotácia 232.00 Eur 28.06.2011
81 Spoločenstvo envajelickej mládeže poskytnutie dotácie dotácia 500.00 Eur 28.06.2011
80 Sup Box Slovakia Púchov poskytnutie dotácie dotácia 200.00 Eur 28.06.2011
79 Tenisový klub Púchov poskytnutie dotácie dotácia 850.00 Eur 28.06.2011
78 Jednota dôchodcov – Horné Kočkovce poskytnutie dotácie dotácia 404.00 Eur 28.06.2011
77 Mgr.art.Petronela Jureňová Vlhová poskytnutie dotácie dotácia 150.00 Eur 22.06.2011
76 Volejbalový športový klub Púchov poskytnutie dotácie dotácia 300.00 Eur 22.06.2011
75 JUDr.Alžbeta Pasiarová právna pomoc právna pomoc 232.00 Eur 15.06.2011
74 Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s. zmluva s emitentom cenné papiere 0.00 Eur 10.06.2011
73 FK Púchov mládež poskytnutie dotácie dotácia 1 000.00 Eur 31.05.2011
72 Speeed skating club Púchov poskytnutie dotácie dotácia 300.00 Eur 27.05.2011
71 Dobrovoľný hasičský zbor Púchov poskytnutie dotácie dotácia 1 000.00 Eur 27.05.2011
70 Športový klub malého futsalu Púchov poskytnutie dotácie dotácia 1 650.00 Eur 27.05.2011
69 ZO SZZP Púchov poskytnutie dotácie dotácia 500.00 Eur 27.05.2011
68 Dendra a.s nájom pozemku nájom 2 112.00 Eur 27.05.2011
67 HK Púchov s.r.o. poskytnutie dotácie dotácia 0.00 Eur 25.05.2011
66 Infront Sport Media AG licencia sub-licencia 1 500.00 Eur 05.05.2011
65 EKOSTAV SLOVAKIA,spol.s.r.o. dodatok k zmluve o dielo dodatok 847 823.00 Eur 05.05.2011
64 Vrbata s.r.o. nájom pozemku nájom 332.00 Eur 28.04.2011
63 Duo creative,s.r.o. nájom pozemku nájom 500.00 Eur 28.04.2011
62 Dendra a.s zmluva o dielo údržba mestskej zelene 0.00 Eur 28.04.2011
61 Slovenský skauting,6.zbor skautov a skautiek Púchov poskytnutie dotácie dotácia 500.00 Eur 28.04.2011
60 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov poskytnutie dotácie dotácia 300.00 Eur 28.04.2011
59 Stredná odborná škola poskytnutie dotácie dotácia 300.00 Eur 20.04.2011
58 ZO SZZP Púchov poskytnutie dotácie dotácia 500.00 Eur 19.04.2011
57 IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy informatika verejnej správy aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia 69.00 Eur 07.04.2011
56 Vlastníci bytov v OD kúpna zmluva na pozemok spoluvlastnícke podiely 0.00 Eur 24.03.2011
55 KM Prestige consulting,s.r.o. verejné obstarávanie verejné obstarávanie 2 000.00 Eur 29.03.2011
53 HK Púchov poskytnutie dotácie dotácia 113 000.00 Eur 03.03.2011
52 Dom kultúry Púchov poskytnutie dotácie dotácia 115 120.00 Eur 29.01.2011
51 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytnutie nenávratného finančného príspevku finančný príspevok 861 543.00 Eur 19.03.2011
50 KST-Púchov poskytnutie dotácie dotácia 345.00 Eur 22.03.2011
49 VK-Púchov poskytnutie dotácie dotácia 6 600.00 Eur 22.03.2011
48 PKZ Púchov poskytnutie dotácie dotácia 550.00 Eur 16.03.2011
47 ME sociálna služba sociálna služba 29.00 Eur 10.03.2011
46 MO sociálna služba sociálna služba 37.00 Eur 10.03.2011
45 RM sociálna služba sociálna služba 33.00 Eur 10.03.2011
44 ŠA sociálna služba sociálna služba 35.00 Eur 10.03.2011
43 KR sociálna služba sociálna služba 33.00 Eur 10.03.2011
42 RH sociálna služba sociálna služba 30.00 Eur 10.03.2011
41 HE sociálna služba sociálna služba 28.00 Eur 10.03.2011
40 PK sociálna služba sociálna služba 30.00 Eur 10.03.2011
39 KZ sociálna služba sociálna služba 29.00 Eur 10.03.2011
38 sociálna služba sociálna služba 35.00 Eur 10.03.2011
37 BS sociálna služba sociálna služba 32.00 Eur 10.03.2011
36 sociálna služba sociálna služba 19.00 Eur 10.03.2011
35 CA sociálna služba sociálna služba 30.00 Eur 10.03.2011
34 ŠM sociálna služba sociálna služba 15.00 Eur 10.03.2011
33 sociálna služba sociálna služba 18.00 Eur 10.03.2011
32 JJ sociálna služba sociálna služba 34.00 Eur 10.03.2011
31 KE sociálna služba sociálna služba 27.00 Eur 10.03.2011
30 KE sociálna služba sociálna služba 27.00 Eur 10.03.2011
29 VK sociálna služba sociálna služba 20.00 Eur 10.03.2011
28 FA sociálna služba sociálna služba 64.00 Eur 10.03.2011
27 VK sociálna služba sociálna služba 49.00 Eur 10.03.2011
26 OHL pozemné stavby,OHL ŽS,a.s.,Euro-building kultúrne a vzdelávacie centrum zmluva o dielo 0.00 Eur 11.03.2011
25 Dexia banka Slovensko a.s. termínovaný úver 2 termínovaný úver 0.00 Eur 11.03.2011
24 Dexia banka Slovensko a.s. termínovaný úver 3. termínovaný úver 0.00 Eur 03.11.2020
23 Ján Rosina nebytový priestor 1 nájom 2 012.00 Eur 08.03.2011
22 VM sociálna služba sociálna služba 18.00 Eur 03.03.2011
21 GE sociálna služba sociálna služba 18.00 Eur 03.03.2011
20 KB sociálna služba sociálna služba 33.00 Eur 03.03.2011
19 FE sociálna služba sociálna služba 35.00 Eur 03.03.2011
18 VA sociálna služba sociálna služba 35.00 Eur 03.03.2011
17 ŠM sociálna služba sociálna služba 29.00 Eur 03.03.2011
16 PA sociálna služba sociálna služba 19.00 Eur 03.03.2011
15 RM sociálna služba sociálna služba 34.00 Eur 03.03.2011
14 BA sociálna služba sociálna služba 34.00 Eur 03.03.2011
13 SM sociálna služba sociálna služba 19.00 Eur 03.03.2011
12 AE sociálna služba sociálna služba 49.00 Eur 03.03.2011
11 sociálna služba sociálna služba 19.00 Eur 03.03.2011
10 Plavecký klub Matador Púchov poskytnutie dotácie dotácia 6 600.00 Eur 03.03.2011
9 VA sociálna služba sociálna služba 35.00 Eur 03.03.2011
8 ZF sociálna služba sociálna služba 73.00 Eur 03.03.2011
7 sociálna služba sociálna služba 16.00 Eur 03.03.2011
6 JE sociálna služba sociálna služba 18.00 Eur 03.03.2011
5 JB sociálna služba sociálna služba 40.00 Eur 03.03.2011
4 ĎO sociálna služba sociálna služba 53.00 Eur 03.03.2011
3 VŠK Púchov s.r.o Zmluva poskytnutie dotácie poskytnutie dotácie 39 000.00 Eur 29.01.2011
2 Nadácia Pontis zmluva o poskytnutí grantu poskytnutie grantu 2 650.00 Eur 19.01.2011
1 Spoločnosť Stredné Považie a.s ukladanie odpadu ukladanie odpadu 0.00 Eur 09.01.2011

Súvisiace články

  • Zmluvy 2015

    Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 928 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 810 000.00 Eur […]

  • Faktúry

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob Poznámka 489 Ladecký Anton Práce na SOV 1401 nestanovený […]

  • Objednávky

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Cena s DPH Poznámka 107 Redakcia novín stredného považia Objednávka inzercie VOS 13.02.2015 […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov