Voľby do NR SR 2016

Administrátor 04 Dec, 2015 Voľby do NR SR 2016

Zbierka zákonov č. 307/2015 – Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR (.pdf)
– deň konania volieb,
– lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností,
– lehota na utvorenie volebných komisií a lehota ich prvého zasadania, …

 

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (.pdf)
– dátum a čas konania volieb,
– právo voliť,
– právo byť volený,
– spôsob voľby,
– hlasovací preukaz,
– voľby poštou, …

 

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (.pdf)
delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť:
– v listinnej forme: na adresu Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821, 020 01  Púchov
– elektronicky: volby@puchov.sk alebo edita.katrikova@puchov.sk

 

 

Oznam pre jednotlivé strany odovzdávajúce oznámenia o delegovaní členov do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií môžete doručovať nasledovne:

  • 8.1.2016 (piatok) – od 7.00 do 15.00 na Mestský úrad Púchov
  • 8.1.2016 (piatok) – od 15.00 na Mestskú políciu Púchov
  • 9.1.2016 (sobota) – na Mestskú políciu Púchov
  • 10.1.2016 (nedeľa) – na Mestskú políciu Púchov
  • 11.1.2016 (pondelok) – od 7.00 do 15.00 na Mestský úrad Púchov
  • 11.1.2016 (pondelok) – od 15.00 do 24.00 na Mestskú políciu Púchov

 

V prípade doručovania oznámení počas víkendu a v poobedňajších hodinách mimo úradných hodín Mestského úradu kontaktujte hliadku Mestskej polície na telefónnom čísle 0903 132 333.

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (najneskôr 11.1.2016).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme; elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

 

Ďalšie informácie na stiahnutie:

22 december, 2015

Splnomocnenie k hlasovaciemu preukazu_tlačivo (16.3 KiB)

22 december, 2015

Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Meste Púchov 2016 (46.5 KiB)

22 december, 2015

Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Meste Púchov 2016 (18.6 KiB)

22 december, 2015

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie_tlačivo (16.6 KiB)

22 december, 2015

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu_tlačivo (16.4 KiB)

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov