Hlavný kontrolór

Administrátor 30 Apr, 2015 Samospráva

Miroslav Jurči
Mgr. Miroslav Jurči

Tel. číslo: 042/465 08 30
E-mail: miroslav.jurci@puchov.sk, hk@puchov.sk

 

 

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Funkciu hlavného kontrolóra mesta vykonáva od 1. 6. 2012 Mgr. Miroslav Jurči.

Úlohy hlavného kontrolóra:
Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta a hospodárenia s jeho majetkom ako aj hospodárenia s majetkom jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve. Predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu. Prijíma sťažnosti, petície a podnety a vedie ich centrálnu evidenciu. Spolupracuje pri ich vybavovaní a kontroluje správnosť ich vybavenia. Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veci kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace články

  • Primátor mesta

    Mgr. Rastislav Henek Kandidoval ako nezávislý kandidát. Je nestraník. Má 39 rokov, vysokoškolské vzdelanie. Profesne je pedagóg. Je […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov