Životné prostredie

 • Zeleň v meste

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

 • Ochrana drevín

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

 • Výrub drevín

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst.3 zákona […]

 • Ovzdušie

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z.o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení […]

 • Nakladanie s odpadmi

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  V meste Púchov bol zavedený celoplošný zber zhodnotiteľných odpadov. Nakladanie s komunálnym odpadom (KO), objemným stavebným odpadom v […]

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov