Súčasný Púchov

 • Súčasný Púchov

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

 • Infraštruktúra

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

 • Mestské časti

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Územie mesta Púchov tvorí súbor katastrálnych území jeho jednotlivých častí: Púchov Horné Kočkovce Hoština Hrabovka Ihrište Nosice Vieska […]

 • Civilná ochrana

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku obyvateľov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadujú […]

 • Pozemkový fond

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  katastrálne  územie celková výmera* orná pôda chmel- nice vinice   záhrady   ovocné sady tr. tráv. porasty lesné […]

 • Všeobecné zásady

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte: […]

 • Doprava

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  V súčasnosti mesto Púchov rieši dopravný systém. Stred mesta odľahčila mala kruhová križovatka a ďalšia pri supermarkete Lidl […]

 • Varovanie obyvateľstva

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné […]

 • Autobusová doprava

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Člen dozornej rady Autobusová doprava Púchov, a.s.: Ing. Ján Riško   Vyhľadávanie spojenia Mestskú autobusovú dopravu (MAD) v […]

 • Evakuačné strediská

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Evakuačné strediská (EST) sú zariadenia určené na zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu evakuovaných do určených miest ubytovania. […]

 • Parkovanie

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zmysle VZN 8/2012. Predaj cityPark kariet zabezpečujeme: Budova divadla Hoeningovo námestie 2002 tel. […]

 • Symboly mesta

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Mestský erb Románsky štít na modrom pozadí a v ňom striebroodetá, zlatokorunovaná, zlatonimbovaná postava svätej Margity so zlatým […]

 • Železničná doprava

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Púchov je jedným z významnejších železničných uzlov na Slovensku. Prechádza tadiaľto železničná trať Bratislava – Košice, ktorá je […]

 • Letecká doprava

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  medzinárodné letisko Bratislava – od Púchova 162 km ďalšie informácie: www.letiskobratislava.sk medzinárodné letisko Poprad-Tatry – od Púchova 187 […]

 • Koncepcia dopravy

  30 Apr, 2015 Celý článok...

  Cestná doprava Mesto Púchov je priamo napojené na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničného privádzača, ktorá v súčasnosti končí na […]

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov