Primátor mesta

Administrátor 30 Apr, 2015 Samospráva
Mgr. Rastislav Henek

Mgr. Rastislav Henek

Kandidoval ako nezávislý kandidát.
Je nestraník.
Má 39 rokov, vysokoškolské vzdelanie.
Profesne je pedagóg.
Je ženatý, otec dvoch detí, rodený Púchovčan.

 

Sekretariát primátora

Tel. číslo: 042/465 08 64, E-mail: sekretariat@puchov.sk

Božena Sádecká, vedúca sekretariátu, Tel. číslo: 042/465 08 64, E-mail: sekretariat@puchov.sk

Mgr. Vladimír Golis, asistent primátora, Tel. číslo: 042/465 08 34, E-mail: vladimir.golis@puchov.sk

Mgr. Peter Panvica, asistent primátora, Email: peter.panvica@puchov.sk

Ing. Viliam Karas, poradca pre ekonomiku a hospodár. mesta, Email: viliam.karas@puchov.sk

 

Úlohy primátora mesta vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu mesta,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zastupuje zo zákona mesto Púchov v obchodných spoločnostiach, ktoré mesto vlastní alebo v nich má podiel : MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Podnik technických služieb mesta, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o., MEDIAL Púchov, s.r.o., Autobusová doprava Púchov, a.s., Považská vodárenská spoločnosť, a.s., FIN.M.O.S., a.s.
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.

Súvisiace články

 • Hlavný kontrolór

  Mgr. Miroslav Jurči Tel. číslo: 042/465 08 30 E-mail: miroslav.jurci@puchov.sk, hk@puchov.sk     Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov