Zmluvy 2015

Administrátor 05 Máj, 2015 Povinne zverejňované informácie
Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti
928 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 810 000.00 Eur 03.01.2015
929 Mestský program mat.zabez. výk. športu v Púchove Dotácia Dotácia 115 000.00 Eur 03.01.2015
930 Dom kultúry Púchov Dodatok k zmluve Dom kultúry Úhrada dotácie 235 000.00 Eur 06.01.2015
931 VŠK Púchov Dodatok k zmluve VŠK Púchov Úhrada dotácie 43 000.00 Eur 06.01.2015
932 Baranová Mária Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 09.01.2015
933 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte účet 0.00 Eur 10.01.2015
934 Hriadeľ Milan a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.01.2015
935 Chudá Oľga Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 14.01.2015
936 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Zmluva o vykonávaní služieb údržba 1 732 361.00 Eur 14.01.2015
937 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva Poistenie automobilu PZP 205.08 Eur 12.02.2015
938 Allrisk s.r.o. Poistná zmluva poistenie 325.00 Eur 15.01.2015
939 MAKYTA a.s. Dohoda o urovnaní daň 172 997.00 Eur 20.01.2015
940 Obec Visolaje Dotácia Poskytnutie dotácie na deti v CVČ 240.00 Eur 23.01.2012
941 Hlávek Ľubomír a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 30.01.2015
942 Ondrichova Mária Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 30.01.2015
943 Kalašová Mária Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 30.01.2015
944 Bobáková Stanislava a Bobák Roman Zmluva o nájme bytu nájom 0.00 Eur 31.01.2015
945 Pažitná Alena Dodatok o NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
946 Chudejová Lenka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
947 Hudec Štefan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
948 Pažitná Dana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
953 Brezničan Anton a manželka Dodatok NZ byt 0.00 Eur 31.01.2015
952 Binka Jozef a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
951 Krško Ľubomír a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
950 Kukuliašová Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
949 Skovajsová Emília Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 31.01.2015
954 vlastníci bytov v dome č. 1416 Kúpna zmluva pozemok 0.00 Eur 03.02.2015
955 Durešová Anna Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 04.02.2015
957 Abrahámová Renáta Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 04.02.2015
956 Kucej Svetozár a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 04.02.2015
961 Allianz Poistná zmluva ZŠ Mládežnícka 809.91 Eur 07.02.2015
960 Ing. Tóthová, audítor SKAU Zmluva Overenie účtovnej uzávierky Mesta Púchov 3 600.00 Eur 07.02.2015
959 Mikulová Anna Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 07.02.2015
958 Machýl Anton a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 07.02.2015
967 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. súhrnný návrh poistnej zmluvy poistná zmluva 1 910.00 Eur 10.02.2015
966 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Skupinová poistná zmluva poistenie osôb 0.00 Eur 10.02.2015
965 Žaťko Branislav Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.02.2015
964 Halušková Zora Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.02.2015
963 Huževka Martin Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.02.2015
962 Badura Pavol a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 10.02.2015
976 Šubertova Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
975 Marek Rastislav a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
974 Seidl Rudolf Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
973 Iveta Rosinová Zmluva o nájme NP nájom NP 0.00 Eur 11.02.2015
972 Banincová Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
971 Bobák Zdenek Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
970 Balážová Ľubomíra Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
969 Balážová Emília Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
968 Jáňová Darina a Jáňa Jozef Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 11.02.2015
980 Benian Ján Zmluva o prenájme NP nájom NP 50.10 Eur 12.02.2015
978 Hadice Flex s.r.o. Zmluva o poskytnutí finanč. podpory Finančná podpora 418.00 Eur 12.02.2015
977 Peter Pagáč Zmluva o prenájme NP nájom NP 95.88 Eur 12.02.2015
981 AZ Agentúra, s.r.o. Púchov Zmluva o prenájme NP nájom 1 126.00 Eur 14.02.2015
983 Hudecová Monika Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 17.02.2015
982 Gajdošíková Janette Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 17.02.2015
985 Moško Ivan Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 19.02.2015
984 Rosina Peter Zmluva o prenájme NP nájom 107.00 Eur 19.02.2015
986 Janíčková Miroslava Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 20.02.2015
987 Univerzal PVC, s.r.o. Zmluva o prenájme NP nájom 1 454.37 Eur 21.02.2015
990 Martina Juračková Zmluva o prenájme NP nájom 191.19 Eur 24.02.2015
989 Žemla Marian a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 24.02.2015
988 Pavlisová Adriana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 24.02.2015
991 Ján Poliach a Ľudmila Poliachová kúpna zmluva predaj pozemku 945.00 Eur 26.02.2015
992 Cíbiková Zuzana Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 27.02.2015
993 Obec Záriečie Dotácia Príspevok na CVČ 150.00 Eur 06.03.2015
995 Allianz Dodatok č.2 Dodatok k zmluve č. 511050692 0.00 Eur 07.03.2015
994 Allianz Dodatok č.1 Dodatok k zmluve č. 511050692 0.00 Eur 07.03.2015
997 Kolár Ľubomír a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 10.03.2015
996 Hvizdák Igor a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 10.03.2015
998 Allianz Poistná zmluva Zmena, pripoistenie, umelecké diela 0.00 Eur 13.03.2015
999 JUDr. Pavel Loduha Služby Poskytnutie právnych služieb 0.00 Eur 17.03.2015
1000 JUDr. Anton Školek & Partners, s.r.o. Právne služby Zmluva o poskytnutí právnych služieb 850.00 Eur 18.03.2015
1003 Beriac Šrefan a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.03.2015
1002 Obec Vydrná Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia 50.00 Eur 19.03.2015
1002 Haluškova Mária Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.03.2015
1001 Kulich Ondrej a manželka Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 19.03.2015
1005 Chovancová Zuzana Dotdatok NZ byt nájom 0.00 Eur 21.03.2015
1004 Valach Milan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 21.03.2015
1007 AZ agentúra, s.r.o Púchov Dohoda o skončení prenájmu nebyt. priestoru prenájom 0.00 Eur 24.03.2015
1006 AZ agentúra, s.r.o Púchov Dohoda o skončení prenájmu nebyt. priestoru prenájom 0.00 Eur 24.03.2015
1009 Mahútova Eva Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 25.03.2015
1008 Kolár Dušan a manželka Dodatok NZ byt nájom 0.00 Eur 25.03.2015
1011 Autobusová doprava Púchov. a.s. dodatok č.3 zmluva o spolupráci 0.00 Eur 27.03.2015
1010 Richard Marinič Betes Zmluva o poskytovaní služieb poskytovanie služieb BOZP 130.00 Eur 27.03.2015
1012 Harvánková Eva Dodatok k NZ byt nájom 0.00 Eur 31.03.2015
1014 JUDr. Pavel Loduha Výpoveď zmluvy Výpoveď zmluvy 0.00 Eur 01.04.2015
1013 Allianz 080001044 Skupinová poistná zmluva 90.00 Eur 01.04.2015
1015 JUDr. Anton ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. zmluva o poskytnutí právnych služieb zmluva o poskytnutí právnych služieb 19 800.00 Eur 03.04.2015
1 apríl, 2015

Kúpna zmluva DOXX (53.1 KiB)

2 apríl, 2015

Poistna zmluva 1062 Allianz.pdf (6.0 MiB)

2 apríl, 2015

Poistna zmluva č. 1063 Allianz.pdf (6.8 MiB)

3 apríl, 2015

Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy (52.9 KiB)

5 marec, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpčotu obec Záriečie č. 1/2015 (339.2 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 150,00 €

10 marec, 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2013/003 (424.8 KiB) Predmet: Zmena objednávateľa (zastúpenie) a zhotoviteľa (adresa)
Cena s DPH: 0,00 €

31 marec, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lysá p./M. č. 6/2015 (377.8 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 479,56 €

1 apríl, 2015

Zmluva o dielo č. 2015/1 (605.6 KiB) Zhotoviteľ: Mgr. Roman Rosina, R&R Creative, Predmet: Údržba mestskej zelene
Cena s DPH: 8 584,04 €

1 apríl, 2015

Zmluva o dielo č. 2015/2 (ZoD) (684.0 KiB) Zhotoviteľ: Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Predmet: Údržba Marczibányiho záhrady a priľahlých záhonov
Cena s DPH: 11 930,18 €

10 apríl, 2015

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadomi (466.2 KiB) Predmet: Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov
Cena s DPH: 0,00 €

13 apríl, 2015

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o dielo zo dňa 12.05.2014 (239.7 KiB) Predmet: Zmena názvu a sídla spoločnosti uvedenej ako zhotoviteľ
Cena s DPH: 0,00 €

13 apríl, 2015

Dohoda o skončení prenájmu NP (58.1 KiB) Predmet: Ukončenie prenájmu neb. priestoru
Cena s DPH: 0,00 €

13 apríl, 2015

Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej dňa 14.06.2010 (59.3 KiB) Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

16 apríl, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Mestečko č. 2/2015 (393.8 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 198,18 €

16 apríl, 2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu uzatvorenej dňa 19.11.2013 (55.0 KiB) Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

28 apríl, 2015

Zmluva o prenájme NP (218.2 KiB) Nájomca: Duháčková Margita, Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 609,43 €

29 apríl, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák č. 2/2015 (369.2 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 100,00 €

29 apríl, 2015

Zmluva o spolupráci obcí - Dolné Kočkovce (3.1 MiB) Predmet: Vymedzenie rozsahu spolupráce
Cena s DPH: 0,00 €

29 apríl, 2015

Kúpna zmluva (432.7 KiB) Kupujúci: GOMS, spol. s r.o., Predmet: Predaj nehnuteľností
Cena s DPH: 1 850,00 €

30 apríl, 2015

Kúpna zmluva č. Z20155909_Z (52.6 KiB) Dodávateľ: Milan Gaňa Cleanex, Predmet: Nákup sadení, letničiek a živých rastlín
Cena s DPH: 1 596,00 €

30 apríl, 2015

Zmluva o spolupráci obcí - Streženice (3.0 MiB) Predmet: Vykonávanie činnosti pre územné plánovanie, stavebný poriadok a zabezpečovanie úkonov špec. stavebného úradu
Cena s DPH: 0,00 €

6 máj, 2015

Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa §685 (272.3 KiB) Nájomca: Čížová Emília, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

7 máj, 2015

Zmluva o spolupráci obcí - Lúky (2.8 MiB) Predmet: Spolupráca medzi účastníkmi a vymedzenie rozsahu spolupráce Cena s DPH: 0,00 €

11 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Domaniža (1.4 MiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 0,00 €

18 máj, 2015

Darovacia zmluva (153.8 KiB) Darca: Vix, s.r.o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov k MDD
Cena s DPH: 250,00 €

20 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (715.9 KiB) Prijímateľ: Klub bežcov a priateľov športu v Púchove, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 200,00 €

20 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (722.8 KiB) Prijímateľ: Tenisový klub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 194,00 €

20 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (714.7 KiB) Príjimateľ: Tenisový klub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 174,00 €

21 máj, 2015

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 (6.6 MiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Predmet: Odpoistenie
Cena s DPH: 16 447,69 €

21 máj, 2015

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 (3.8 MiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Predmet: Odpoistenie
Cena s DPH: 18 277,32 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (726.7 KiB) Prijímateľ: 1. volejbalový klub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 6 600,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (687.7 KiB) Prijímateľ: Bedmintonový klub RACQUETS Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 2 500,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (810.2 KiB) Prijímateľ: SRRZ- Rodičovské združenie pri CVČ Včielka, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 88 110,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (698.9 KiB) Prijímateľ: SRRZ, Rodičovské združenie pri Základnej škole, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 200,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (745.7 KiB) Prijímateľ: Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 800,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (692.8 KiB) Prijímateľ: TURTES KLUB Púchov, o. z., Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 500,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (775.9 KiB) Prijímateľ: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 600,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (733.5 KiB) Prijímateľ: Volejbalový športový klub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 940,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (781.2 KiB) Prijímateľ: Klub slovenských turistov Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 395,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (733.5 KiB) Prijímateľ: Krasoklub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 2 000,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (717.1 KiB) Prijímateľ: SUP BOX - SLOVAKIA Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 200,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (761.6 KiB) Prijímateľ: Súkromné centrum voľného času, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 199,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (733.5 KiB) Prijímateľ: Volejbalový športový klub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 776,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (708.0 KiB) Prijímateľ: Železná posilovňa Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 500,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (753.0 KiB) Prijímateľ: Liga proti reumatizmu - Miestna pobočka Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 350,00 €

23 jún, 2015

Krátkodobé cestovné poistenie (1.3 MiB) Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., Predmet: Cestovné poistenie
Cena s DPH: 16,93 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (846.3 KiB) Prijímateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 400,00 €

23 jún, 2015

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 (8.5 MiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Predmet: Pripoistenie
Cena s DPH: 19 925,40 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (737.6 KiB) Prijímateľ: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 300,00 €

24 jún, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (54.5 KiB) Nájomca: Benková Lenka, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (731.6 KiB) Prijímateľ: Plavecký klub Matador Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 9 000,00 €

24 jún, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (51.7 KiB) Nájomca: Holý Jozef a Holá Jarmila, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (741.7 KiB) Prijímateľ: PÚCHOVO DEDIČSTVO, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 14 500,00 €

24 jún, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (55.4 KiB) Nájomca: Turza Ondrej a Turzová Mária, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (709.0 KiB) Prijímateľ: Queens Pub, s.r.o., Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 500,00 €

25 jún, 2015

Nájomná zmluva (2.3 MiB) Nájomca: NUBIUM, s.r.o., Predmet: Prenájom pozemku - novovytvorená parcela
Cena s DPH: 1 500,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (713.4 KiB) Prijímateľ: Súkromné centrum voľného času, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 300,00 €

26 jún, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (55.4 KiB) Nájomca: Belák Miroslav a Beláková Silvia, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (815.0 KiB) Prijímateľ: Slovenský zväz zdravotne postihnutých Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 800,00 €

26 jún, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (54.3 KiB) Nájomca: Veselý Ján a Veselá Monika, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (725.5 KiB) Prijímateľ: Športový klub malého futbalu Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 2 600,00 €

26 jún, 2015

Zmluva o prenájme NP (218.6 KiB) Nájomca: UNIVERZAL-PVC, s.r.o., Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 12 572,88 €

22 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (701.1 KiB) Prijímateľ: Športový klub Spartan, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 340,00 €

30 jún, 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/1400/301 o nájme NP (121.5 KiB) Nájomca: Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Predmet: Prenájom nehnuteľnosti
Cena s DPH: 0,00 €

25 máj, 2015

Darovacia zmluva (169.3 KiB) Darca: Gimax Logistics, s.r.o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov k MDD
Cena s DPH: 500,00 €

6 júl, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (55.7 KiB) Nájomca: Vrábel Jaroslav a Vráblová Zuzana, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

25 máj, 2015

Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie (4.1 MiB) Poskytovateľ: Obec Beluša, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 598,52 €

6 júl, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (54.1 KiB) Nájomca: Chovancová Mária, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

25 máj, 2015

Zmluva č. 3/2015 o poskytnutí dotácie (4.1 MiB) Poskytovateľ: Obec Beluša, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 435,96 €

6 júl, 2015

Nájomná zmluva (2.0 MiB) Nájomca: MEDIAL Púchov, s.r.o., Predmet: Prenájom časti pozemku
Cena s DPH: 500,00 €

26 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (959.0 KiB) Prijímateľ: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 500,00 €

7 júl, 2015

Nájomná zmluva NP (188.6 KiB) Nájomca: Paliesková Anna, Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 360,00 €

26 máj, 2015

Zmluva o prenájme NP (190.3 KiB) Nájomca: Paliesková Anna, Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 360,00 €

8 júl, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ladce (249.8 KiB) Poskytovateľ: Obec Ladce, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 203,00 €

27 máj, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (766.7 KiB) Prijímateľ: Mŕtva kosť, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 450,00 €

24 júl, 2015

Zmluva o výpožičke (9.5 MiB) Požičiavateľ: Archeologický ústav SAV, Predmet: Výpožička predmetov
Cena s DPH: 0,00 €

27 máj, 2015

Darovacia zmluva (224.2 KiB) Darca: Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov
Cena s DPH: 300,00 €

24 júl, 2015

Zmluva o spolupráci (890.9 KiB) Partner: Archeologický ústav SAV, Predmet: Zvýšenie vzájomnej kooperácie a spolupráce
Cena s DPH: 0,00 €

28 máj, 2015

Zmluva o nájme (1.9 MiB) Nájomca: PÚCHOVO DEDIČSTVO, o. z., Predmet: Prenájom nehnuteľnosti stavby Župný dom
Cena s DPH: 1,00 €

28 júl, 2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP (812.3 KiB) Dodávateľ: Richard Marinič BETES, Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti BOZP
Cena s DPH: 290,00 €

28 máj, 2015

Zámenná zmluva (2.8 MiB) Účastník: Tibor Dundek, Predmet: Zámena novozameraných pozemkov
Cena s DPH: 1 400,00 €

30 júl, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (54.9 KiB) Nájomca: Jana Kaššovicová, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

1 jún, 2015

Kúpna zmluva (1.8 MiB) Kupujúci: M & V Slovakia, s.r.o., Predmet: Predaj nehnuteľnosti
Cena s DPH: 960,00 €

30 júl, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (54.3 KiB) Nájomca: Marián Žemla a Andrea Žemlová, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

2 jún, 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (489.0 KiB) Zhotoviteľ: Bellcroft, s.r.o., Predmet: Zmena zastúpenia a bankového spojenia objednávateľa a zmena bankového spojenia zhotoviteľa
Cena s DPH: 0,00 €

30 júl, 2015

Skupinová poistná zmluva (4.4 MiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Predmet: Úrazové poistenie nemenovaných osôb
Cena s DPH: 9,06 €/1 poistený

3 jún, 2015

Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 (2.2 MiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Predmet: Pripoistenie
Cena s DPH: 19 109,85 €

4 august, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (58.4 KiB) Nájomca: Kucej Svetozár a Kucejová Zuzana, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

3 jún, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dohňany č. 15/2015 (1.4 MiB) Poskytovateľ: Obec Dohňany, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 729,00 €

4 august, 2015

Zmluva o nájme bytu (277.8 KiB) Nájomca: Pavlisová Adriana, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

9 jún, 2015

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (3.0 MiB) Kupujúci a povinný z vecného bremena: ALVE SLOVAKIA, s.r.o., Predmet: Predaj nehnuteľnosti
Cena s DPH: 260,00 €

4 august, 2015

Zmluva o nájme bytu (212.1 KiB) Nájomca: Bobák Roman a Bobáková Stanislava, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

9 jún, 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu (49.4 KiB) Nájomca: Baranová Mária, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

5 august, 2015

Zmluva o nájme bytu (208.6 KiB) Nájomca: Jurkechová Zlatica, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

9 jún, 2015

Zmluva o prenájme NP (219.9 KiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Prenájom NP
Cena s DPH: 8 354,58 €

28 august, 2015

Zmluva o spolupráci a nájme stĺpov verejného osvetlenia (1.2 MiB)

9 jún, 2015

Zmluva o prenájme NP (222.5 KiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Prenájom NP
Cena s DPH: 5 653,49 €

2 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (43.0 KiB) Nájomca: Pšenák Jozef a Pšenáková Mária, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

9 jún, 2015

Zmluva o prenájme NP (200.6 KiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Prenájom NP
Cena s DPH: 2 034,09 €

2 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (46.3 KiB) Nájomca: Baláž Roman a Balážová Renáta, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

10 jún, 2015

Darovacia zmluva (115.8 KiB) Darca: Continental Matador Rubber, s. r. o., Predmet: Finančný dar k MDD
Cena s DPH: 300,00 €

2 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (54.6 KiB) Nájomca: Bajza Juraj a Bajzová Michala, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

15 jún, 2015

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu (53.5 KiB) Nájomca: Gabriela Pusztayová, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu, súhlas na spracovanie osobných údajov
Cena s DPH: 0,00 €

7 september, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (1.5 MiB) Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 80 000,00 €

15 jún, 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (430.7 KiB) Zhotoviteľ: C. E. I. Consulting, a. s., Predmet: Zmena zastúpenia objednávateľa, doplnenie DIČ a bankového spojenia zhotoviteľa
Cena s DPH: 0,00 €

8 september, 2015

Zmluva o nájme bytu (286.2 KiB) Nájomca: Gabrišová Zlatica, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

15 jún, 2015

Zmluva o dielo č. Z201510702_Z (2.1 MiB) Dodávateľ: GREEN PROMOTION, s.r.o., Predmet: Dodávka a výsadba sadeníc drevín
Cena s DPH: 4 800,00 €

8 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (55.1 KiB) Nájomca: Abrahámová Renáta, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

18 jún, 2015

Zmluva o výpožičke (560.8 KiB) Požičiavateľ: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Predmet: Užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu
Cena s DPH: 1 258,80 €

8 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (57.2 KiB) Nájomca: Burianová Darina, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

18 jún, 2015

Zmluva o výpožičke (7.9 MiB) Požičiavateľ: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Predmet: Výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu
Cena s DPH: 0,00 €

8 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (56.9 KiB) Nájomca: Burianová Darina, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 jún, 2015

Dodatok k ZmIuve o nájme bytu (59.8 KiB) Nájomca: Hlávek Ľubomír a Hlávková Alena, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu, súhlas na spracovanie osobných údajov
Cena s DPH: 0,00 €

8 september, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (46.9 KiB) Nájomca: Badura Pavol a Badurová Lea, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

22 jún, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lúky č. 466/2015 (1.4 MiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 40,00 €

8 september, 2015

Darovacia zmluva (45.8 KiB) Darca: PARI, s.r.o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov na podporu Púchovského jarmoku 2015
Cena s DPH: 500,00 €

9 september, 2015

Zmluva o dielo č. Z201521771_Z (61.2 KiB) Dodávateľ: Stavby Nitra, s. r. o., Predmet: Stavebná práca, služba - Asfaltovanie chodníkov
Cena s DPH: 48 689,00 €

11 september, 2015

Darovacia zmluva (44.5 KiB) Darca: VIX, s.r.o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov
Cena s DPH: 200,00 €

14 september, 2015

Zmluva o prenechaní predmetu zmluvy (5.7 MiB) Zmluvná strana: Puchovo Dedičstvo, o. z., Predmet: Zbierkové predmety
Cena s DPH: 0,00 €

14 september, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (56.0 KiB) Nájomca: Lincová Diana, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

14 september, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (56.0 KiB) Nájomca: Zemko Milan a Zemková Viera, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

17 september, 2015

Darovacia zmluva (179.6 KiB) Darca: Continental Matador Truck Tires, s. r. o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov účelovo viazaných
Cena s DPH: 300,00 €

17 september, 2015

Skupinová poistná zmluva (626.0 KiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Predmet: Úrazové poistenie
Cena s DPH: 0,00 €

18 september, 2015

Zmluva o poskytnutí služby (111.3 KiB) Poskytovateľ: Milan Seidl, Predmet: Hudobná produkcia v rámci spoločenskej večere
Cena s DPH: 120,00 €

16 september, 2015

Darovacia zmluva (55.3 KiB) Darca: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Predmet: Darovanie darov do tomboly
Cena s DPH: 0,00 €

18 september, 2015

Zmluva o prenechaní majetku do užívania (599.0 KiB) Vlastník: FIN.M.O.S., a. s., Predmet: Správa a využívanie verejného osvetlenia
Cena s DPH: 0,00 €

18 september, 2015

Zmluva o dielo č. Z201522453_Z (53.4 KiB) Dodávateľ: FUN TIME, s.r.o., Predmet: Rekonštrukcia detského ihriska pri ZŠ
Cena s DPH: 2 600,00 €

18 september, 2015

Zmluva o dielo č. Z201522903_Z (55.1 KiB) Dodávateľ: SATES, a.s., Predmet: Zvislé dopravné značky, trieda I
Cena s DPH: 2 219,00 €

21 september, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (55.3 KiB) Nájomca: Katarína Fabčinová, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

21 september, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (54.9 KiB) Nájomca: Dana Pažitná, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

21 september, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (58.4 KiB) Nájomca: Ľuboslav Škuláň a Kvetoslava Škuláňová, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

21 september, 2015

Zmluva o nájme bytu (261.1 KiB) Nájomca: Tatiana Rosinová, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

21 september, 2015

Darovacia zmluva (54.4 KiB) Darca: WOOD ENERGY, s.r.o., Predmet: Darovanie finančných prostriedkov účelovo viazaných
Cena s DPH: 4 000,00 €

22 september, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (717.7 KiB) Príjímateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 000,00 €

24 september, 2015

Zmluva o dielo č. Z2201524258_Z (2.2 MiB) Dodávateľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Predmet: Hydroizolácia budovy ZUŠ
Cena s DPH: 33 252,00 €

28 september, 2015

Zmluva o dielo č. Z201525355_Z (58.0 KiB) Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Predmet: Osvetlenie priechodu pre chodcov a parkoviska
Cena s DPH: 3 480,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (149.4 KiB) Prijímateľ: Súkromné centrum voľného času, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 199,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (150.5 KiB) Prijímateľ: Slovenská rada rodičovských združení, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 500,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (136.7 KiB) Prijímateľ: 1. volejbalový klub Púchov, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 2 800,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (142.2 KiB) Prijímateľ: SRRZ - RZ pri Spojenej škole, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 300,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (152.9 KiB) Prijímateľ: Športový klub Púchov, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 1 000,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (142.4 KiB) Prijímateľ: Športový klub malého futbalu Púchov, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 1 000,00 €

1 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (146.4 KiB) Prijímateľ: Súkromné centrum voľného času, Predmet: Dotácia
Cena s DPH: 199,00 €

2 október, 2015

Skupinová poistná zmluva (1.3 MiB) Poisťovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Predmet: Úrazové poistenie
Cena s DPH: 9,06 €/1 poistený

6 október, 2015

Darovacia zmluva (36.7 KiB) Darca: Continental Matador Rubber, s.r.o., Predmet: Finančný dar
Cena s DPH: 300,00 €

7 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (701.1 KiB) Prijímateľ: Športový Hokejový Klub, n. o., Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 11 000,00 €

7 október, 2015

Zmluva o prenájme NP (216.7 KiB) Nájomca: Rebita, s.r.o., Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 8 650,49 €

8 október, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (54.4 KiB) Nájomca: Michalíková Jana, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

8 október, 2015

Nájomná zmluva (247.2 KiB) Nájomca: Luhová Anna, Predmet: Nájom bytu
Cena s DPH: 0,00 €

8 október, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (54.4 KiB) Nájomca: Chudá Oľga, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

8 október, 2015

Dodatok k zmluve o nájme bytu (43.0 KiB) Nájomca: Harvánková Eva, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

12 október, 2015

Dodatok k zmluve o prenájme nebytového priestoru (32.0 KiB) Nájomca: ARMY PUB Peter Návoj, Predmet: Doba nájmu
Cena s DPH: 0,00 €

12 október, 2015

Dodatok k zmluve o prenájme nebytového priestoru (39.3 KiB) Nájomca: Klub slovenských turistov, Predmet: Doba nájmu
Cena s DPH: 1,00 €

12 október, 2015

Zmluva o dielo č. Z201527362_Z (53.5 KiB) Dodávateľ: ZBORAN, s.r.o., Predmet: Odvodnenie účelových komunikácií
Cena s DPH: 3 240,00 €

12 október, 2015

Dodatok k zmluve o prenájme nebytového priestoru (28.9 KiB) Nájomca: Rádioklub Javorník, o. z., Predmet: Doba nájmu
Cena s DPH: 0,00 €

16 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (158.9 KiB) Prijímateľ: Dom kultúry Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 35 000,00 €

16 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (155.9 KiB) Prijímateľ: Dom kultúry Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 26 000,00 €

16 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (181.4 KiB) Prijímateľ: MŠK Púchov, s.r.o., Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 125 000,00 €

16 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (150.0 KiB) Prijímateľ: Občianske združenie ŠK Odema, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 3 000,00 €

16 október, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (161.2 KiB) Prijímateľ: Volejbalový športový klub Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 3 000,00 €

23 október, 2015

Zmluva o prenájme NP (2.2 MiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 8 354,78 €/rok

23 október, 2015

Zmluva o prenájme NP (2.1 MiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 1871,40 €/rok

23 október, 2015

Zmluva o prenájme NP (2.1 MiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Prenájom nebytového priestoru
Cena s DPH: 2 034,09/rok

26 október, 2015

Dohoda o skončení prenájmu NP (566.3 KiB) Nájomca: Ampezzo, s.r.o., Predmet: Skončenie nájmu NP
Cena s DPH: 0,00 €

23 október, 2015

Kúpna zmluva (848.4 KiB) Kupujúci: Ing. Anton Martinko a Ing. Alena Martinková, Predmet: Kúpa nehnuteľnosti - pozemok
Cena s DPH: 866,52 €

23 október, 2015

Zmluva o dielo č. Z201530616_Z (53.5 KiB) Dodávateľ: APIS SK, s.r.o., Predmet: Rekonštrukcia detského ihriska pri ZŠ
Cena s DPH: 1 880,00 €

23 október, 2015

Zmluva o dielo č. Z201527513_Z (2.2 MiB) Dodávateľ: SOAR, spol. s r.o., Predmet: Predĺženie vodovodu
Cena s DPH: 44 280,00 €

26 október, 2015

Zmluva o prevode vlastníctva bytu (2.4 MiB) Kupujúci: Dürešová Anna, Predmet: Prevod vlastníctva bytu
Cena s DPH: 9 796,42 €

29 október, 2015

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201531815_Z (55.3 KiB) Dodávateľ: Redinex, spol. s r.o., Predmet: Deratizácia a dezinsekcia budov a verejných plôch zelene - jeseň 2015
Cena s DPH: 2 964,00 €

29 október, 2015

Zmluva o poskytnutí právnych služieb (797.5 KiB) Advokát: JuDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o., Predmet: právne služby
Cena s DPH: 0,00 €

29 október, 2015

Zmluva o poskytnutí právnych služieb (794.2 KiB) Advokát: JuDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o., Predmet: právne služby
Cena s DPH: 0,00 €

3 november, 2015

Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru (1.3 MiB) Nájomca: 6. zbor skautov a skautiek Púchov, Predmet: Zmena doby nájmu a cenových podmienok
Cena s DPH: 0,00 €

4 november, 2015

Zmluva o dielo (302.8 KiB) Zhotoviteľ: Centrum voľného času Včielka, Predmet: Ekologicky v odpadovom hospodárstve
Cena s DPH: 4 950,00 €

9 november, 2015

Krátkodobé cestovné poistenie Generali (822.3 KiB) Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., Predmet: Krátkodobé cestovné poistenie
Cena s DPH: 60,51 €

10 november, 2015

Kúpna zmluva (946.1 KiB) Kupujúci: ŽSR, Predmet: Predaj nehnuteľnosti
Cena s DPH: 158,78 €

11 november, 2015

Zmluva o dielo (9.1 MiB) Zhotoviteľ: KOMPLET STAV, s. r. o., Predmet: Rekonštrukcia stavebných konštrukcií Dom smútku Horné Kočkovce
Cena s DPH: 21 787,15 €

18 november, 2015

Zmluva o dielo Z201534840_Z (65.6 KiB) Dodávateľ: DOSA Slovakia, s.r.o., Predmet: Rekonštrukcia a oprava chodníkov a parkovísk
Cena s DPH: 57 700,00 €

18 november, 2015

Zmluva o dielo č. Z201534484_Z (53.6 KiB) Dodávateľ: FUN TIME, s.r.o., Predmet: Herné prvky detského ihriska
Cena s DPH: 1 800,00 €

23 november, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dolné Kočkovce (242.9 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 762,93

30 november, 2015

Kúpna zmluva (720.9 KiB) Kupujúci: Zuzana Svoradová, Predmet: Kúpa pozemku
Cena s DPH: 746,86 €

30 november, 2015

Zmluva o dielo č. Z201537586_Z (52.9 KiB) Dodávateľ: Construction s.r.o., Predmet: Dopadová plocha
Cena s DPH: 2 340,00 €

1 december, 2015

Zmluva o dielo č. Z201536220_Z (55.1 KiB) Dodávateľ: STROJ-MAX s.r.o., Predmet: Predĺženie vodovodu
Cena s DPH: 45 499,20 €

3 december, 2015

Zmluva o zriadení vecného bremena (190.8 KiB) Zmluvná strana: KSM port, s.r.o., Predmet: Vecné bremeno
Cena s DPH: 0,00 €

3 december, 2015

Zmluva o dielo (784.1 KiB) Zhotoviteľ: Mgr. Radoslav Varga, Predmet: Zápis do mestskej kroniky za rok 2013
Cena s DPH: 250,00 €

3 december, 2015

Dodatok k Zmluve o nájme bytu (473.0 KiB) Nájomca: Anna Ďurešová, Predmet: Doba nájmu a zánik nájmu bytu
Cena s DPH: 0,00 €

4 december, 2015

Nájomná zmluva (314.6 KiB) Prenajímateľ: Jozef Zezula, Predmet: Prenájom pozemku
Cena s DPH: 99,00 €

4 december, 2015

Kúpna zmluva (685.3 KiB) Kupujúci: Radomír Egly, Predmet: Kúpa pozemku
Cena s DPH: 1045,60 €

7 december, 2015

Mandátna zmluva (562.0 KiB) Mandatár: JUDr. Tibor Bicko, advokát, Predmet: Právne služby
Cena s DPH: 70,00 €

7 december, 2015

Dohoda o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov (126.0 KiB) Poskytovateľ: Ing. Branislav Zríny, Predmet: Záväzok o mlčanlivosti
Cena s DPH: 0,00 €

9 december, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lednické Rovne (225.9 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 501,64 €

9 december, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Streženice č. 01/2015 (225.5 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 581,28 €

10 december, 2015

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi (173.0 KiB) dodávateľ: Richard Marinič BETES, Predmet: Ochrana pred požiarmi
Cena s DPH: 150,00 €

10 december, 2015

Zmluva o výpožičke (424.8 KiB) Požičiavateľ: Ministerstvo vnútra SR, Predmet: Dočasné užívanie prebytočného hnuteľného majetku štátu
Cena s DPH: 14 359,00 €

11 december, 2015

Zmluva o spolupráci (322.9 KiB) Strana: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Predmet: Projekt "Kúpele v regióne"
Cena s DPH: 0,00 €

14 december, 2015

Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce č. 1/2015 (227.1 KiB) Poskytovateľ: Obec Nimnica, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 816,50 €

14 december, 2015

Nájomná zmluva (455.6 KiB) Nájomca: Emília Podymáková, Predmet: Nájom - Odovzdanie pozemku
Cena s DPH: 390,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (70.1 KiB) Prijímateľ: Miroslav Bartuš, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 30,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (72.4 KiB) Prijímateľ: Calla, s.r.o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 229,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.5 KiB) Prijímateľ: GOMS, spol. s r.o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 2 006,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.0 KiB) Prijímateľ: Daniela Ivanišová, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 52,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.6 KiB) Prijímateľ: Ing. Elena Joachymstálová, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 236,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.3 KiB) Prijímateľ: Ladislav Kožík, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 410,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.0 KiB) Prijímateľ: Miroslav Kučera, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 182,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (72.1 KiB) Prijímateľ: MISTRA Plus, s.r.o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 858,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (74.0 KiB) Prijímateľ: QUEEN'S PUB, s.r.o, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 101,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (70.3 KiB) Prijímateľ: Pavel Virdzek, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 138,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (72.0 KiB) Prijímateľ: ZOPOS TRADE, s.r.o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 453,00 €

17 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.9 KiB) Prijímateľ: Ing. Tatiana Vaculínová - TAMA, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 326,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.8 KiB) Prijímateľ: Alena Benešová - ODEMA, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 667,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (78.0 KiB) Prijímateľ: ASPEKTA TRADE, s.r.o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 964,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (70.5 KiB) Prijímateľ: ASSA, spol. s r. o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 484,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (71.0 KiB) Prijímateľ: Ing. Daniel Lako DELTAS, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 934,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (70.9 KiB) Prijímateľ: Ing. Stanislav Panáček VELOMONTI, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 102,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (72.9 KiB) Prijímateľ: KMK, spol. s r.o., Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 555,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (70.8 KiB) Prijímateľ: Marián Chovanec, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 721,00 €

18 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (70.3 KiB) Prijímateľ: Ing. Jaroslava Pivková, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 131,00 €

21 december, 2015

Kúpna zmluva (594.4 KiB) Kupujúci: GOMS, spol. s r.o., Predmet: Kúpa pozemku
Cena s DPH: 130,00 €

21 december, 2015

Kúpna zmluva (439.0 KiB) Predávajúci: Urbárske pozemkové spoločenstvo Púchov, Predmet: Predaj pozemku
Cena s DPH: 13 178,30 €

21 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (66.3 KiB) Prijímateľ: JUDr. Alena Virdzeková, Predmet: Finančná podpora
Cena s DPH: 115,00 €

21 december, 2015

Poistné zmluvy (1.3 MiB) Poisťovňa: Komunálna poisťovňa, a.s., Predmet: PZ za škodu spôsobenú prevádzkou MV
Cena s DPH: 8 813,00 €

21 december, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2015 (236.9 KiB) Poskytovateľ: Obec Pružina, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 96,00 €

21 december, 2015

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2015 o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov pouk. Obci Beluša (293.7 KiB) Poskytovateľ: Obec Beluša, Predmet: Poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov
Cena s DPH: 96,88 €

22 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lazy pod Makytou (201.9 KiB) Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 72,66 €

22 december, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (819.2 KiB) Prijímateľ: MŠK Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 1 050 000,00 €

22 december, 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie (845.7 KiB) Prijímateľ: Dom kultúry Púchov, Predmet: Dotácie
Cena s DPH: 277 000,00 €

22 december, 2015

Zmluva o spolupráci obcí (3.1 MiB) Obec: Mojtín, Predmet: Spolupráca a vymedzenie rozsahu spolupráce
Cena s DPH: 0,00 €

22 december, 2015

Darovacia zmluva Stazu, spol. s.r.o. (48.0 KiB) Mesto Púchov, Predmet: Darovacia zmluva Cena: 300 €

23 december, 2015

Dodatok č. 2 S137-12-2013 o strážnej službe (142.8 KiB)

28 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory HADICE FLEX s.r.o. (70.4 KiB)

28 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Vladimír Gabčo-VEGA (70.1 KiB)

28 december, 2015

Zmluva o poskytnutí služby MP PROFIT, s.r.o. (692.7 KiB)

28 december, 2015

Zmluvy ČSOB - účelový úver (2.0 MiB)

28 december, 2015

Poistná zmluva (1.9 MiB)

29 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Radoslav Prokop -GIMAX (70.9 KiB)

29 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory GIMA PLUS, s.r.o. (71.1 KiB)

29 december, 2015

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory GIMAX Servis, s.r.o. (71.5 KiB)

29 december, 2015

Zmluva PTSM (359.4 KiB)

29 december, 2015

Zmluva o spolupráci a o nájme VEGO MARKETING, s.r.o. (516.0 KiB)

30 december, 2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP z evidencie SHR (469.9 KiB)

30 december, 2015

Nájomná zmluva Horečný (580.5 KiB)

30 december, 2015

Zmluva WEBY GROUP (1.8 MiB)

4 január, 2016

Dohoda o uznaní dlhu Lukáš Janoško (129.8 KiB)

7 január, 2016

Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme nebytového priestoru - AMPEZZO, s.r.o. (49.8 KiB)

7 január, 2016

Zmluva o prenájme nebytového priestoru - Klváňová (218.2 KiB)

7 január, 2016

Zmluva o prenájme nebytového priestoru Duháčková (2.4 MiB)

8 január, 2016

Dohoda o urovnaní dlhu - Paliesková (49.5 KiB)

8 január, 2016

Dohoda o urovnaní dlhu - Salón Viera, s.r.o. (50.8 KiB)

8 január, 2016

Zmluva o prenájme nebytového priestoru - Paliesková (192.5 KiB)

12 január, 2016

Zmluva o prenájme nebytového priestoru - UNIVERZAL - PVC, s.r.o. (2.5 MiB)

12 január, 2016

Dohoda o urovnaní dlhu - UNIVERZAL - PVC, s.r.o. (653.6 KiB)

18 január, 2016

Dodatok k Zmluve o nájme bytu - Belák (1.1 MiB)

18 január, 2016

Dodatok k Zmluve o nájme bytu - Derevjaník (1.1 MiB)

18 január, 2016

Dodatok k Zmluve o nájme bytu - Gašpárek (1.1 MiB)

18 január, 2016

Dodatok k Zmluve o nájme bytu - Vlasko (1.0 MiB)

20 január, 2016

Zmluva o poskytovaní služieb - MEDIAL IN, s.r.o. (231.0 KiB)

20 január, 2016

Zmluva o poskytovaní služieb - MEDIAL Púchov, s.r.o. (247.4 KiB)

20 január, 2016

Zmluva o poskytovaní služieb - MEDIAL TV, s.r.o. (252.1 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Kršík, Kršíková (57.3 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Bačíková (56.4 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Kodadová (56.5 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Kollárová (57.6 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Rajník (57.4 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Belica (57.5 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Kucej (56.6 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Mešková (56.2 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Sádecký (56.3 KiB)

22 január, 2016

Dodatok k zmluve o nájme bytu - Mariak (57.8 KiB)

Súvisiace články

  • Zmluvy do roku 2014

      Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 927 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 235 […]

  • Faktúry

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob Poznámka 489 Ladecký Anton Práce na SOV 1401 nestanovený […]

  • Objednávky

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Cena s DPH Poznámka 107 Redakcia novín stredného považia Objednávka inzercie VOS 13.02.2015 […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov