Tlačivá a formuláre

Administrátor 01 Máj, 2015 Občan

Oddelenie školstva

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (škôlka)

 

Oddelenie dopravy a služieb

Prihláška na Púchovský jarmok 2015 (žiadať do 30. júna)

 

Podnikatelia

Žiadosť o vydanie súhlasu otváracích a zatváracích hodín

Žiadosť o vydanie súhlasu prevádzkových hodín

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Oznámenie o prechodnom zatvorení prevádzky

Žiadosť o predaj na trhovom mieste – ambulantný predaj, príležitostný trh, trhovisko

 

Obyvatelia

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia

Žiadosť o prepis bytu

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov

Žiadosť o pridelenie bytu

 

Samostatne hospodáriaci roľník

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 

Doprava

Žiadosť o vydanie určenia prenosného/trvalého dopravného značenia na miestnych komunikácich

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnych komunikácií

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác

Návrh o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenie na reklamnú stavbu

SPP – povinnosti stavebníka (plagát)

SPP – povinnosti stavebníka (brožúra)

 

Ekonomické oddelenie

Ministerstvo financií na www.slovensko.sk

Súvisiace články

  • Kontakty na MsÚ Púchov

    Kontakty na MsÚ Púchov

    Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 020 01  Púchov E-mail: msu@puchov.sk Fax: +421 42 465 08 26   Úradné hodiny […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov