Kontakty na MsÚ Púchov

Administrátor 01 Máj, 2015 Mestský úrad, Občan

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21
020 01  Púchov
E-mail: msu@puchov.sk
Fax: +421 42 465 08 26

 

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 hod. – 15.00 hod.
Utorok 7.00 hod. – 14.30 hod.
Streda 7.00 hod. – 16.30 hod.
Štvrtok 7.00 hod. – 14.30 hod.
Piatok 7.00 hod. – 14.30 hod.

Stránkové dni sú pondelok, streda a piatok.

 

Úradné hodiny – pokladňa

Pondelok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.30
Utorok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.00
Streda 7.15 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Štvrtok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.00
Piatok 7.15 – 11.00 a 12.00 – 14.00

 

Matričný úrad

Pondelok 7.00 – 14.30
Utorok 7.00 – 14.30
Streda 7.00 – 16.30
Štvrtok – nestránkový deň
Piatok 7.00 – 14.30

 

Sekretariát primátora

Božena Sádecká, vedúca sekretariátu, Tel. číslo: 042/465 08 64, E-mail: sekretariat@puchov.sk

Mgr. Vladimír Golis, asistent primátora, Tel. číslo: 042/465 08 34, E-mail: vladimir.golis@puchov.sk

Mgr. Peter Panvica, asistent primátora, E-mail: peter.panvica@puchov.sk

Ing. Viliam Karas, poradca pre ekonomiku a hospodár. mesta, E-mail: viliam.karas@puchov.sk

 

Hlavný kontrolór

Mgr. Miroslav Jurči, Tel. číslo: 042/465 08 30, E-mail: miroslav.jurci@puchov.sk, hk@puchov.sk

 

Mestský úrad

JUDr. Eva Kvocerová, prednostka MsÚ, Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk

 

Kancelária prednostu

Ing. Ivana Mikušcová, verejné obst. a grantové projekty, Tel. číslo: 042/465 08 36, E-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk

Ing. Jana Vondrová, referent grant. projektov a administ. prác, Tel. číslo: 042/465 08 19, E-mail: jana.vondrova@puchov.sk

Ing. Daniela Lacková, referent grant. projektov a administ. prác, E-mail: daniela.lackova@puchov.sk

Mgr. Ľuboš Filko, správca IT siete, E-mail: lubos.filko@puchov.sk

 

Oddelenia mestského úradu

Právno-organizačné oddelenie

Mgr. Radoslav Machan, vedúci oddelenia, E-mail: radoslav.machan@puchov.sk

Ing. Edita Kucejová, Tel. číslo: 042/465 08 33, E-mail: edita.kucejova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová, matrika, Tel. číslo: 042/465 08 88, E-mail: jana.savarova@puchov.sk

Eva Drahniaková, matrika, Tel. číslo: 042/465 08 88, E-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ľubica Okrajková, informátorka mestského úradu, Tel. číslo: 042/465 08 11

Milan Rybárik, informátor mestského úradu, Tel. číslo:042/465 08 11

Lenka Bizoňová, podateľňa a pokladňa, Tel. číslo: 042/465 08 29, E-mail: lenka.bizonova@puchov.sk

Andrea Hradňanská, evidencia obyvateľov, Tel. číslo: 042/465 08 22 E-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

Jana Trníková, hlavná pokladňa, evidencia obyvateľov, Tel. číslo: 042/465 08 15, E-mail: jana.trnikova@puchov.sk

Sylvia Kupčíková, civilná a požiarna ochrana, Tel. číslo: 042/465 08 14, E-mail: sylvia.kupcikova@puchov.sk

Emília Palmeová, mzdové účtovníctvo, Tel. číslo: 042/465 08 38, E-mail: emilia.palmeova@puchov.sk

Ivana Lysá, personalistika, Tel. číslo: 042/465 08 38, E-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Ing. Martina Belásová, referent a koord. aktiv. prác, E-mail: martina.belasova@puchov.sk

Vlasta Ciesarová, upratovačka

Mária Kadlecová, upratovačka

Viera Rusnáková, upratovačka

Jozef Pavlech

 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Mgr.Viera Češková, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 27, E-mail: viera.ceskova@puchov.sk

Mgr.Adriana Michalcová, odbor. ref. spoloč. škol. úradu, Tel. číslo: 042/465 08 48, E-mail: adriana.michalcova@puchov.sk

Mgr.Ivana Vančová, odborný referent soc. vecí a soc. služieb, Tel. číslo: 042/465 08 35, E-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Mária Hořelicová, referent soc. vecí a soc. služieb, Tel. číslo: 042/465 08 49, E-mail: maria.horelicova@puchov.sk

Mgr.Martina Sisková, ref. pre kultúru, ZPOZ, správa Ž. domu, Tel. číslo: 042/465 08 43, E-mail: martina.siskova@puchov.sk

Vlasta Kozáková, referent pre PAM, materských škôl, Tel. číslo: 042/465 08 43, E-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing.Lucia Pružinská, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 65, E-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

Emília Šeptáková, finančný účtovník a rozpočtár, Tel. číslo: 042/465 08 44, E-mail: emilia.septakova@puchov.sk

Andrea Nosková, finančný účtovník a rozpočtár, Tel. číslo: 042/465 08 44, E-mail: andrea.noskova@puchov.sk

Ing. Patricia Rumanová, referent vymáh. daň. pohľadávok, Tel. číslo: 042/465 08 25, E-mail: patricia.rumanova@puchov.sk

Vlasta Derevjaníková, referent daní a poplatkov, Tel. číslo: 042/465 08 21, E-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

Bc. Ingrid Belicová, referent miestnych daní, Tel. číslo: 042/465 08 21, E-mail: ingrid.belicova@puchov.sk

Janka Cimeráková, ref. odpad. hospod. a komun. odpad, Tel. číslo: 042/465 08 12, E-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Marta Roučková, referent odpad. hospod. a komunálny odpad, Tel. číslo: 042/465 08 12, E-mail: marta.rouckova@puchov.sk

Alena Šamánková, referent majetku, Tel. číslo: 042/465 08 47, E-mail: alena.samankova@puchov.sk

Monika Loduhová, finančný účtovník MŠ, Tel. číslo: 042/465 08 47, E-mail: monika.loduhova@puchov.sk

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ing.arch. Daniela Šicová, vedúca oddelenia, architekt mesta, Tel. číslo: 042/465 08 28, E-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Peter Baštuga, stavebný dozor, Tel. číslo: 042/465 08 24, E-mail: peter.bastuga@puchov.sk

Ing.Ingrid Kováčiková, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 46, E-mail: ingrid.kovacikova@puchov.sk

Zdena Hozdeková, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 13, E-mail: zdena.hozdekova@puchov.sk

Ing.Ladislav Molitor, stavebný úrad, Tel. číslo: 042/465 08 23, E-mail: ladislav.molitor@puchov.sk

Mgr.Martina Knížatová, životné prostredie, Tel. číslo: 042/465 08 45, E-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Ing.Martina Jankurová, ŠFRB, Tel. číslo: 042/465 08 45, E-mail: martina.jankurova@puchov.sk

Helena Jakubeková, tech. príprava, reklamné zariadenia, Tel. číslo: 042/465 08 32, E-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

 

Oddelenie dopravy a služieb

Ing. Mgr. Alena Vavrová, vedúca oddelenia, Tel. číslo: 042/465 08 16, E-mail: alena.vavrova@puchov.sk

Miroslava Bajzová, obchod a cestovný ruch, Tel. číslo: 042/465 08 17, E-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk

Jana Filová, bytová agenda, rybolov, Tel.: 042/465 08 17, E-mail: jana.filova@puchov.sk

Juraj Drocár, doprava, parkovacie automaty, Tel. číslo: 042/465 08 18, E-mail: juraj.drocar@puchov.sk

Nadežda Rigová, parkovacie karty, Tel. číslo: 0908 783 176, E-mail: nadezda.rigova@puchov.sk

Súvisiace články

  • Tlačivá a formuláre

    Oddelenie školstva Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (škôlka)   Oddelenie dopravy a služieb Prihláška na Púchovský […]

  • Prednosta MsÚ

    JUDr. Eva Kvocerová Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk       Prednostka MsÚ […]

  • Právno-organizačné oddelenie

    Mgr. Radoslav Machan vedúci oddelenia E-mail: radoslav.machan@puchov.sk   Organizačne riadi prácu MsÚ a orgánov samosprávy, spracúva  základné vnútorné […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov