Smernice, zásady a iné dokumenty

Administrátor 02 Máj, 2015 Legislatíva a dokumenty, Povinne zverejňované informácie ,

ROK 2015

Plán legislatívnej činnosti 2015

Zásady odmeňovania volených orgánov Mesta Púchov

Doplnok č. 2 Zásady podpory malého a stredného podnikania v Meste Púchov

Doplnok č. 3 Zásady podpory individuálneho bývania v Meste Púchov

Zásady podpory seniorov v Meste Púchov

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov

Zásady nájmu a stanovenia cien nájmu NP vo vlastníctve mesta Púchov

Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania MsP

Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov schv. 24.9.2015

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov

Doplnok č. 1 Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov

ROK 2014

Doplnok č. 2 Zásady podpory individuálneho bývania v Meste Púchov

Doplnok č.1 Zásady podpory malého a stredného podnikania v Meste Púchov

Zásady podpory zvýšenia bezpečnosti v meste Púchov

ROK 2013

Doplnok k Zásadám odmenovania

Zásady podpory malého a stredného podnikania v Meste Púchov

Zásady podpory individuálneho bývania v Meste Púchov

Doplnok č. 1 Zásady podpory individuálneho bývania v Meste Púchov

ROK 2012

Organizačný poriadok Mestský úrad Púchov

Zmeny v organizačnom poriadku: [1] [2] [3] [4] [5]

Oznámenie zmeny názvu oddelení Mestského úradu Púchov

Komunitný plán 2012

Návrh zásady – Ochrana dážďovníkov

Zásady prideľovania mestských bytov v meste Púchov

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Mesta Púchov (Smernica)

ROK 2011

Cenový výmer MAD (Mestskej autobusovej dopravy)

Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov

Zásady podpory mladých rodín

Zásady o podmienkach poskytovania mestského štipendia

Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach

Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov

ROK 2010

Zásady nájmu a stanovenia cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Púchov

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov

Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov

ROK 2009

VZN 1-2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

ROK 2008

Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 3-2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a šk. zariadení

Zásady podpory dôchodcov a ZŤP občanov

ROK 2007

Doplnok 1 – Zásady podpory športovej činnosti v meste Púchov

Štatút Mesta Púchov

Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania k Mestskej polícii Púchov, získanie odbornej spôsobilosti príslušníkom MsP

Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov

Zásady školskej politiky Mesta Púchov

Zásady podpory športovej činnosti v meste Púchov

Zásady podpory kultúrnej činnosti v meste Púchov

Zásady o podmienkach poskytovania mestského štipendia

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov

Zásady činnosti výborov v mestských častiach Púchova

Doplnok č. 2 ku Katalógu strategického majetku mesta

Doplnok č. 1 k Zásadám podpory športovej činnosti v meste Púchov

Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, poplatky za ich uskutočňovanie.

Zrušené: Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov

Smernica o organizácii a náhradách tuzemských i zahraničných pracovných ciest

ROK 2006

Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Púchov

Doplnok č. 6 k Zásadám školskej politiky

Zásady odmeňovania účinkujúcich na obč. obradoch

Zásady podpory kultúrnej činnosti v meste

Zásady podpory športovej činnosti v meste

ROK 2005

Rokovací poriadok komisie Mestského zastupiteľstva v Púchove na ochranu verejného záujmu

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Púchov

Rokovací poriadok Mestskej rady Púchov

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Púchov

Doplnok č. 6 k Zásadám školskej politiky

Zásady podpory kultúrnej činnosti v meste

Zásady podpory športovej činnosti v meste

ROK 2004

Smernica 1/2004 Regulatívy k schválenej územnoplánovacej dokumentácii mesta Púchov

Kompetencie mestskej rady

Smernica 2/2004 o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území Mesta Púchov

Doplnok č.1 k zásadám vystrojovania príslušníkov Mestskej polície Púchov

Doplnok č.1 k smernici 2/2004 o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území Mesta Púchov

Doplnok č.1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Mestskej knižnice Vl.Roya v Púchove

Doplnik č. 5 k Zásadám školskej politiky

Doplnok č. 1 k VZN 2-2003 o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu

ROK 2003

Štatút Mestskej polície Púchov

Zásady vystrojovania príslušníkov Mestskej polície Púchov

Organizačný poriadok – Mestská polícia Púchov

Doplnok č. 1 k Zásadám školskej politiky

Doplnok č. 2 k Zásadám školskej politiky

Doplnok č. 3 k Zásadám školskej politiky

Doplnok č. 4 k Zásadám školskej politiky

VZN č. 3 2003 o poskytovaní dotácií

Zásady odmeňovania účinkujúcich na obč. sobášoch

Zásady podpory kultúrnej činnosti

Zásady podpory športovej činnosti

VZN č. 14 2003 Doplnok č. 1 k VZN č. 3 2003 o poskytovaní dotácií

ROK 2002

Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice V.Roya v Púchove

VZN č.4-2002 ktorým sa určujú školské obvody

Zásady o podmienkach mestského štipendia

Zásady školskej politiky

ROK 2001

Smernica č.1/99 Smernica o tvorbe a systéme distribúcie riadiacej dokumentácie

Smernica č.8/99 Zásady internej a externej komunikácie

Zásady realizácie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta Púchov

Poznámka: Dokumenty, ktoré sú označené ikonou je možné prezerať a stiahnuť v PDF súbore. V prípade, že potrebujete dokument, ktorý tu zatiaľ nie je v elektronickej podobe, radi Vám ho poskytneme na Mestskom úrade v Púchove, číslo dverí 19.

Súvisiace články

  • Zmluvy 2015

    Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 928 MŠK Púchov Dotácia Dotácia 810 000.00 Eur […]

  • Zmluvy do roku 2014

      Číslo Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH Dátum účinnosti 927 Dom kultúry Púchov Dotácia Dotácia 235 […]

  • Faktúry

    Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob Poznámka 489 Ladecký Anton Práce na SOV 1401 nestanovený […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov