Úradné oznamy

Administrátor 30 Apr, 2015 Úradná tabuľa
31 december, 2008

Zápis do kroniky mesta Púchov za rok 2008 (105.2 KiB)

8 február, 2010

Prevádzkový poriadok - regulované státie vozidiel (149.6 KiB)

3 máj, 2010

Prihláška na púchovský jarmok 2010 (123.4 KiB)

14 január, 2011

Prihláška na veľkonočný jarmok 2011 (66.4 KiB)

8 marec, 2011

Informácia o aktuálnom postupe výstavby KVC (57.5 KiB)

10 máj, 2011

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov v k. ú. Ihrište (66.8 KiB)

12 máj, 2011

Prihláška na púchovský jarmok 2011 (70.4 KiB)

18 máj, 2011

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ (637.9 KiB)

18 máj, 2011

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ s MŠ (651.7 KiB)

22 máj, 2011

Odpoveď na žiadosť - Podlimitná zákazka (222.2 KiB)

1 jún, 2011

Pozvánka - pastor Emil Adam (958.5 KiB)

28 jún, 2011

Výzva - Upozornenie v súvislosti s novelou trestného a stavebného zákona pre stavebníkov a zhotoviteľov nepovolených stavieb (46.9 KiB)

30 jún, 2011

Oznámenie o zverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Hoštiná (73.7 KiB)

18 júl, 2011

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2.Q 2011 (55.8 KiB)

26 august, 2011

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (69.7 KiB)

1 október, 2011

Prihláška na mikulášsky jarmok 2011 (68.3 KiB)

10 október, 2011

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 3.Q 2011 (52.8 KiB)

2 január, 2012

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2012 (68.8 KiB)

13 január, 2012

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 1.Q 2012 (158.1 KiB)

19 január, 2012

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4.Q 2011 (158.0 KiB)

24 január, 2012

Návrh komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb (1.1 MiB)

26 január, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (161.2 KiB)

30 január, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (161.5 KiB)

1 február, 2012

Reklama - Lastminute (46.6 KiB)

1 február, 2012

Reklama - Riatour (83.6 KiB)

7 február, 2012

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (84.1 KiB)

16 február, 2012

Výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúci oddelenia organizačno-vnútorných vecí MsÚ (45.2 KiB)

5 marec, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (160.8 KiB)

9 marec, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (160.7 KiB)

13 marec, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (160.7 KiB)

14 marec, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (160.9 KiB)

26 marec, 2012

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (289.2 KiB)

29 marec, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (96.7 KiB)

2 apríl, 2012

Osobitné ponukové konanie (130.7 KiB)

12 apríl, 2012

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta (171.9 KiB)

16 apríl, 2012

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 1.Q 2012 (159.5 KiB)

24 apríl, 2012

Oznámenie obchodno-verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti (130.3 KiB)

4 máj, 2012

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka MŠ Nosice (88.2 KiB)

4 máj, 2012

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka MŠ (87.7 KiB)

4 máj, 2012

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ (97.1 KiB)

7 máj, 2012

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (306.7 KiB)

7 máj, 2012

Prihláška na púchovský jarmok 2012 (227.6 KiB)

6 jún, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.9 KiB)

19 jún, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (166.0 KiB)

20 jún, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.8 KiB)

23 júl, 2012

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2.Q 2012 (182.5 KiB)

16 august, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.0 KiB)

27 august, 2012

Oznámenie obchodno-verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - Práčovňa (142.5 KiB)

27 august, 2012

Oznámenie obchodno-verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - Hradisko (142.2 KiB)

27 august, 2012

Kúpna zmluva - Hradisko (22.3 KiB)

27 august, 2012

Kúpna zmluva - Práčovňa (23.2 KiB)

31 august, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (162.9 KiB)

5 september, 2012

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Dubnici n. Váhom (153.3 KiB)

10 september, 2012

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (301.4 KiB)

14 september, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.1 KiB)

20 september, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.4 KiB)

1 október, 2012

Prihláška na mikulášsky jarmok 2012 (223.4 KiB)

5 október, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.0 KiB)

11 október, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.9 KiB)

12 október, 2012

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 3.Q 2012 (179.7 KiB)

19 október, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.5 KiB)

2 november, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.3 KiB)

23 november, 2012

Oznámenie zmeny názvu oddelení MsÚ (21.6 KiB)

26 november, 2012

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.1 KiB)

1 december, 2012

Oznam - Mestský úrad zatvorený 13.12.2012 (322.5 KiB)

1 január, 2013

Sadzobník správnych poplatokov (199.1 KiB)

9 január, 2013

Oznámenie - Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014 (213.4 KiB)

16 január, 2013

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4.Q 2012 (181.7 KiB)

25 január, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.9 KiB)

27 február, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.3 KiB)

4 marec, 2013

Oznámenie o zverejnení návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Nosice (245.1 KiB)

11 marec, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.0 KiB)

14 marec, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.6 KiB)

18 marec, 2013

Ochrana lesov pred požiarmi (729.3 KiB)

18 apríl, 2013

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 1.Q 2013 (165.3 KiB)

22 apríl, 2013

Štatistický úrad - Zisťovanie údajov o využívaní informačných a komunikačných technológií za rok 2013 (504.6 KiB)

15 máj, 2013

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka MŠ (353.8 KiB)

15 máj, 2013

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka CVČ Včielka (372.6 KiB)

16 máj, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.1 KiB)

24 máj, 2013

Záverečný účet mesta za rok 2012 (594.5 KiB)

30 máj, 2013

Prihláška na púchovský jarmok 2013 (230.2 KiB)

4 jún, 2013

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (302.7 KiB)

5 jún, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.6 KiB)

5 jún, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (163.3 KiB)

17 júl, 2013

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2.Q 2013 (180.2 KiB)

12 august, 2013

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (300.2 KiB)

15 august, 2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti verejného obstarávania (44.2 KiB)

26 september, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (45.4 KiB)

27 september, 2013

Rozhodnutie o rozšírení činnosti pracoviska - príloha (36.6 KiB)

27 september, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (45.6 KiB)

1 október, 2013

Rozhodnutie o rozšírení činnosti pracoviska (225.4 KiB)

1 október, 2013

Žrebovanie plôch pre umiestňovanie predvolebných plagátov (37.8 KiB)

3 október, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (45.9 KiB)

4 október, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (45.6 KiB)

8 október, 2013

Prihláška na mikulášsky jarmok 2013 (412.0 KiB)

8 október, 2013

Určenie povinnej osoby - Obvodný úrad ŽP (1.3 MiB)

8 október, 2013

Zmena integrovaného povolenia - Slovenská inšpekcia ŽP (7.9 MiB)

18 október, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (45.6 KiB)

18 október, 2013

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 3.Q 2013 (73.4 KiB)

29 október, 2013

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov (78.7 KiB)

29 október, 2013

Oznámenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti majetku mesta Púchov (78.0 KiB)

29 október, 2013

Príloha k obchodnej verejnej súťaži - Návrh zmluvy o odkupe (66.3 KiB)

31 október, 2013

Poradovník bytov na rok 2013 (187.7 KiB)

5 november, 2013

Oznámenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti majetku mesta Púchov (78.3 KiB)

5 november, 2013

Príloha k obchodnej verejnej súťaži - Návrh zmluvy o odkupe (66.2 KiB)

11 november, 2013

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (299.9 KiB)

2 december, 2013

Oznámenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti majetku mesta Púchov (142.2 KiB)

3 december, 2013

Mikulášsky jarmok - Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie (180.7 KiB)

19 december, 2013

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (165.2 KiB)

1 január, 2014

Povinné zverejňovanie informácií -Predaje pozemkov (198.9 KiB)

22 január, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.5 KiB)

29 január, 2014

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4.Q 2013 (193.5 KiB)

5 február, 2014

Prihláška na veľkonočný jarmok 2014 (108.3 KiB)

21 február, 2014

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (295.6 KiB)

28 február, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.9 KiB)

11 marec, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.4 KiB)

12 marec, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.3 KiB)

20 marec, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (164.8 KiB)

24 marec, 2014

Oznámenie - Ochrana lesov pred požiarmi (721.6 KiB)

24 marec, 2014

Oznámenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti majetku mesta Púchov (142.3 KiB)

24 marec, 2014

Oznámenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti majetku mesta Púchov (145.3 KiB)

24 marec, 2014

Príloha k obchodnej verejnej súťaži - Návrh zmluvy o odkupe (64.0 KiB)

26 marec, 2014

Príloha k obchodnej verejnej súťaži - Návrh zmluvy o odkupe (65.5 KiB)

8 apríl, 2014

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (295.3 KiB)

22 apríl, 2014

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkcie riaditeľ/ka MŠ a ZUŠ (196.5 KiB)

22 apríl, 2014

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ (195.7 KiB)

24 apríl, 2014

Oznámenie - Žrebovanie plôch pre umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane (61.3 KiB)

29 apríl, 2014

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľ/ka ZŠ (195.9 KiB)

1 máj, 2014

Prihláška na púchovský jarmok 2014 (116.1 KiB)

2 máj, 2014

Púchovské kultúrne leto 2014 (925.8 KiB)

7 máj, 2014

Reklama (892.4 KiB)

7 máj, 2014

Reklama (886.5 KiB)

7 máj, 2014

Reklama (2.8 MiB)

18 jún, 2014

Rozhodnutie o rozšírení činnosti pracoviska (225.4 KiB)

25 júl, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (65.7 KiB)

13 august, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (66.0 KiB)

16 august, 2014

Pozvánka na seminár o bývaní (297.5 KiB)

25 august, 2014

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (83.7 KiB)

25 august, 2014

Plnenie rozpočtu mesta Púchov k 30.06.2014 a monitorovacia správa prog. rozpočtu k 30.06.2014 (1.2 MiB)

28 august, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (67.0 KiB)

1 september, 2014

Plagát - jarmok (842.1 KiB)

10 september, 2014

Úplná uzávierka miestnej komunikácie -Púchovský jarmok (285.6 KiB)

16 september, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (65.8 KiB)

29 september, 2014

Prihláška na mikulášsky jarmok 2014 (117.7 KiB)

3 október, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (66.1 KiB)

14 október, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Púchov (139.7 KiB)

4 november, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín HK (66.6 KiB)

10 november, 2014

Oznámenie o výberovom konaní - Riaditeľ/ka MŠ (275.7 KiB)

21 november, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Púchov (137.8 KiB)

26 november, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Vieska-Bezdedov (67.5 KiB)

26 november, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín HK (66.6 KiB)

27 november, 2014

Povinné zverejňovanie informácií -Predaje pozemkov (114.5 KiB)

1 december, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín DK (137.9 KiB)

5 december, 2014

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín HK (66.5 KiB)

17 december, 2014

Určernie okrskov na konanie referenda a miestností na hlasovanie (151.9 KiB)

22 december, 2014

Oznámenie - Prechod na nový odorant zemného plynu (139.6 KiB)

7 január, 2015

Oznámenie - Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 (71.7 KiB)

9 január, 2015

Školské obvody (132.4 KiB)

9 január, 2015

Prihláška na veľkonočný jarmok 2015 (33.2 KiB)

21 január, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (67.5 KiB)

22 január, 2015

Zverejnenie zámerov odpredaja nehnuteľností a zriadenia vecného bremena (100.0 KiB)

23 január, 2015

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov na rok 2015 (146.0 KiB)

23 január, 2015

Úprava programovej štruktúry rozpočtu mesta Púchov na rok 2015 (62.4 KiB)

13 február, 2015

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2015/2016 (527.1 KiB)

13 február, 2015

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov (98.2 KiB)

24 február, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (67.2 KiB)

26 február, 2015

Oznámenie Štatistického úradu - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov (551.8 KiB)

26 február, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Púchov (67.1 KiB)

2 marec, 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Vieska-Bezdedov (243.4 KiB)

5 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín HK (66.5 KiB)

5 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Púchov (65.3 KiB)

6 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín DK (138.5 KiB)

10 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Vieska-Bezdedov (67.5 KiB)

10 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Nosice (347.4 KiB)

11 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín Púchov (67.9 KiB)

11 marec, 2015

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín HK (65.7 KiB)

12 marec, 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Vieska-Bezdedov, Ihrište, Hoštiná (61.0 KiB)

17 marec, 2015

Labutie jazero - plagát (1.9 MiB)

18 marec, 2015

6624/2015 Žiadosť o zmenu IP v súvislosti s kolaudáciou stavby (417.7 KiB)

20 marec, 2015

Ochrana lesov pred požiarmi (296.2 KiB)

23 marec, 2015

SPP On-line formuláre (113.8 KiB)

24 marec, 2015

Prihláška na púchovský jarmok 2015 (34.7 KiB)

8 apríl, 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Horné Kočkovce (347.3 KiB)

9 apríl, 2015

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (114.9 KiB)

27 apríl, 2015

Oznámenie o výberovom konaní - konateľ MŠK Púchov, s.r.o. (36.2 KiB)

27 apríl, 2015

Oznam - Modernizácie verejného priestranstva na cintoríne Púchov (60.2 KiB)

27 apríl, 2015

Odpoveď na interpelácie MsZ 25.3.2015 (156.3 KiB)

28 apríl, 2015

Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania k MsP (3.5 MiB)

30 apríl, 2015

Zámery odpredaja a zámeny nehnuteľností (114.9 KiB)

30 apríl, 2015

Horné Kočkovce – oznámenie o prerušení elektrickej energie (6.5.2015) (347.3 KiB)

2 máj, 2015

Peloton times (450.7 KiB)

4 máj, 2015

Výberové konanie na vedúceho oddelenia dopravy a služieb MsÚ (431.8 KiB)

5 máj, 2015

MŠK - Zrušené zľavnené plávanie 11.5.-15.5.2015 (463.3 KiB)

13 máj, 2015

OZNAM - Prekládka stĺpa siete verejného osvetlenia v Nosiciach (72.2 KiB)

15 máj, 2015

OZNAM - 15.5.2015 Matričný úrad zatvorený (35.8 KiB)

15 máj, 2015

Výberové konanie na pozíciu vedúci právno-organizačného oddelenia MÚ Púchov (323.2 KiB)

18 máj, 2015

OZNAM - Zrušené zľavnené plávanie 19.5. - 22.5.2015 (463.9 KiB)

18 máj, 2015

OZNAM - Prerušenie distribúcie elektriny 26.5.2015 Vieska-Bezdedov (244.5 KiB)

20 máj, 2015

Úplne uzavretá lávka ponad železnicu 28.-29.05.2015 Nosice (29.3 KiB)

26 máj, 2015

Pozvánka - Hudobný večer 03.06.2015 (492.1 KiB)

27 máj, 2015

OZNAM - Prerušenie distribúcie elektriny - Nosice 23.06.2015 (244.5 KiB)

27 máj, 2015

OZNAM - Výluka na traťovom úseku Púchov – Lúky p. Makytou dňa 28.5.2015 (185.7 KiB)

27 máj, 2015

OZNAM - Prerušenie distribúcie elektriny - Púchov dňa 26.6.2015 (369.7 KiB)

4 jún, 2015

Zásady nájmu NP - Pre r. 2015 zmena po EK (80.4 KiB)

8 jún, 2015

Štatút MsP Púchov rok 2003 po úprave - Doplnok č. 1 (121.0 KiB)

9 jún, 2015

Návrh čerpania rezervného fondu mesta (45.7 KiB)

27 máj, 2014

Vyjadrenie - Okolo Slovenska (423.5 KiB)

9 jún, 2015

Návrh úpravy rozpočtu mesta (48.7 KiB)

29 máj, 2014

Zverejnenie-zamerov (340.4 KiB)

9 jún, 2015

Zásady podpory seniorov v meste Púchov (68.5 KiB)

2 december, 2013

Príloha k obchodnej verejnej súťaži - Návrh zmluvy o odkupe (136.9 KiB)

17 jún, 2015

OZNAM - Prerušenie distribúcie elektriny - Púchov 17.07.2015 (344.9 KiB)

18 jún, 2015

OZNAM - Ohlasovňa Pobytu ZATVORENÁ 23.6.2015 (90.2 KiB)

18 jún, 2015

Výzva vlastníkom na údržbu pozemkov (686.5 KiB)

21 júl, 2015

Výberové konanie na funkciu konateľa v ob. spoločnostiach MEDIAL (52.9 KiB)

31 júl, 2015

Cestovný poriadok platný od 03.08.2015 (114.2 KiB)

31 júl, 2015

Výlukové opatrenia - Nosice - Platnosť od 1.8.2015 (70.8 KiB)

31 júl, 2015

Výluky na traťovom úseku Púchov - Žilina od 01.08.2015 (188.3 KiB)

11 august, 2015

Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok palivových kariet (3.1 MiB)

12 august, 2015

Výveska výluky Púchov - Žilina od 11.08 (132.7 KiB)

24 august, 2015

Verejná súťaž - Prenájom a využívanie stĺpov verejného osvetlenia (46.5 KiB)

24 august, 2015

Verejná súťaž - Zmluva o spolupráci a o nájme stĺpov verejného osvetlenia (47.0 KiB)

24 august, 2015

Verejná súťaž - Prenájom nebytového priestoru (96.6 KiB)

3 september, 2015

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (119.2 KiB)

7 september, 2015

Doplnok poradovníka na mestské byty na rok 2015 (53.4 KiB)

9 september, 2015

Návrh zmeny stanov Občianskeho združenia "Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove" (109.2 KiB)

16 september, 2015

Zmena otváracích hodín predaja cityPARK kariet (24.7 KiB)

24 september, 2015

Biela palica (30.6 KiB)

25 september, 2015

Prihláška na Mikulášsky jarmok 2015 (298.3 KiB)

25 september, 2015

25 rokov festivalu - Verím Pane (1.1 MiB)

25 september, 2015

Výberove konanie MsBP a MsBP Servis (108.4 KiB)

28 september, 2015

PHSR - Dotazník pre verejnosť (633.9 KiB)

28 september, 2015

PHSR - Dotazník pre tretí sektor (367.0 KiB)

28 september, 2015

PHSR - Dotazník pre podnikateľov (385.7 KiB)

20 október, 2015

Zápis do kroniky mesta Púchov za rok 2013 (215.1 KiB)

1 október, 2015

Žiadatelia na byty (58.2 KiB)

7 október, 2015

Oznam o taktickom cvičení jednotiek Hasičského a záchranného zboru (154.0 KiB)

4 november, 2015

Deratizácia (1.3 MiB)

16 október, 2015

Cestovný poriadok platný od 4.8.2015 (117.2 KiB)

5 november, 2015

SÚŤAŽ: Návrh loga – Púchovské športové hry 2016 (62.6 KiB)

26 október, 2015

Výzva na predloženie cenových ponúk (2.7 MiB)

11 november, 2015

Výluky Púchov - Žilina + Lúky od 5.11.2015 (340.0 KiB)

11 november, 2015

Výluky Nosice 23.10.2015 (66.0 KiB)

23 november, 2015

Oznámenie o začatí jesennej deratizácie a dezinsekcie (527.1 KiB)

23 november, 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 2015-2022 (3.6 MiB)

24 november, 2015

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ Horovce (43.2 KiB)

24 november, 2015

16.12 -17.12.2015 bude prerušená distribúcia elektriny (29.8 KiB)

24 november, 2015

Prihlášky - Púchovské športové hry 2016 (189.4 KiB)

4 december, 2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na Okružnej ulici 17.12.2015 (350.6 KiB)

24 november, 2015

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (94.3 KiB)

4 december, 2015

Oznam o realizácii opravy dlažby na Štefánikovej ulici (33.3 KiB)

4 december, 2015

Informácie - Voľby do NR SR (318.8 KiB)

8 december, 2015

Rozhodnutie - Predĺženie platnosti stavebného povolenia (76.4 KiB)

4 december, 2015

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady 2016 Slovenskej republiky (26.9 KiB)

4 december, 2015

Informácie pre voliča - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 (274.1 KiB)

4 december, 2015

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (30.5 KiB)

30 december, 2015

Oznámenie o výruboch (69.7 KiB)

7 január, 2016

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - Výrub drevín (60.7 KiB)

7 január, 2016

Žiadatelia na byty (59.4 KiB)

8 január, 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016 (527.9 KiB)

8 január, 2016

Upovedomenie o začatí správneho konania - Výrub drevín (60.1 KiB)

12 január, 2016

Pozvánka na výročné valné zhromaždenie DHZ Púchov (291.9 KiB)

13 január, 2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27.1.2016 v Nosiciach (243.3 KiB)

13 január, 2016

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 27.1.2016 v Nosiciach (244.5 KiB)

14 január, 2016

Výluky na traťovom úseku Púchov - Žilina od 18.1.2016 do 29.1.2016 (97.9 KiB)

14 január, 2016

Výlukové opatrenia - Nosice od 18.1.2016 do 22.1.2016 a od 25.1.2016 do 29.1.2016 (65.5 KiB)

22 január, 2016

Oznámenie o začiatku výstavby stavby - Modernizácia trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 60 km/hod., l. etapa (882.4 KiB)

Súvisiace články

  • Mestské zastupiteľstvo

    Mestské zastupiteľstvo

    7 apríl, 2010Štatút mesta (283.8 KiB) 28 november, 2010Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste (69.0 […]

  • Verejné vyhlášky

    Verejné vyhlášky

    25 máj, 2011Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu verejnou vyhláškou (60.1 KiB) 25 máj, 2011Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov