ART & SPORT, o.z.

Administrátor 29 Apr, 2015 Občianske združenia , ,

Občianske združenie ART & SPORT pôsobí na trhu už 12 rokov. Združuje fyzické a právnické osoby za účelom rozvíjania osobností mladých ľudí. Zmyslom združenia je ponúknuť deťom a mladým ľudom alternatívu nekonzumného spôsobu trávenia voľného času prostredníctvom aktivít prispievajúcich k osobnému rastu, sebarealizácii, asertívnosti, rozširovaniu kontaktov, k prehlbovaniu myšlienok zdravého spôsobu života, ochrany prírody, životného prostredia, kultúrnych a historických hodnôt. Občianske združenie propaguje, podporuje a podľa možností aj organizuje rozličné podujatia, predovšetkým športového, výchovného a kultúrno-spoločenského charakteru (vernisáž akademických umelcov, detská rybačka, Mikuláš, Vianočné športové hry detí…).

 

 

Kontakty

ART & SPORT, o.z.
Dvory 581
020 01 Púchov

IČO: 31 813 275
DIČ: 2021697018
IČ DPH:SK2021697018
Tel.: 0911 430 547
e-mail: artsport@artsport.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627748425/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2774 8425
Združenie zapísané v Register Ministerstva vnútra SR: VVS/1-900/90/20686

Súvisiace články

  • PUCHOVO DEDIČSTVO

    PUCHOVO DEDIČSTVO je občianske združenie fungujúce ako nezávislá dobrovoľnícka iniciatíva od októbra 2011 a ako OZ od septembra […]

  • MŔTVA KOSŤ, o. z.

    MŔTVA KOSŤ je občianske združenie založené v roku 2013 neformálnou skupinou Púchovská skala. Hlavným cieľom združenia je revitalizácia […]

  • ARDEA Púchov

    Nezisková organizácia, klub organizácie muskulárnych dystrofikov v SR, ľudí ktorí sú pripútaní k invalidnému vozíku. Klub bol založený […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov