Verejné vyhlášky

Administrátor 30 Apr, 2015 Úradná tabuľa
25 máj, 2011

Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu verejnou vyhláškou (60.1 KiB)

25 máj, 2011

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou (59.5 KiB)

27 jún, 2011

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou (60.3 KiB)

6 júl, 2011

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (151.9 KiB)

29 júl, 2011

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (78.4 KiB)

2 august, 2011

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Rodinný dom (170.1 KiB)

10 august, 2011

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou (102.8 KiB)

13 september, 2011

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (284.9 KiB)

13 september, 2011

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (291.4 KiB)

21 október, 2011

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (99.8 KiB)

24 október, 2011

Oznámenie o začatí stavebného o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou (234.7 KiB)

7 december, 2011

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (91.7 KiB)

24 január, 2012

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou (61.9 KiB)

13 február, 2012

Oznámenie povolenia zmeny stavebného objektu verejnou vyhláškou (63.7 KiB)

14 február, 2012

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou (92.6 KiB)

14 február, 2012

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (276.2 KiB)

16 február, 2012

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (279.6 KiB)

6 marec, 2012

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate (101.5 KiB)

21 marec, 2012

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate (231.7 KiB)

24 máj, 2012

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou (330.8 KiB)

28 máj, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Stavebné úpravy objektu (179.4 KiB)

28 máj, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu verejnou vyhláškou - Komunikácie (180.2 KiB)

11 jún, 2012

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou (294.5 KiB)

11 jún, 2012

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou (331.5 KiB)

5 júl, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavebných objektov stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia žel. trate (234.0 KiB)

5 júl, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavebných objektov stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia žel. trate (235.2 KiB)

9 august, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavebných objektov stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia žel. trate (234.1 KiB)

21 august, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavebných objektov stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia žel. trate (233.7 KiB)

13 november, 2012

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Rozšírenie NNK pre 2 RD (180.2 KiB)

22 november, 2012

Oznámenie dodatočného povolenia zmeny stavby "Dom odevov" verejnou vyhláškou (178.7 KiB)

3 december, 2012

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (188.2 KiB)

16 január, 2013

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Stavebné úpravy NP (177.1 KiB)

12 marec, 2013

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou (199.9 KiB)

2 apríl, 2013

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (188.4 KiB)

16 apríl, 2013

Oznámenie povolenia zmeny stavby verejnou vyhláškou (179.0 KiB)

16 apríl, 2013

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (196.8 KiB)

22 apríl, 2013

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (291.3 KiB)

17 jún, 2013

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate (230.7 KiB)

30 jún, 2013

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Vstavba obytného podkrovia a rozšírenie bytu (177.5 KiB)

7 august, 2013

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (305.6 KiB)

7 august, 2013

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (305.7 KiB)

8 august, 2013

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (206.0 KiB)

8 august, 2013

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (253.5 KiB)

26 september, 2013

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou (63.0 KiB)

26 september, 2013

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Súbor energetických stavieb (69.4 KiB)

2 október, 2013

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (99.7 KiB)

2 október, 2013

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (100.7 KiB)

29 január, 2014

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Potôčky - vývod NNK (197.9 KiB)

10 február, 2014

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Prístavba dielenskej haly (202.9 KiB)

24 február, 2014

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Rodinný dom (237.9 KiB)

27 február, 2014

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Potôčky - vývod NNK (176.7 KiB)

17 marec, 2014

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Prístavby dielenskej haly (180.5 KiB)

19 marec, 2014

Oznam verejnou vyhláškou - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadových olejov v CMR Púchov (175.3 KiB)

25 marec, 2014

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Rodinný dom" verejnou vyhláškou (177.7 KiB)

16 apríl, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Súbor energetických stavieb (108.1 KiB)

17 apríl, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Súbor energetických stavieb (250.5 KiB)

17 apríl, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - SO40, SO41 (232.0 KiB)

17 apríl, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Súbor energetických stavieb (79.7 KiB)

20 máj, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (132.8 KiB)

20 máj, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (136.9 KiB)

25 máj, 2015

Verejná Vyhláška - Lidl Prístavba Pekárne (258.4 KiB)

20 máj, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (136.0 KiB)

9 jún, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Prístavba dielenskej haly (105.4 KiB)

9 jún, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Spevnené plochy a dopravné značenie (101.4 KiB)

10 jún, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavebných objektov stavby verejnou vyhláškou - SO 40 VPK, SO 41 VK (78.2 KiB)

24 jún, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (95.6 KiB)

26 jún, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Súbor energetických stavieb (79.7 KiB)

27 jún, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Súbor energetických stavieb (77.0 KiB)

1 júl, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (95.6 KiB)

1 júl, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (95.9 KiB)

1 júl, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (95.8 KiB)

3 júl, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (156.5 KiB)

3 júl, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (149.1 KiB)

3 júl, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (149.6 KiB)

3 júl, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (154.7 KiB)

17 júl, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu verejnou vyhláškou - Spevnené plochy a dopravné značenie (79.2 KiB)

5 august, 2014

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Záhradkárska osada (83.2 KiB)

13 august, 2014

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Rodinný dom (119.5 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou - "Modernizácia trate, I. etapa" (103.1 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou - "Modernizácia trate, I. etapa" (102.6 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (102.5 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou - "Modernizácia trate, I. etapa" (103.1 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou - Prístavba dielenskej haly (86.5 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (162.7 KiB)

20 august, 2014

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou (162.1 KiB)

23 september, 2014

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Rodinný dom" verejnou vyhláškou (64.6 KiB)

6 október, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (101.1 KiB)

6 október, 2014

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate, I. etapa (102.8 KiB)

20 október, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavby "Záhradkárska chata" verejnou vyhláškou (48.8 KiB)

27 október, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - SO 01, SO 02 (120.5 KiB)

27 október, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - “Nový vjazd a rekonštrukcia vrátnice Juh" (103.8 KiB)

13 november, 2014

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Púchov - Zahustenie TS Dolina" verejnou vyhláškou (85.2 KiB)

28 november, 2014

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - "Vodovodná prípojka a rozvod vody, elektrická prípojka" (90.4 KiB)

22 december, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavebných objektov verejnou vyhláškou (67.2 KiB)

22 december, 2014

Oznámenie stavebného povolenia stavby “Nový vjazd a rekonštrukcia vrátnice JUH" verejnou vyhláškou (67.3 KiB)

7 január, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho rokovania verejnou vyhláškou - "Púchov - Zahustenie TS Dolina " (77.9 KiB)

8 január, 2015

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenia ústneho konania verejnou vyhláškou (166.1 KiB)

3 február, 2015

Oznámenie stav. povolenia stavby rodinného domu verejnou vyhláškou - Rodinný dom (744.3 KiB)

6 február, 2015

Oznámenie stavebného povolenia stavby " Púchov - Zahustenie TS Dolina " - verejnou vyhláškou (86.5 KiB)

18 február, 2015

Oznámenie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov za účelom usk. stavby verejnou vyhláškou - Modernizácia trate (362.4 KiB)

23 február, 2015

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Prístavba a stavebné úpravy (515.7 KiB)

24 február, 2015

Oznámenie o začatí (pokračovaní) územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Administratívna budova (82.6 KiB)

2 marec, 2015

Oznámenie kolaudačného rozhodnutia stavby verejnou vyhláškou - Rekonštrukcia NNK (62.6 KiB)

6 marec, 2015

Oznámenie stav. povolenia stavby verejnou vyhláškou - Rodinný dom (259.9 KiB)

18 marec, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Záhradný domček (290.2 KiB)

27 marec, 2015

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou (264.8 KiB)

9 apríl, 2015

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou – zahustenie trafostanice Dlhé diely (101.8 KiB)

27 apríl, 2015

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Prístavba pekárne (91.4 KiB)

27 apríl, 2015

Príloha - mapa (334.0 KiB)

28 apríl, 2015

Oznámenie stav. povolenia stavby verejnou vyhláškou - Záhradný domček (81.8 KiB)

30 apríl, 2015

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou – zahustenie trafostanice Dlhé diely (101.8 KiB)

11 máj, 2015

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Rodinný dom - Novostavba (80.9 KiB)

11 máj, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (77.5 KiB)

16 jún, 2015

Oznámenie stavebného povolenia stavby "Záhradná chatka - nadstavba" verejnou vyhláškou (306.3 KiB)

17 jún, 2015

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Rodinný dom o 1 b.j. (57.5 KiB)

26 jún, 2015

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestenení stavby verejnou vyhláškou - Zahustenie trafostanice Dlhé Diely (57.9 KiB)

1 júl, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania VV - Predajňa potravín LIDL (373.2 KiB)

1 júl, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania VV - Predajňa potravín LIDL - 2. strana (404.3 KiB)

3 august, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustení od ústneho rokovania verejnou vyhláškou (70.3 KiB)

4 august, 2015

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou (390.1 KiB)

28 september, 2015

Oznámenie stavebného povolenia stavby “Púchov – Zahustenie trafostanice Dlhé diely“ - verejnou vyhláškou (49.3 KiB)

28 september, 2015

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Púchov časť Potôčky – rozšírenie NNK Samoty" - verejnou vyhláškou (48.5 KiB)

5 november, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania o predĺžení stavebného povolenia VV (65.9 KiB)

6 november, 2015

Konanie o odvolaní účastníkov konania proti rozhodnutiu s. úradu - verejná vyhláška (2.5 MiB)

23 november, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho konania verejnou vyhláškou (96.6 KiB)

24 november, 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (87.6 KiB)

24 november, 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (85.3 KiB)

24 november, 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (86.3 KiB)

24 november, 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (85.2 KiB)

25 november, 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (100.2 KiB)

25 november, 2015

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (97.7 KiB)

29 december, 2015

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou (101.8 KiB)

19 január, 2016

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou (71.9 KiB)

Súvisiace články

  • Mestské zastupiteľstvo

    Mestské zastupiteľstvo

    7 apríl, 2010Štatút mesta (283.8 KiB) 28 november, 2010Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste (69.0 […]

  • Úradné oznamy

    Úradné oznamy

    31 december, 2008Zápis do kroniky mesta Púchov za rok 2008 (105.2 KiB) 8 február, 2010Prevádzkový poriadok – regulované […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov