Mestské zastupiteľstvo

Administrátor 30 Apr, 2015 Úradná tabuľa
7 apríl, 2010

Štatút mesta (283.8 KiB)

28 november, 2010

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste (69.0 KiB)

21 marec, 2011

Záverečný účet mesta Púchov za rok 2010 (193.6 KiB)

25 máj, 2011

Pozvánka na MsZ 31.05.2011 (90.0 KiB)

1 jún, 2011

Pozvánka na MsZ 15.06.2011 (92.4 KiB)

3 jún, 2011

Uznesenie MsZ 31.05.2011 (60.5 KiB)

1 júl, 2011

Cenový výmer č. 12011 MAD (334.6 KiB)

20 august, 2011

Pozvánka na MsZ 24.08.2011 (80.8 KiB)

25 august, 2011

Plnenie rozpočtu mesta Púchov k 30.06.2011 a monitorovacia správa prog. rozpočtu k 30.06.2011 (366.8 KiB)

1 september, 2011

Pozvánka na MsZ 14.09.2011 (93.7 KiB)

11 september, 2011

Zápisnica z MsZ 24.08.2011 (123.6 KiB)

10 október, 2011

Pozvánka na MsZ 17.10.2011 (88.6 KiB)

10 november, 2011

Pozvánka na MsZ 16.11.2011 (92.2 KiB)

28 november, 2011

Návrh na rozpočet mesta Púchov na rok 2012-2014 (349.9 KiB)

1 december, 2011

Pozvánka na MsZ 12.12.2011 (92.2 KiB)

8 december, 2011

Zápisnica z MsZ 17.08.2011 (102.3 KiB)

12 december, 2011

Uznesenie MsZ 12.12.2011 (68.7 KiB)

30 december, 2011

Zápisnica z MsZ 12.12.2011 (119.8 KiB)

6 február, 2012

Uznesenie MsZ 16.11.2011 (68.5 KiB)

6 február, 2012

Návrh na rozpočet mesta Púchov na rok 2012-2014 (349.1 KiB)

6 február, 2012

Rozpočet 2012-2014 - príjmy (133.7 KiB)

6 február, 2012

Rozpočet 2012-2014 - výdavky (522.0 KiB)

16 február, 2012

Pozvánka na MsZ 22.02.2012 (101.6 KiB)

24 február, 2012

Uznesenie MsZ 22.02.2012 (297.4 KiB)

1 marec, 2012

Záverečný účet mesta za rok 2011 (1.1 MiB)

1 marec, 2012

Rozpočet mesta Púchov na rok 2012-2014 - príjmy (350.0 KiB)

30 marec, 2012

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011 (357.4 KiB)

4 apríl, 2012

Pozvánka na MsZ 11.04.2012 (94.5 KiB)

11 apríl, 2012

Zápisnica z MsZ 22.02.2012 (466.6 KiB)

12 apríl, 2012

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku (324.1 KiB)

12 apríl, 2012

Uznesenie MsZ 11.04.2012 (179.8 KiB)

13 apríl, 2012

Záverečný účet mesta za rok 2011 (788.2 KiB)

13 apríl, 2012

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011 (1.1 MiB)

10 máj, 2012

Návrh Zásady podpory ochrany hniezdnej populácie (230.8 KiB)

20 máj, 2012

Pozvánka na MsZ 23.05.2012 (149.1 KiB)

23 máj, 2012

Zápisnica z MsZ 11.04.2012 (285.4 KiB)

28 máj, 2012

Uznesenie MsZ 23.05.20112 (212.4 KiB)

20 jún, 2012

Pozvánka na MsZ 27.06.2012 (148.2 KiB)

28 jún, 2012

Uznesenie MsZ 27.06.2012 (141.6 KiB)

30 jún, 2012

Plnenie rozpočtu mesta Púchov k 30.06.2012 a monitorovacia správa prog. rozpočtu k 30.06.2012 (1.5 MiB)

19 august, 2012

Uznesenie zo zasadnutia MsR 19.08.2012 (212.1 KiB)

24 september, 2012

Pozvánka na MsZ 28.09.2012 (145.0 KiB)

1 október, 2012

Uznesenie MsZ 28.09.2012 (195.3 KiB)

11 október, 2012

Plnenie rozpočtu mesta Púchov k 30.06.2012 a monitorovacia správa prog. rozpočtu k 30.06.2012 (1.5 MiB)

19 november, 2012

Návrh na rozpočet mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014-2015 (1.4 MiB)

19 november, 2012

Príloha č. 2 Rozpočet výdavkov 2013-2015 (682.5 KiB)

19 november, 2012

Príloha č. 1 Rozpočet príjmov 2013-2015 (169.2 KiB)

30 november, 2012

Pozvánka na MsZ 05.12.2012 (177.1 KiB)

4 december, 2012

Zápisnica z MsZ 28.09.2012 (400.2 KiB)

7 december, 2012

Uznesenie MsZ 05.12.2012 (142.2 KiB)

10 december, 2012

Zápisnica z MsZ 23.05.2012 (395.5 KiB)

17 december, 2012

Príloha č. 1 - Rozpočet príjmov 2013-2015 (167.5 KiB)

17 december, 2012

Príloha č. 2 - Rozpočet výdavkov 2013-2015 (682.5 KiB)

28 december, 2012

Zápisnica z MsZ 05.12.2012 (248.1 KiB)

1 január, 2013

Rozpočet mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014-2015 (1.4 MiB)

28 február, 2013

Pozvánka na MsZ 06.03.2013 (101.6 KiB)

6 marec, 2013

Uznesenie na zasadnutie MsRZ 06.03.2013 (130.0 KiB)

20 marec, 2013

Zápisnica z MsZ 06.03.2013 (179.9 KiB)

17 máj, 2013

Pozvánka na MsZ 22.05.2013 (102.1 KiB)

24 máj, 2013

Uznesenie MsZ 22.05.2013 (439.5 KiB)

24 máj, 2013

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta za rok 2012 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu (1.5 MiB)

14 jún, 2013

Pozvánka na MsZ 20.06.2013 (104.8 KiB)

25 jún, 2013

Uznesenie MsZ 20.06.2013 (153.3 KiB)

26 jún, 2013

Výsledky hlasovania MsZ 20.06.2013 (126.7 KiB)

26 júl, 2013

Zápisnica z MsZ 20.06.2013 (231.9 KiB)

29 júl, 2013

Zápisnica z MsZ 22.05.2013 (360.3 KiB)

12 august, 2013

Plnenie rozpočtu mesta Púchov k 30.06.2013 a monitorovacia správa prog. rozpočtu k 30.06.2013 (2.1 MiB)

23 august, 2013

Pozvánka na MsZ 28.08.2013 (145.0 KiB)

28 august, 2013

Doplnok č. 1 - Zásady podpory individuálneho bývania v meste Púchov (164.3 KiB)

28 august, 2013

Zásady podpory individuálneho bývania v meste Púchov (173.7 KiB)

28 august, 2013

Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov (180.1 KiB)

30 august, 2013

Uznesenie MsZ 28.08.2013 (193.8 KiB)

2 september, 2013

Výsledky hlasovania MsZ 28.08.2013 (156.5 KiB)

17 september, 2013

Pozvánka na slávnostné MsZ 20.09.2013 (143.4 KiB)

19 september, 2013

Pozvánka na MsZ 26.09.2013 (149.2 KiB)

24 september, 2013

Uznesenie slávnostného MsZ 20.09.2013 (76.4 KiB)

30 september, 2013

Uznesenie MsZ 26.09.2013 (87.8 KiB)

8 október, 2013

Zápisnica MsZ 28.08.2013 (183.8 KiB)

11 október, 2013

Zápisnica zo slávnostného MsZ 20.09.2013 (99.0 KiB)

11 október, 2013

Zápisnica z MsZ 26.09.2013 (125.4 KiB)

14 október, 2013

Výsledky hlasovania MsZ 28.08.2013 (120.4 KiB)

11 november, 2013

Návrh na rozpočet mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015-2016 (1.5 MiB)

11 november, 2013

Príloha č. 1 - Rozpočet mesta Púchov - Príjmy 2014-2016 (115.9 KiB)

11 november, 2013

Príloha č. 2 - Rozpočet mesta Púchov - Výdavky 2014-2016 (354.6 KiB)

15 november, 2013

Doplnok č. 1 - Zásady podpory individuálneho bývania v meste Púchov (164.3 KiB)

15 november, 2013

Zásady podpory individuálneho bývania v meste Púchov (173.7 KiB)

15 november, 2013

Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov (180.1 KiB)

22 november, 2013

Pozvánka na MsZ 27.11.2013 (145.4 KiB)

29 november, 2013

Uznesenie MsZ 27.11.2013 (186.2 KiB)

4 december, 2013

Príloha č. 1 - Rozpočet mesta Púchov - Príjmy 2014-2016 (148.3 KiB)

4 december, 2013

Príloha č. 2 - Rozpočet mesta Púchov - Výdavky 2014-2016 (672.5 KiB)

4 december, 2013

Rozpočet na rok 2014 a výhľad na roky 2015-2016 (1.5 MiB)

9 december, 2013

Zápisnica z MsZ 27.11.2013 (278.1 KiB)

13 december, 2013

Pozvánka na MsZ 16.12.2013 (145.0 KiB)

13 december, 2013

Pozvánka na MsZ 19.12.2013 (145.7 KiB)

16 december, 2013

Uznesenie MsZ 16.12.2013 (129.2 KiB)

20 december, 2013

Uznesenie MsZ 19.12.2013 (186.9 KiB)

8 január, 2014

Zápisnica z MsZ 16.12.2013 (162.1 KiB)

17 február, 2014

Zápisnica z MsZ 19.12.2013 (330.9 KiB)

6 marec, 2014

Pozvánka na MsZ 13.03.2014 (189.3 KiB)

17 marec, 2014

Uznesenie MsZ 13.03.2014 (222.1 KiB)

8 apríl, 2014

Záverečný účet mesta za rok 2013 (650.8 KiB)

8 apríl, 2014

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta za rok 2013 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu (2.0 MiB)

16 apríl, 2014

Pozvánka na MsZ 24.04.2014 (189.0 KiB)

23 apríl, 2014

Zápisnica z MsZ 13.03.2014 (294.5 KiB)

28 apríl, 2014

Uznesenie MsZ 24.04.2014 (99.1 KiB)

16 máj, 2014

Zápisnica z MsZ 24.4.2014 (184.5 KiB)

17 máj, 2014

Pozvánka na MsZ 17.06.2014 (85.1 KiB)

13 jún, 2014

Pozvánka na MsZ 17.06.2014 (85.1 KiB)

18 jún, 2014

Uznesenie MsZ 17.06.2014 (132.3 KiB)

2 júl, 2014

Zápisnica z MsZ 17.06.2014 (317.0 KiB)

31 júl, 2014

Pozvánka na Msz 07.08.2014 (76.7 KiB)

1 august, 2014

Pozvánka na MsZ 7.8.2014 (280.3 KiB)

8 august, 2014

Uznesenie MsZ 07.08.2014 (110.3 KiB)

27 august, 2014

Zápisnica z MsZ 07.08.2014 (396.1 KiB)

5 september, 2014

Pozvánka na MsZ 11.09.2014 (64.9 KiB)

16 september, 2014

Uznesenie MsZ 11.09.2014 (144.6 KiB)

11 október, 2014

Výsledky hlasovania MsZ 11.09.2014 (134.3 KiB)

15 október, 2014

Zápisnica z MsZ 11.09.2014 (178.9 KiB)

24 november, 2014

Návrh na rozpočet mesta Púchov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017 (817.5 KiB)

24 november, 2014

Príloha č. 1 - Rozpočet mesta Púchov - Príjmy 2015-2017 (75.4 KiB)

24 november, 2014

Príloha č. 2 - Rozpočet mesta Púchov - Výdavky 2015-2017 (352.8 KiB)

30 november, 2014

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta za rok 2014 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu (923.5 KiB)

4 december, 2014

Pozvánka na MsZ 10.12.2014 (75.7 KiB)

10 december, 2014

Uznesenia MsZ 10.12.2014 (155.4 KiB)

11 december, 2014

Pozvánka na MsZ 15.12.2014 (84.9 KiB)

1 január, 2015

Rozpočet mesta Púchov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017 (813.6 KiB)

1 január, 2015

Terminy MsZ 2015 (49.8 KiB)

1 január, 2015

Rozpočet mesta Púchov na rok 2015 a výhľad na roky 2016-2017 (815.8 KiB)

23 január, 2015

Rokovací poriadok MsZ /2015 (151.8 KiB)

26 január, 2015

Zápisnica z MsZ 10.12.2014 (290.6 KiB)

1 február, 2015

Zmena termínov zasadnutí MsZ v roku 2015 (51.4 KiB)

3 február, 2015

Pozvánka na MsZ 09.02.2015 (43.2 KiB)

9 február, 2015

Uznesenie MsZ 09.02.2015 upravené (239.4 KiB)

9 február, 2015

Zapisnica MsZ 09.02.2015 (7.2 MiB)

16 február, 2015

Rokovací poriadok MsZ č.35/2015 (151.4 KiB)

27 február, 2015

Výsledky hlasovania MsZ 09.02.2015 (352.4 KiB)

1 marec, 2015

Zmena miesta konania MsZ 13.4.2015 (97.1 KiB)

8 marec, 2015

Pozvánka na MsZ 13.04.2015 (142.4 KiB)

10 marec, 2015

Záverečný účet mesta za rok 2014 (313.7 KiB)

20 marec, 2015

Pozvánka na MsZ 25.03.2015 (54.5 KiB)

25 marec, 2015

Uznesenie MsZ 25.03.2015 (97.9 KiB)

25 marec, 2015

Interpelácie MsZ 25.3.2015 (215.5 KiB)

25 marec, 2015

Programové vyhlásenie MsZ 2014-2018.pdf (1.2 MiB)

25 marec, 2015

Zápisnica z MsZ 25.03.2015 (325.1 KiB)

31 marec, 2015

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta za rok 2014 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu (923.4 KiB)

8 apríl, 2015

Pozvánka na MsZ 13.04.2015 (110.5 KiB)

13 apríl, 2015

Zápisnica z MsZ 13.04.2015 (92.2 KiB)

15 apríl, 2015

Výsledky hlasovania MsZ 13.04.2015 (211.9 KiB)

27 apríl, 2015

Zápisnica z MsZ 27.04.2015 (247.4 KiB)

27 apríl, 2015

Znalecký posudok 23/2015 (Oplotenie areálu letného kúpalisko Púchov) (4.8 MiB)

27 apríl, 2015

Pozvánka na MsZ 27.4.2015 (200.5 KiB)

30 apríl, 2015

Návrh Doplnok č. 3 Zásady podpory individuálneho bývania v meste (81.6 KiB)

30 apríl, 2015

Programové vyhlásenie na roky 2014-2018 (1.2 MiB)

30 apríl, 2015

Doplnok č. 3 Zásady podpory individuálneho bývania v Meste Púchov (77.7 KiB)

30 apríl, 2015

Doplnok č. 2 Zásady podpory malého a stredného podnikania v Meste Púchov (84.3 KiB)

30 apríl, 2015

Záverečný účet za rok 2014 (313.7 KiB)

7 máj, 2015

Zápisnica z MsZ 14.09.2011 (209.8 KiB)

7 máj, 2015

Výsledky hlasovania MsZ 25.03.2015 (852.1 KiB)

2 jún, 2015

Pozvánka na MsZ 08.06.2015 (72.4 KiB)

4 jún, 2015

Návrh - Rokovací poriadok (103.0 KiB)

13 apríl, 2015

Uznesenie MsZ 13.04.2015 (110.2 KiB)

10 jún, 2015

Uznesenia MsZ 08.06.2015 (585.0 KiB)

19 jún, 2015

Pozvánka na MsZ 25.06.2015 (75.3 KiB)

23 jún, 2015

Informácia o investičných akciách (176.0 KiB)

23 jún, 2015

Návrh na vyradenie nehmotného majetku (51.2 KiB)

23 jún, 2015

Protest Prokurátora k VZN 3/2010 (1.9 MiB)

23 jún, 2015

Správa o činnosti spoločností (3.2 MiB)

30 apríl, 2015

Návrh - Doplnok č. 2 Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste (87.7 KiB)

23 jún, 2015

Cenový výmer MAD Púchov č. 1/2015 (87.8 KiB)

25 jún, 2015

Uznesenie z MsZ 27.04.2015 (157.1 KiB)

30 jún, 2015

Zásady podpory seniorov v Meste Púchov (169.5 KiB)

25 jún, 2015

Zápisnica z MsZ 08.06.2015 (135.8 KiB)

30 jún, 2015

Uznesenia MsZ 25.06.2015 (2.3 MiB)

25 jún, 2015

Hlasovanie MsZ 27.04.2015 (100.6 KiB)

13 august, 2015

Zápisnica MsZ 25.06.2015 (216.1 KiB)

18 august, 2015

Zápisnica Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 27.07.2015 (68.9 KiB)

18 august, 2015

Uznesenie Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 27.07.2015 (63.3 KiB)

20 august, 2015

Doplnok č.1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ (595.5 KiB)

21 august, 2015

Pozvánka Ekonomickej komisie 02.09.2015 (31.0 KiB)

27 august, 2015

Pozvánka Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 02.09.2015 (133.4 KiB)

27 august, 2015

Zápisnica zo zasadnutia Komisie vzdelávania, kultúry a soc. zabezpečenia 24.08.2015 (1.5 MiB)

28 august, 2015

Pozvánka na MsZ dňa 03.09.2015 (129.9 KiB)

7 september, 2015

Zápisnica Komisie športu 31.8.2015 (2.0 MiB)

7 september, 2015

Stanovy občianskeho združenia (1.1 MiB)

7 september, 2015

Zápisnica Komisie dopravy, služiab a bytovej politiky 24.8.2015 (67.8 KiB)

7 september, 2015

Uznesenia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 24.8.2015 (71.3 KiB)

7 september, 2015

Uznesenie MsZ 3.9.2015 (52.3 KiB)

8 september, 2015

Zápisnica EK 2.9.2015 (72.2 KiB)

8 september, 2015

Návrh čerpania rezervného fondu Mesta - september (41.3 KiB)

8 september, 2015

Návrh úpravy rozpočtu Mesta - september (47.0 KiB)

8 september, 2015

Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov (137.2 KiB)

8 september, 2015

Operačný plán zimnej údržby 2015-2016 (115.1 KiB)

8 september, 2015

Zásady nájmu a stanovenie základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Púchov (2.6 MiB)

10 september, 2015

Pozvánka Komisie športu 16.9.2015 (291.0 KiB)

14 september, 2015

Pozvánka Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 21.9.2015 (198.8 KiB)

21 september, 2015

Zápisnica Komisie športu 16.9.2015 (630.9 KiB)

21 september, 2015

Pozvánka Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 28.9.2015 (395.0 KiB)

29 september, 2015

Uznesenia MsZ 24.09.2015 (176.6 KiB)

30 september, 2015

Zápisnica Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia (313.6 KiB)

2 október, 2015

Zápisnica Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 28.9.2015 (68.0 KiB)

2 október, 2015

Uznesenia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 28.9.2015 (67.3 KiB)

5 október, 2015

Návrh čerpania rezervného fondu Mesta - september (44.6 KiB)

5 október, 2015

Návrh úpravy rozpočtu Mesta - September (49.7 KiB)

5 október, 2015

Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa k 30.6.2015 (406.9 KiB)

5 október, 2015

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov (135.1 KiB)

6 október, 2015

Zásady nájmu a stanovenia cien nájmu NP vo vlastníctve mesta Púchov (86.7 KiB)

13 október, 2015

Zápisnica MsZ 24.09.2015 (643.1 KiB)

16 október, 2015

Pozvánka Komisie športu 22.10.2015 (12.3 KiB)

16 október, 2015

Pozvánka Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 21.10.2015 (117.4 KiB)

16 október, 2015

Pozvánka Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 21.10.2015 (99.9 KiB)

19 október, 2015

Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania MsP (145.1 KiB)

21 október, 2015

Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov schv. 24.9.2015 (2.6 MiB)

22 október, 2015

Zápisnica Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 19.10.2015 (367.3 KiB)

27 október, 2015

Pozvánka MsZ 05.11.2015 (103.6 KiB)

3 november, 2015

Zápisnica Komisie športu 22.10.2015 (213.3 KiB)

6 november, 2015

Uznesenie MsZ 5.11.2015 (70.5 KiB)

13 november, 2015

Pozvánka Komisie športu 18.11.2015 (13.1 KiB)

16 jún, 2015

Pozvánka Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 18.06.2015 (184.0 KiB)

12 október, 2015

Pozvánka Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 19.10.2015 (254.5 KiB)

13 november, 2015

Pozvánka Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 23.11.2015 (41.1 KiB)

13 november, 2015

Pozvánka Komisie grantových a dotačných projektov 25.11.2015 (186.6 KiB)

16 november, 2015

Zápisnica MsZ 05.11.2015 (114.6 KiB)

18 november, 2015

Zápisnica Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 28.10.2015 (60.6 KiB)

18 november, 2015

Uznesenia Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 28.10.2015 (58.1 KiB)

19 november, 2015

Zasadnutie Ekonomickej komisie 23.11.2015 (17.3 KiB)

19 november, 2015

Pozvánka Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 24.11.2015 (129.3 KiB)

24 november, 2015

Zápisnica Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 02.09.2015 (2.4 MiB)

24 november, 2015

Zápisnica Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 21.10.2015 (2.2 MiB)

24 november, 2015

Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov (135.2 KiB)

24 november, 2015

Návrh čerpania rezervného fondu Mesta - december (42.5 KiB)

24 november, 2015

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - December (154.7 KiB)

24 november, 2015

Návrh - Rozpočet na rok 2016-2018 (383.0 KiB)

26 november, 2015

Pozvánka Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 02.12.2015 (100.3 KiB)

27 november, 2015

Pozvánka Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 02.12.2015 (112.3 KiB)

27 november, 2015

Zápisnica Komisie športu 18.11.2015 (625.8 KiB)

2 december, 2015

Pozvánka Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 07.12.2015 (51.4 KiB)

2 december, 2015

Zápisnica Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 23.11.2015 (429.4 KiB)

2 december, 2015

Zrušenie zasadania Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 02.12.2015 (109.6 KiB)

3 december, 2015

Pozvánka MsZ 10.12.2015 (244.9 KiB)

4 december, 2015

Zápisnica Komisie grantových a dotačných projektov 25.11.2015 (139.8 KiB)

9 december, 2015

Zápisnica Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 07.12.2015 (166.1 KiB)

9 december, 2015

Zápisnica Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky 2.12.2015 (71.7 KiB)

21 december, 2015

Návrh úpravy rozpočtu Mesta - december (55.5 KiB)

21 december, 2015

Návrh čerpania rezervného fondu Mesta - december (45.0 KiB)

21 december, 2015

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov (134.5 KiB)

21 december, 2015

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017-2018 (363.3 KiB)

21 december, 2015

Príloha č. 1 - Príjmy 2016-2018 (tabuľková časť) (26.5 KiB)

21 december, 2015

Príloha č. 2 - Výdavky 2016-2018 (tabuľková časť) (169.0 KiB)

21 december, 2015

Uznesenia MsZ 10.12.2015 (147.7 KiB)

21 december, 2015

Uznesenia MsZ 10.12.2015 (7.3 MiB)

22 december, 2015

Doplnok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v meste Púchov (200.3 KiB)

28 december, 2015

Termíny MsZ 2016 (115.7 KiB)

7 január, 2016

Zápisnica MsZ 10.12.2015 (345.8 KiB)

8 január, 2016

Hlasovanie MsZ 05.11.2015 (ručné) (139.2 KiB)

8 január, 2016

Hlasovanie MsZ 24.09.2015 (147.8 KiB)

8 január, 2016

Hlasovanie MsZ 10.12.2015 (128.3 KiB)

12 január, 2016

Pozvánka Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia 18.01.2016 (54.9 KiB)

22 január, 2016

Pozvánka Komisie výstavby, ŽP a územného plánovania 27.01.2016 (142.0 KiB)

Súvisiace články

  • Verejné vyhlášky

    Verejné vyhlášky

    25 máj, 2011Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu verejnou vyhláškou (60.1 KiB) 25 máj, 2011Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou […]

  • Úradné oznamy

    Úradné oznamy

    31 december, 2008Zápis do kroniky mesta Púchov za rok 2008 (105.2 KiB) 8 február, 2010Prevádzkový poriadok – regulované […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov