Životné prostredie

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a Bielymi Karpatmi, v snahe chrániť životné prostredie pre nás i pre budúce generácie


sa rozhodlo

že bude dodržiavať princípy Trvalo udržateľného mesta prostredníctvom systému environmentálneho manažérstva. Tento princíp chce uplatňovať v činnostiach zabezpečovaných mestom a zároveň pomôcť obyvateľom mesta v aktivitách zlepšujúcich životné prostredie. Vychádzajúc z tohto rozhodnutia a pri snahe neustáleho zlepšovania sa v ochrane životného prostredia


Mesto Púchov sa zaväzuje

 • dodržiavať právne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia,
 • uplatňovať prevenciu znečisťovania v činnostiach zabezpečovaných Mestom Púchov,
 • šetrnejšie využívať prírodné zdroje,
 • zvyšovať environmentálne povedomie obyvateľov,
 • vytvárať priestor pre aktivity na zlepšovanie životného prostredia.


V Púchove, 14. 06. 1999

Súvisiace články

 • Zeleň v meste

  Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

 • Ochrana drevín

  V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

 • Výrub drevín

  Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst.3 zákona […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov