Zeleň v meste

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia.

V termíne od 08/2003 do 09/2004 bola vykonaná pasportizácia zelene v meste Púchov (správa, mapové podklady) ako jedna zo základných podkladov pre údržbu zelene. Výruby poškodených a priestorovo nevyhovujúcich drevín sa realizujú každoročne v dvoch mimovegetačných obdobiach – jarnom a jesennom. V tomto období sa zohľadňujú aj požiadavky občanov na odstránenie drevín, ktoré rastú pri obytných blokoch. Orezy presvetľovacie a ošetrovacie sa vykonávajú počas celého roka.

Výsadby nových drevín sú realizované podľa potreby, sú situované hlavne do novovybudovaných obytných zón, na parkoviskách a zároveň tvoria adekvátnu náhradu za odstránené dreviny. Ochrana zelene v meste je riešená VZN č.3/2007 O ochrane životného prostredia a tvorbe mestskej zelene.

 

Súvisiace články

  • Životné prostredie

    Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

  • Ochrana drevín

    V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

  • Výrub drevín

    Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 odst.3 zákona […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov