Separovaný zber a nebezpečný odpad

Administrátor 30 Apr, 2015 Životné prostredie

Separovaný zber je realizovaný donáškovým systémom do zberných ostrovov, ktoré sa skladajú z:

 • 1,5 m3 modrý kontajner na papier,
 • 1,5 m3 žltý kontajner na plasty, viacvrstvové obaly a plechovky od nápojov,
 • 1,5 m3 zelený kontajner na sklo.

V súčasnom období sa v meste Púchov a jeho integrovaných častiach nachádza cca. 130 zberných ostrovčekov.

 

Všeobecné zásady separovaného zberu v meste Púchov

 

Zelený domček – je určený pre zber skla

 • Patrí: fľaše, sklenené poháre, varné sklo, olovené sklo, rozbité okenné sklo, sklenené črepy bez rozdielu farby.
 • Nepatrí: keramika, sklo s drôtenou mriežkou, fóliované a tónované sklá, autosklá.

 

Žltý domček – je určený na zber plastov typu PET, HDPE

 • Odporúčame sem dávať viacvrstevné obaly typu TETRAPACK a plechovky od nápojov.
 • Patrí: všetky jednorazové PET fľaše od nápojov rôznych objemov bez rozdielu farby, môžu mať na sebe aj vrchnák, POZOR !!!, pred vhodením do kontajnera odporúčame zmenšiť objem vyfúknutím vzduchu, NEKRČIŤ !!!, väčšie fólie a igelitové vrecká so znakom recyklačného trojuholníka alebo s tzv. „zeleným bodom“, obdobné značenie je pre plasty typu HDPE – sú to fľaše a nádoby od saponátov, pracích a dezinfekčných prostriedkov, destilovanej vody – na dne je znak recyklačného trojuholníka a nápis HDPE.
 • Nepatrí: malé mikroténové vrecúška, obaly z potravín (napolitánok, cukríkov, polotovarov), biele polystyrénové a polyuretánové tácky, silikónová guma, tvrdá umelá hmota typu PVC všeobecne: jednorazové príbory, tácky, kelínky od jogurtov, zakysaniek, umelé taniere, umelohmotné preložky od vajec, vnútorné prepážky bonboniér, nárazníky z áut, tesnenia,….

 

Modrý domček – je určený na zber papiera

 • Patrí: klasický kancelársky papier, zošity, časopisy, papierové vrecká z potravín (múka, cukor, cestoviny), a tvrdý kartónový papier – obaly z elektrospotrebičov, nábytku, ak je tento väčší je potrebné ho narezať a dať do domčeka, ak sa položí len ku kontajneru, vplyvom vlhkosti sa znehodnotí.
 • Nepatrí: papier podlepený fóliou z umelej hmoty, s obsahom dreva a kovu, preložky od vajec, dutinky (rolky) , neodporúčame sem dávať viacvrstevné obaly typu TETRAPACK.

 

Okrem zberných ostrovčekov existuje ešte tzv. vrecový systém zberu separovaného odpadu v individuálnej bytovej zástavbe mesta Púchov a jeho integrovaných častí, pričom aj tu platí zásada zberu plastov a papiera ako do domčekov.

POZOR!!! Žiadame obyvateľov mesta, aby do zberných domčekov nedávali veci infekčného charakteru – použité injekčné striekačky, jednorazové plienky, hygienické pomôcky. Zbieraný separovaný odpad je ďalej ručne triedený a vzniká nebezpečie infekcie a zhoršenie pracovného prostredia pre pracovníkov v triediacej hale.

V zberných ostrovoch dochádza k primárnej separácii. K sekundárnej separácii dochádza v triediacej hale s plochou 580 m2 vybudovanej v roku 1995, ktorá je vo vlastníctve mesta Púchov a prenájme PTSM, s.r.o.. V triediacej hale dochádza k triedeniu plastov podľa farieb a druhu plastov a ich následnému lisovaniu do balíkov s hmotnosťou cca 30 kg. Papier je triedený na spisový papier a kartón. Sklo sa čistí od nežiaducich prímesí ako je keramika, plasty a pod. Od januára 2005 je zavedený v lokalite IBV vrecový systém separovaného zberu papiera a plastov. Intenzita zberu vriec je jedenkrát mesačne podľa vypracovaného harmonogramu. Domácnosti sú o harmonograme vývozu informované písomne prostredníctvom letáku. V čase vývozu umiestňujú domácnosti vyseparované komodity pred dom. Výhodou tohto systému je priama kontrola. Účasť na tomto systéme dosahuje asi 50% t.j. 650 domácností.

Zber ostatných druhov separovaného odpadu, vrátane nebezpečného odpadu (NO).
Pre zber ostatných zložiek separovaného a nebezpečného odpadu PTSM, s.r.o. Púchov prevádzkuje tzv. Zberný dvor občanov v mieste sídla spoločnosti na ul. Športovcov 890 v Púchove. Prevádzková doba je od pondelka do piatku od 6,00 do 18,00 hod, v sobotu od 6,00 do 12,00 hod.

Z dôvodu evidencie, overenia totožnosti a dokladovania adresy bydliska je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Zoznam zbieraných separovaných odpadov nie nebezpečných je nasledovný: drobný stavebný odpad a stavebná suť, staré okná, sklo, handry, starý nábytok, opotrebované pneumatiky

 

 

Nebezpečné odpady

 

Medzi nebezpečné odpady, zbierané a zhromažďované na Zbernom dvore patrí:

 • Tzv. Čierna spotrebná technika + elektronika a výpočtová technika – televízory, videá, DVD prehrávače, rádiá, telefóny, vysávače, žehličky, varné kanvice, mikrovlnné rúry, počítače, monitory, tlačiarne, skenery, fotoaparáty
 • Tzv. Biela technika – chladničky a mrazničky s obsahom CFC, je možné doviezť aj elektrické sporáky, plynové sporáky, práčky, žmýkačky a automatické práčky
 • Nefunkčné autobatérie a monočlánky
 • Opotrebované žiarivky a výbojky z domácností
 • Obaly z farieb, riedidiel, aerosolov, tlačiarenské tonery, farby (cartridge) do tlačiarní
 • Opotrebovaný olej z automobilov, hydrauliky, prevádzky motorových strojov, píly, kosačky.

Bližšie informácie získate na Podniku technických služieb mesta, s.r.o., ul. Športovcov 890, Púchov, alebo na telefonických číslach: 042/463 11 24, 042/471 12 23 – Ing. Ladislav Halas.

 

Harmonogram

 

Rozpis vrecového zberu pre RD v Púchove, r. 2011

Súvisiace články

 • Životné prostredie

  Mesto Púchov, s ohľadom na svoju polohu na brehu rieky Váh v údolí medzi Strážovskými vrchmi, Javorníkmi a […]

 • Zeleň v meste

  Starostlivosť o zeleň v meste má v kompetencii oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia. V termíne od […]

 • Ochrana drevín

  V zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. Vlastník (správca, […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov