Pozemkový fond

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

katastrálne 

územie

celková

výmera*

orná

pôda

chmel-

nice

vinice

 

záhrady

 

ovocné

sady

tr. tráv.

porasty

lesné

pozemky

vodné

plochy

zastavané 

plochy

ostatné

plochy

Horné Kočkovce 735,44 137,56 0 0 25,44 0 70,82 270,6 26,55 165,11 39,36
Hoština 1 053,64 44,03 0 0 6,78 0,3 307,98 646,81 13,08 28,72 5,94
Ihrište 343,7 6,62 0 0 5,13 0 98,42 203,65 4,8 15,08 10
Nosice 680,8 91,13 0,05 0 9,8 2,11 110,13 311,69 62,04 57,62 36,23
Púchov 1 035,07 39,11 0 0 52,79 48,05 91,51 459,39 64,28 193,01 86,93
Vieska-Bezdedov 300,98 12,88 0 0 9,05 3,26 121,04 112,43 6,65 25,64 10,03
Spolu 4 149,63 331,33 0,05 0 108,99 53,72 799,9 2 004,57 177,4 485,18 188,49

* celková výmera v ha

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Infraštruktúra

    Elektrifikácia: Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom […]

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov