Infraštruktúra

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

Elektrifikácia:

Zásobovanie mesta elektrickou energiou je realizované prostredníctvom distribučnej sústavy VN a NN siete, ktorej vlastníkom aj správcom je SSE, a.s., Pri Rajčianke 6, 010 01 Žilina. Podrobnejšie informácie o trasách a zariadeniach elekrtickej siete na území mesta budú spracované v rámci nárhu riešenia územného plánu.

Plynofikácia:

Distribučná sieť plynovodov v dvoch tlakových úrovniach je vo vlastníctve a správe SPP, a.s. – Distribúcia, RSC Sever, Závodská cesta 26, 010 01 Žilina. Informácie o úrovni, stupni a trasovaní plynofikácie mesta budú doplnené v vrámci schválenej územnoplánovacej dokumentácii.

Voda:

Poloha vodovodnej a kanalizačnej siete, dimenzie jednotlivých vodovodných a kanalizačných potrubí, hranice tlakových pásiem, poloha a výdatnosť vodných zdrojov, zariadenia vodovodnej a kanalizačnej siete ako vodojemy, čerpacie stanice, odľahčovacie komory, ČOV prevádzkuje v meste Púchov Považská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Považská Bystrica. v súčasnosti Vodárenská spoločnosť pripravuje Plán rozvoja vodovodov a kanalizácií TN kraja, ktorého súčasťou je i územie mesta. Podrobnejšie informácie budú spracované v rámci nového územného plánu.

Telekomunikácie:

Diaľkové a miestne telekomunikačné káblové rozvody spadajú pod vlastníctvo T-Com, a.s. Bratislava. Podrobnejšie informácie o trasovaní a zariadeniach budú spracované v ÚPD.

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Čerpacie stanice a autoumyvárne

    Čerpacie stanice Názov Adresa Telefón SLOVNAFT, a.s. Nimnicka cesta 042 / 463 37 14 SLOVNAFT, a.s. + LPG […]

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov