Evakuačné strediská

Administrátor 30 Apr, 2015 Súčasný Púchov

Evakuačné strediská (EST) sú zariadenia určené na zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu evakuovaných do určených miest ubytovania. Miesto ubytovania evakuovaných (MUE) je zariadenie určené na ubytovanie dočasný pobyt evakuovaných, tvorí ho spravidla obec- mesto alebo konkrétne rekreačné, kultúrne, spoločenské, zdravotnícke, sociálne, školské, športové alebo iné zariadenia vhodné na ubytovanie evakuovaných.

V meste Púchov sú evakuačné strediská (EST) plánované na 11 miestach podľa ulíc v ohrozených častiach mesta. Sú to nasledovné evakuačné strediská:

EST č.1: MŠ Nosice
Ulice obvodu EST: Nosice
Obyvateľstvo z EST č.1 sa bude evakuovať pešo na Nové Nosice (rod.domy).
EST č.2: ÚSSPMPM
Ulice obvodu EST: ÚSSPMPM
Obyvateľstvo z EST č.2 sa bude evakuovať do obce Belušské Slatiny.
 

EST č.3: DD a DSS J.Smreka
Ulice obvodu EST: DD J.Smreka
Obyvateľstvo z EST č.3 sa bude evakuovať do obce Belušské Slatiny.


EST č.4: Železničná stanica
Ulice obvodu EST:Továrenská, Hurbanova, Vajanského, Štúrova, Lichardova, Školská, Kukučínova, Jesenského
Obyvateľstvo z EST č.4 sa bude evakuovať do obce Belušské Slatiny.
 

EST č.4: Železničná stanica
Ulice obvodu EST: Spojová, Kpt.Jaroša, Železničná, I.Krasku, J.Smreka, F.Hečku
Obyvateľstvo z EST č.4 sa bude evakuovať do obce Visolaje.

 

EST č.4: Železničná stanica
Ulice obvodu EST:Slovanská, T.Vansovej, 1.mája, Trenčianska, F.Urbánka, Kuzmányho
Obyvateľstvo z EST č.4 sa bude evakuovať do obce Mojtín.

 

EST č.5: ZŠ Komenského
Ulice obvodu EST: J.Kráľa, Pod Lachovcom, Sládkovičova
Obyvateľstvo z EST č.5 sa bude evakuovať do miestnej časti Hoština (rod.domy).

 

EST č.5: ZŠ Komenského
Ulice obvodu EST: Komenského, Za cintorínom, Podjavorinskej, Vodárska
Obyvateľstvo z EST č.5 sa bude evakuovať do obce Lúky.

 

EST č.6: ZŠ Gorazdova
Ulice obvodu EST: Rastislavova
Obyvateľstvo z EST č.6 sa bude evakuovať do obce Vydrná.

 

EST č.6: ZŠ Gorazdova
Ulice obvodu EST: Gorazdova, Mojmírova, Pribinova, Hrabovka, Požiarna, Štefánikova
Obyvateľstvo z EST č.6 sa bude evakuovať do obce Lysá p/Makytou.

 

EST č.7: ZŠ Mládežnícka
Ulice obvodu EST: Mládežnícka, Okružná, Zábreh, Pod Zábrehom, Potôčky, Samoty, Dvory
Obyvateľstvo z EST č.7 sa bude evakuovať do obce Lazy p/Makytou.

EST č.8: DD a DSS Hoštínska
Ulice obvodu EST: DD a DSS Hoštínska
Obyvateľstvo z EST č.8 sa bude evakuovať do obce Lazy p/Makytou.
 

EST č.9: PúTV Nám.Slobody
Ulice obvodu EST:Námestie Slobody, Chmelinec, Štefánikova (zostatok)
Obyvateľstvo z EST č.9 sa bude evakuovať do obce Dohňany.


EST č.10: Detský domov
Ulice obvodu EST:DD Štefánikova
Obyvateľstvo z EST č.10 sa bude evakuovať do obce Dohňany.

 

EST č.11: Parkovisko Hollého
Ulice obvodu EST: Obrancov mieru, Moyzesova
Obyvateľstvo z EST č.11 sa bude evakuovať do obce Mestečko.

 

EST č.11: Parkovisko Hollého
Ulice obvodu EST: Moravská, Mudroňova, Hollého, Nábr.Slobody, Royova, Rastislavova (zostatok)
Obyvateľstvo z EST č.11 sa bude evakuovať do obce Záriečie.

Súvisiace články

  • Obyvateľstvo

    ROK 2002 2003 2004 2005 2006 Stav na začiatku roka 19 066 18 941 18 817 18 781 […]

  • Čerpacie stanice a autoumyvárne

    Čerpacie stanice Názov Adresa Telefón SLOVNAFT, a.s. Nimnicka cesta 042 / 463 37 14 SLOVNAFT, a.s. + LPG […]

  • Súčasný Púchov

    Poloha mesta Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov