Zrušené všeobecne záväzné nariadenia

Administrátor 30 Apr, 2015 Legislatíva a dokumenty

ROK 2013

VZN č. 2_2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov

Doplnok č. 1 k VZN č. 2_2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov

VZN č.1 2013 o dotáciách na žiaka

 

ROK 2012

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2012

VZN 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012 zriadených na území mesta Púchov

 

ROK 2011

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplnok č. 1 k VZN č. 3_2011

VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľností pre mesto Púchov

VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011 zriadených na území mesta Púchov

 

ROK 2010

Doplnok č. 1 VZN č. 2 /2010 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení spojených s ich činnosťou a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN 2/2010 O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

 

ROK 2009

VZN č. 7/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 zriadených na území mesta Púchov

 

ROK 2008

Doplnok č. 1 k č. VZN 3/2008 O určení mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení spojených s ich činnosťou a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 3/2008 O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení spojených s ich činnosťou a o miese a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

ROK 2007

VZN č. 9/2007 O určení výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov

VZN č. 9/2007 Doplnok č. 1

VZN č. 9/2007 Doplnok č. 2

Prevádzkový poriadok parkovísk

 

ROK 2005

VZN 1/2005 O dani z verejných priestranstiev

Plán zimnej údržby

 

ROK 2003

Doplnok č.1 k VZN 5/2003 Doplnok č. 1, O trhovom poriadku

VZN 8/2003 Doplnok č.4 k VZN 9/1995 o predaji bytov a nebytových priestorov v Meste Púchov zo dňa 21.9.1995 – 5.11.2003

Poznámka: Dokumenty, ktoré sú označené ikonou formátu PDF, je možné prezerať a stiahnuť v Acrobat Readeri. V prípade, že potrebujete dokument, ktorý tu zatiaľ nie je v elektronickej podobe, radi Vám ho poskytneme na Mestskom úrade v Púchove, číslo dverí 19.

 

ROK 2002

VZN 3/2002 Doplnok č.3 k VZN 9/1995 o predaji bytov a nebytových priestorov v meste Púchov – 11.7.2002

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov