MŠ Požiarna 1292

Administrátor 30 Apr, 2015 Materské školy

Tomanova
Katarína Tomanová

riaditeľka školy

 


Požiarna 1292/5
020 01  Púchov
Tel. číslo: 042/463 20 51

 

Zameranie materskej školy

Materská škola sa nachádza v centre mesta, má viac ako 40 ročnú tradíciu. Od roku 2002 má  právnu subjektivitu. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov.

Edukačný proces zabezpečuje 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Prevádzku predškolského zariadenia zabezpečuje 7 nepedagogických zamestnancov.

Snažíme sa deťom vytvoriť podnetné prostredie, v ktorom sa veľa naučia a budú sa v ňom cítiť čo najlepšie.

Prevádzka materskej školy:  6:00 – 15:30 hod.

 

Vlastné zameranie školy

 • materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti socialno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí
 • materská škola sa zameriava na oblasť hudobnú, spevácku, hudobno-pohybovú, výtvarnú a literárno-dramatickú
 • pripravuje deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíja osobnosť detí
 • podporuje nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa
 • materská škola pracuje podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu „Šťastný dráčik“

 

Spolupráca s mestom

MŠ od roku 2OO5 spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti a mestom Púchov. Pravidelne pripravuje kultúrny program pre: Uvítanie detí do života a stretnutia s dôchodcami v meste.

 

Škôlka PúchovŠkôlka Púchov
Aktuálne informácie o dianí v materských škôlkach nájdete na spoločnej webovej stránke www.skolkapuchov.sk.

Súvisiace články

 • MŠ Nosice

  Alena Antalová riaditeľka školy     Nosice 221 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 25 51 msnosice@mail.t-com.sk   […]

 • MŠ Mládežnícka

  Daniela Valentínyová riaditeľka školy     Ul. Mládežnícka 13 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 28 67 daniela.valentinyova@stonline.sk […]

 • MŠ Lienka – 1. mája

  Jana Kovárová riaditeľka školy     Ul. 1. mája 1348/28 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 12 02 […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov