MŠ Mládežnícka

Administrátor 30 Apr, 2015 Materské školy

Valentinyova
Daniela Valentínyová

riaditeľka školy

 

 

Ul. Mládežnícka 13
020 01 Púchov
Tel. číslo: 042/463 28 67

 

Popis a profilácia školy

Materská škola – Mládežnícka ul.  13  v  Púchove sa nachádza v čistom, nehlučnom prostredí s veľkým priestranným školským dvorom. Má 7 tried. Prevádzka školy je od 6. hod. ráno do 16.hod. popoludní. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, prácu s učebňou LEGA, ktorú vyučuje učiteľka s certifikátom pre túto prácu.
V novozrekonštruovanej triede chodia deti do materskej školy len predpoludním , nakoľko je trieda zriadená pre deti pred vstupom do základnej školy, ktorých matky sú na materskej dovolenke. Trieda, šatňa a hygienické zariadenia boli vybavené novým nábytkom, aby sa deti, ktoré okrem popoludňajšieho odpočinku plnia všetky základy prípravy do základnej školy, cítili dobre.
Vzhľadom k tomu, že sa zvýšil počet tried, pedagogický personál tvorí 13 zamestnancov vrátane riaditeľky školy.

mladeznicka

 

Krúžky

V materskej škole pracuje krúžok tanečný, vedie ho pani učiteľka Loduhová, ktorá deti učí nielen základy ľudového tanca, ale prostredníctvom neho sa zoznamujú s ľudovými tradíciami, či už v období Vianoc, Veľkej noci, fašiangov, a pod.
Najstaršie deti sa učia základom anglického jazyka v spolupráci s CVČ Včielka Púchov.

Škola je vybavená 4 počítačmi, ktoré slúžia k vzdelávaniu detí pri práci s počítačmi prostredníctvom jednoduchých hier a základov práce s počítačom. Taktiež si môžu pani učiteľky, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania s prácou s počítačom, vypracovávať dané zadania a témy. Súčasťou vybavenia touto technikou je aj multifunkčná tlačiareň, ako aj televízor a taktiež rôzne motorické hračky – lienka, kde sa hrou s nimi rozvíja logické myslenie detí.

Deti sa zúčastňujú každoročne športových súťaží, rôznych výtvarných súťaží, kde dosahujeme dobré výsledky aj v rámci Slovenska.

Škola vydáva svoj vlastný časopis pod názvom „Hviezdička“, ktorý v súťaži školských časopisov v rámci Slovenska získal 3. miesto.

Okrem týchto dlhodobých úloh sa ročne plnia rôzne aktivity vyplývajúce z ročného plánu školy, ako sú besiedky pri stromčeku, ku Dňu matiek, karnevaly v jednotlivých triedach, výlety najstarších detí v závere školského roka do zaujímavých prírodných lokalít Slovenska, rôzne interné súťaže medzi triedami, úzko spolupracujeme so ZŠ Mládežnícka ul. Púchov, s CPPPP v Púchove, s logopedičkou, ktorá navštevuje našu materskú školu 2 x ročne, s CVČ, ZUŠ a pod.

 

Škôlka PúchovŠkôlka Púchov
Aktuálne informácie o dianí v materských škôlkach nájdete na spoločnej webovej stránke www.skol

Súvisiace články

  • MŠ Nosice

    Alena Antalová riaditeľka školy     Nosice 221 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 25 51 msnosice@mail.t-com.sk   […]

  • MŠ Požiarna 1292

    Katarína Tomanová riaditeľka školy   Požiarna 1292/5 020 01  Púchov Tel. číslo: 042/463 20 51 poziarna1292@skolkapuchov.sk   Zameranie […]

  • MŠ Lienka – 1. mája

    Jana Kovárová riaditeľka školy     Ul. 1. mája 1348/28 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 12 02 […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov