MŠ Nosice

Administrátor 30 Apr, 2015 Materské školy

pastorkova
Alena Antalová

riaditeľka školy

 

 

Nosice 221
020 01 Púchov
Tel. číslo: 042/463 25 51
msnosice@mail.t-com.sk

 

Popis a profilácia školy

Materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou, s počtom 21 zapísaných detí, vo veku od 3 – 6 rokov. Edukačná činnosť je realizovaná na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu „ Od studničky k rieke“. Ako jediná škola v okrese sme držiteľom medzinárodného certifikátu „Zelená škola“ Zelená škola je spôsob, ako sa odlišovať od ostatných.

 

Koncepcia rozvoja MŠ

 • Upozorniť rodičovskú verejnosť na umiestnenie MŠ v zdravom, krásnom a čistom prostredí
 • Rozvíjať regionálnu výchovu
 • Pokračovať v účasti v medzinárodnom projekte „Zelená škola“ – v rámci zveľaďovania a ochrany prírody, šetrenia energiami, separovaním i v biokompostovaní.

MSNosice

 

Ponúkame Vám

Krásne prostredie, pocit spokojnosti a pohody, tvorivú pracovnú atmosféru, rozvoj v oblasti hudobnej a literárno-dramatickej, hru na flautu, prácu s Legom, internetom, interaktívnou tabuľou, krúžok anglického jazyka, dobrú spoluprácu s logopédom, pediatrom, ZŠ, CVČ i ZUŠ. Tradičné spoločné akcie s rodičmi a miestnou komunitou a dobrú spoluprácu s rodinou založenú na rovnocenných partnerských vzťahoch.

Zima v MS Nosice

Škôlka PúchovŠkôlka Púchov
Aktuálne informácie o dianí v materských škôlkach nájdete na spoločnej webovej stránke www.skolkapuchov.sk.

 
 
 
 

Súvisiace články

 • MŠ Požiarna 1292

  Katarína Tomanová riaditeľka školy   Požiarna 1292/5 020 01  Púchov Tel. číslo: 042/463 20 51 poziarna1292@skolkapuchov.sk   Zameranie […]

 • MŠ Mládežnícka

  Daniela Valentínyová riaditeľka školy     Ul. Mládežnícka 13 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 28 67 daniela.valentinyova@stonline.sk […]

 • MŠ Lienka – 1. mája

  Jana Kovárová riaditeľka školy     Ul. 1. mája 1348/28 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 12 02 […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov