MŠ Lienka – 1. mája

Administrátor 30 Apr, 2015 Materské školy


Jana Kovárová

riaditeľka školy

 

 

Ul. 1. mája 1348/28
020 01 Púchov
Tel. číslo: 042/463 12 02

 

Dvojtriedna materská škola s právnou subjektivitou a kapacitou 50 detí. MŠ sa nachádza v sídliskovej časti mesta Púchov. Jej súčasťou je udržiavaná a zrekonštruovaná školská záhrada. MŠ poskytuje celodennú edukáciu a predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 – 6 rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou.

O deti sa stará kvalifikovaný personál štyri pedagogičky, vedúca Šj, dve kuchárky, školníčka. Zamestnanci MŠ svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v MŠ.

Strategickým cieľom našej materskej školy je prostredníctvom školského vzdelávacieho programu rozvíjať schopnosti, zručnosti, osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej a telesnej oblasti, ale aj vytvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne detí, ktoré našu materskú školu navštevujú.

 • Zriaďovateľ MŠ: Mesto Púchov
 • Riaditeľka: Kovárová Jana
 • Vedúca Šj: Danišková Oľga
 • Prevádzka MŠ: 6,00 – 15,30 hod

 

Materská škola ponúka

 • kvalifikovaný pedagogický personál
 • kvalitnú predprimárnu prípravu detí, podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
 • plnohodnotnú celodennú vyváženú stravu
 • výučbu cudzieho jazyka Aj
 • základy oboznamovania s PC ( multifunkčný kútik)
 • prehlbovanie environmentálneho cítenia a zdravého životného štýlu
 • spoluprácu s odborníkmi so zameraním na zdravý vývoj detskej osobnosti

 

MŠ je zapojená do nasledovných projektov

 • školský mliečny program
 • školské ovocie
 • recyklohry
 • bezpečná škôlka
 • Medvedík Nivea
 • Dm drogérie ( ochrana zdravia)
 • Adamko hravo a zdravo

 

 

 

Škôlka PúchovŠkôlka Púchov
Aktuálne informácie o dianí v materských škôlkach nájdete na spoločnej webovej stránke www.skolkapuchov.sk.

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súvisiace články

 • MŠ Nosice

  Alena Antalová riaditeľka školy     Nosice 221 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 25 51 msnosice@mail.t-com.sk   […]

 • MŠ Požiarna 1292

  Katarína Tomanová riaditeľka školy   Požiarna 1292/5 020 01  Púchov Tel. číslo: 042/463 20 51 poziarna1292@skolkapuchov.sk   Zameranie […]

 • MŠ Mládežnícka

  Daniela Valentínyová riaditeľka školy     Ul. Mládežnícka 13 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 28 67 daniela.valentinyova@stonline.sk […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov