Daň za nevýherné hracie prístroje

Administrátor 30 Apr, 2015 Miestne dane a poplatky

Daň je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a pod. platné pre mesto Púchov sú stanovené v platnom VZN.

Zoznam platných VZN

 

Daňovník:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje

 

Predmet dane:

 • hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti
 • nevýherné hracie prístroje sú – elektronické prístroje na počítačové hry
 • mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Súvisiace články

 • Miestne dane a poplatky

  Daň z nehnuteľností   Je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne […]

 • Daň za psa

  Daň za psa je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady […]

 • Daň za užívanie verejného priestranstva

  Daň je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov