Poplatok za komunálne odpady

Administrátor 30 Apr, 2015 Miestne dane a poplatky

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a pod. platné pre mesto Púchov sú stanovené v platnom VZN.

Zoznam platných VZN

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatník:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť alebo jej časť na iný účel ako podnikanie
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Informácia o znížení poplatku y dôvodu štúdia alebo zamestnania

Súvisiace články

 • Miestne dane a poplatky

  Daň z nehnuteľností   Je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne […]

 • Daň za psa

  Daň za psa je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady […]

 • Daň za užívanie verejného priestranstva

  Daň je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov