Daň za psa

Administrátor 30 Apr, 2015 Miestne dane a poplatky

Daň za psa je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky, sadzby, úľavy a pod. platné pre mesto Púchov sú stanovené platným VZN.

Zoznam platných VZN

 

Daňovník
  • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa
  • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

 

Predmet dane:
  • pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou

 

Predmetom dane nie je:
  • pes chovaný na vedecké a výskumné účely
  • pes umiestnený v útulku zvierat
  • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov