ZŠ a MŠ Slovanská

Administrátor 30 Apr, 2015 Materské školy

kovalova
Dana Kovalová

zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu

 

 

Tel.  číslo: 042/433 15 87, Školská jedáleň: 042/467 73 52


V dvojtriednej materskej škole sú deti zaradené nasledovne:
1. trieda: 3-4 ročné deti
2. trieda: 5-6 ročné deti a deti s OPŠD

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou.
Počet pedagogických zamestnancov v materskej škole: 4 kvalifikované učiteľky.

slovanska

 

Prezentácia školy na verejnosti

 • vystúpenie detí s kultúrnym programom pre dôchodcov v spolupráci s Občianskym výborom v Horných Kočkovciach
 • vystúpenie detí na mikulášskom jarmoku
 • vystúpenia detí pre staršie občianky v Horných Kočkovciach ku Dňu matiek

slovanska

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená

 • Škola podporujúca zdravie

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Materská škola je súčasťou spoločného zariadenia so základnou školou. Materská škola je dvojtriedna, umiestnená v budove, kde sa nachádza je aj spoločná školská jedáleň. V oboch triedach je primerané množstvo hračiek, triedy sú vybavené moderným nábytkom. Materská škola je dostatočne vybavená učebnými pomôckami.

 

 

Škôlka PúchovŠkôlka Púchov
Aktuálne informácie o dianí v materských škôlkach nájdete na spoločnej webovej stránke www.skolkapuchov.sk.

Súvisiace články

 • MŠ Nosice

  Alena Antalová riaditeľka školy     Nosice 221 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 25 51 msnosice@mail.t-com.sk   […]

 • MŠ Požiarna 1292

  Katarína Tomanová riaditeľka školy   Požiarna 1292/5 020 01  Púchov Tel. číslo: 042/463 20 51 poziarna1292@skolkapuchov.sk   Zameranie […]

 • MŠ Mládežnícka

  Daniela Valentínyová riaditeľka školy     Ul. Mládežnícka 13 020 01 Púchov Tel. číslo: 042/463 28 67 daniela.valentinyova@stonline.sk […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov