Prevencia MsP

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestská polícia
V roku 2006 boli na preventívnu činnosť vyčlenené finančné prostriedky, z ktorých sa začal budovať kamerový systém. Boli sprevádzkované tri kamery a začiatkom roku 2007 bola sprevadzkovaná štvrtá kamera. Zo strany štátu na túto činnosť nebola schválená žiadna finančná čiastka, hoci bol spracovaný projekt a  požiadavka v Rade vlády pre prevenciu kriminality pri MV SR.
Priebežne boli vykonávané prednášky na stredných a základných školách v meste Púchov na témy „Drogová závislosť a majetková trestná činnosť“, „Ako sa nestať obeťou trestného činu“, Ukážky sebaobrany, prácu so psami, ukážky policajnej výzbroje,výstroje a techniky.
 
Niekoľko "záberov" ktorú zorganizovala Mestská polícia Púchov v spolupráci  so štátnou políciou:
 
 

Prevencia

Ukážka zadržania páchateľa psom pre občanov domova dôchodcov v Púchove

 

policia

Prednáška s ukážkou technických pomôcok pri výkone služby MsP Púchov na základnej škole v Púchove.

Súvisiace články

  • Mestská polícia

    Mgr. Jozef Čuraj náčelník Mestskej polície v Púchove       Vážení občania,   prostredníctvom internetovej stránky Mestskej […]

  • Základné úlohy MsP

    Základné úlohy MsP, všeobecné oprávnenia a základné povinnosti sú dané zákonom o obecnej polícii a každý príslušník MsP […]

  • Štruktúra MsP

    Náčelník mestskej polície Náčelník mestskej polície je príslušníkom Mestskej polície mesta Púchov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za činnosť mestskej […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov