Činnosť MsP

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestská polícia

Činnosť MsP je riadená na základe mesačných plánov služieb v ktorom sú velení do hliadok jednotliví príslušníci MsP. Plán je k dispozicií 15 dní vopred pre zapracovanie požiadaviek na výkon služby. Denne sú spracované pokyny pre hliadku ktorá vykonáva službu počas dňa a v noci. Do pokynu sú zapracovávané požiadavky a úlohy, ktoré je nutné plniť. Je zapracovaná požiadavka a spolupráca z príslušným územným útvarom štátnej polície alebo iných útvarov.

K zlepšeniu práce MsP prispieva nainštalovaný kamerový systém, ktorý monitoruje centrum mesta. Doposiaľ nie je doriešená otázka stáleho monitorovania podozrivých osôb a vozidiel v meste.

Samozrejme, že aj v činnosti príslušníkov Mestskej polície dochádza k chybám pri postupe pri prejednávaní jednotlivých veci. Mestská polícia rieši najviac priestupkov v blokovom konaní uložením sankcie. V oblasti dopravy môže príslušník MsP uložiť v blokovom konaní najviac sumu 66 EUR. V ostatných prípadoch zákon umožňuje uložiť pokutu do výšky 33 EUR. Len ten policajt ktorý rieši priestupok rozhoduje o výške sankcie a spôsobe ukončenia veci. V praxi sa stáva, že občania sa obracajú na náčelníka MsP s tým že žiadajú vysvetlenie prečo ten ktorý občan dostal pokutu a v takej výške. Takúto otázku náčelník nevyrieši. Občan sa môže obrátiť na MsU Púchov, prípade na náčelníka MsP, ak ma podozrenie, že niektorý policajt pri výkone svoje právomoci porušil túto právomoc alebo ju prekročil. Môže ísť o nesprávny postup, ktorý vybočuje zo zákona, alebo zneužitie právomoci, teda postup ktorý policajtovi nie je zákonom umožnený.

V takomto prípade je potrebne, aby občan písomne podal sťažnosť, v ktorej je treba podrobne popísať postup policajta. Sťažnosť bude objektívne prešetrená a v zákonnej lehote vyriešená. Sťažovateľ bude oboznámený s výsledkom prešetrenia.


Súvisiace články

  • Mestská polícia

    Mgr. Jozef Čuraj náčelník Mestskej polície v Púchove       Vážení občania,   prostredníctvom internetovej stránky Mestskej […]

  • Základné úlohy MsP

    Základné úlohy MsP, všeobecné oprávnenia a základné povinnosti sú dané zákonom o obecnej polícii a každý príslušník MsP […]

  • Štruktúra MsP

    Náčelník mestskej polície Náčelník mestskej polície je príslušníkom Mestskej polície mesta Púchov. Náčelník mestskej polície zodpovedá za činnosť mestskej […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov