Právno-organizačné oddelenie

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestský úrad


Mgr. Radoslav Machan

vedúci oddelenia

E-mail: radoslav.machan@puchov.sk

 

Organizačne riadi prácu MsÚ a orgánov samosprávy, spracúva  základné vnútorné predpisy mesta a mestského úradu a v spolupráci s jednotlivými oddeleniami spolupôsobí pri vypracovaní iných noriem orgánov mesta, primátora a zodpovedá za ich súlad s právnymi predpismi. Pripravuje rokovania orgánov mesta-mestského zastupiteľstva, mestskej rady. Vyhotovuje zápisnice, uznesenia, výpisy z uznesení a realizuje styk s poslancami MsZ a s výbormi výborov miestnych častí. Pôsobí ako matričný úrad. Vedie evidenciu obyvateľstva, budov, domov, bytov a jednotlivých objektov v meste. Pôsobí ako ohlasovací orgán pre hlásenie pobytu občanov. Spracováva vstupy a výstupy pre technické spracovanie registra obyvateľov. Pripravuje rozhodnutie primátora o pridelení súpisných čísiel domov a ich zmien.Zabezpečuje činnosti súvisiace so všetkými voľbami do jednotlivých orgánov. Zabezpečuje činnosti súvisiace so sčítaním ľudu, domov a bytov. Pôsobí ako správca budovy mestského úradu a všetkých budov výborov miestnych častí a požiarnych zbrojníc. Plní úlohy na úseku obrany a ochrany obyvateľstva mesta. Úlohy na úseku bezpečnosti práce,požiarnej ochrany. Zabezpečuje spisovú službu, informačnú službu, prevádzku budovy úradu, údržbu, nákup kancelárskych, pracovných prostriedkov. Na základe dožiadania orgánov a organizácií vypracováva informácie o občanoch,ktorí majú trvalý pobyt v meste. Plní úlohy a činosti vyplývajúce zo zamestnávateľskej funkcie pre pracovníkov MsÚ,MsP a funkcionárov mesta.

 

Kontakty

Mgr. Radoslav Machan, vedúci oddelenia, E-mail: radoslav.machan@puchov.sk

Ing. Edita Kucejová, Tel. číslo: 042/465 08 33, E-mail: edita.kucejova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová, matrika, Tel. číslo: 042/465 08 88, E-mail: jana.savarova@puchov.sk

Eva Drahniaková, matrika, Tel. číslo: 042/465 08 88, E-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ľubica Okrajková, informátorka mestského úradu, Tel. číslo: 042/465 08 11

Milan Rybárik, informátor mestského úradu, Tel. číslo:042/465 08 11

Lenka Bizoňová, podateľňa a pokladňa, Tel. číslo: 042/465 08 29, E-mail: lenka.bizonova@puchov.sk

Andrea Hradňanská, evidencia obyvateľov, Tel. číslo: 042/465 08 22 E-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

Jana Trníková, hlavná pokladňa, evidencia obyvateľov, Tel. číslo: 042/465 08 15, E-mail: jana.trnikova@puchov.sk

Sylvia Kupčíková, civilná a požiarna ochrana, Tel. číslo: 042/465 08 14, E-mail: sylvia.kupcikova@puchov.sk

Emília Palmeová, mzdové účtovníctvo, Tel. číslo: 042/465 08 38, E-mail: emilia.palmeova@puchov.sk

Ivana Lysá, personalistika, Tel. číslo: 042/465 08 38, E-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Ing. Martina Belásová, referent a koord. aktiv. prác, E-mail: martina.belasova@puchov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

 • Kontakty na MsÚ Púchov

  Kontakty na MsÚ Púchov

  Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 020 01  Púchov E-mail: msu@puchov.sk Fax: +421 42 465 08 26   Úradné hodiny […]

 • Prednosta MsÚ

  JUDr. Eva Kvocerová Tel. číslo: 042/465 08 34, 0918 110 666, E-mail: prednostka@puchov.sk       Prednostka MsÚ […]

 • Oddelenie školstva a sociálnych vecí

  Mgr. Viera Češková vedúca oddelenia Tel. číslo: 042/465 08 27, E-mail: viera.ceskova@puchov.sk     Mesto zriaďuje a ruší […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov