Prerušenie distribúcie elektriny – Púchov dňa 26.6.2015

Administrátor 27 Máj, 2015 Mesto Púchov

Vážená obec/mesto,

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám 

oznamujeme,

že v termíne od: 26.06.2015 08:00:00 do: 26.06.2015 14:30:00

 

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 
Ing. Pavol Pekár
riaditeľ sekcie
Dispečing prevádzkovateľa
distribučnej sústavy
SSE- Distribúcia, a.s.

 

 

OZNAM – Prerušenie distribúcie elektriny – Púchov 26.06.2015

Súvisiace články

 • Betlehemské svetlo

  Dňa 24.12.2015 sa na Moyzesovej ul. (vedľa obchodnej spoločnosti Billa) bude rozdávať BETLEHEMSKÉ SVETIELKO.

 • Výluka na železnici

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje aktuálne informácie ohľadne náhradnej autobusovej dopravy a výluk platné od 14.12.2015.15 december, 2015Výveska Púchov – […]

 • Videozáznam PúTV – zasadnutie MsZ (8.6.2015)

  Videozáznam PúTV – zasadnutie MsZ (8.6.2015)

  Dňa 8.6.2015 na mestskom zastupiteľstve rozhodla väčšina z prítomných poslancov o odvolaní Mgr. Radoslava Vargu z funkcie konateľa v mestských spoločnostiach Medial […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov