Videozáznam PúTV – zasadnutie MsZ (8.6.2015)

Administrátor 14 Jún, 2015 Mesto Púchov ,

Dňa 8.6.2015 na mestskom zastupiteľstve rozhodla väčšina z prítomných poslancov o odvolaní Mgr. Radoslava Vargu z funkcie konateľa v mestských spoločnostiach Medial Púchov s.r.o, Medial IN s.r.o a Medial TV s.r.o. Výkon zastupovania spoločnosti prevzal mestský právnik JUDr. Anton Školek.

V ďalších bodoch rokovania bola z Mestskej rady a Ekonomickej komisie odvolaná JUDr. Jarmila Andreánska z dôvodu sústavnej neúčasti na zasadnutiach.

JUDr. Školek, ktorý bol do 8.6.2015 poverený vedením MŠK informoval prítomných o závažných zisteniach v hospodárení MŠK v minulom roku. Ako príklad uviedol nezákonné vyplácanie odmien v MŠK vo výške 50.000,-EUR, ďalej upozornil na cesty členov dozornej rady a bývalej konateľky do Španielska a Ruska. Uvedené cesty boli financované z peňazí, ktoré mali byť použité pre mládežnícke mužstvá Púchova. Zároveň oznámil, že v najbližších dňoch budú podané trestné oznámenia.

Následne boli z dozornej rady MŠK odvolaní: Mgr. Hedviga Šulcová a pán Baštuga. Na miesto nich boli vymenovaní: Mgr. Roman Špaček a Ing. Lukáš Raník.

Na základe výberového konania bol poslancami schválený nový konateľ MŠK, pán Lubomír Luhový.

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov