Podnik technických služieb

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestské organizácie

Predmetom činnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o., ktorého je mesto Púchov 100 % vlastníkom, je výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta s dôrazom na zabezpečenie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia.

 

Krajčovič
Ing. Ján Krajčovič

riaditeľ spoločnosti

www.ptsmpu.sk

 

 

Členovia dozornej rady Podnik technických služieb, s. r. o. Púchov:

 • Ivan Kubiš
 • MUDR. Viliam Bršiak, MPH
 • Ing. Lucia Pružinská

 

Základné podnikateľské aktivity spoločnosti

 • Zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
 • Separovaný zber (vrecový systém, zberné domčeky – papier, sklo, plasty)
 • Údržba verejnej zelene
 • Správa cintorínov
 • Údržba verejných komunikácií a verejného osvetlenia

V rámci ostatných podnikateľských aktivít vykonáva obdobné činnosti pre podnikateľské subjekty z mesta a okolia:

 • Prenájom veľkoobjemových kontajnerov
 • Odvoz stavebného a objemného odpadu
 • Likvidácia odpadu
 • Prevoz sypkých materiálov
 • Prenájom vysokozdvižnej plošiny

Prevádzkuje zberný dvor pre občanov, kde je možné bez poplatku odovzdať nasledujúce druhy odpadov:

 • Vyradené akumulátory z automobilov, drobné batérie (monočlánky, batérie z mobilných telefónov)
 • Opotrebované oleje
 • Elektronický šrot (počítače, televízory, monitory, mikrovlnné rúry, práčky, …)
 • Vyradené chladničky, mrazničky
 • Vypálené žiarivky – sodíkové a ortuťové výrobky (úsporné zdroje svetla), nie žiarovky!
 • Stavebná suť z demolácií (betón, tehla, ypor)
 • Objemný odpad (staré okná, bytové jadrá, nábytok, sedacie súpravy, kreslá)
 • Pneumatiky
 • Železný odpad
 • Textil, drevo, …

V zmysle zákona o odpadoch PTSM, s.r.o. zabezpečuje dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období, zber a prepravu objemových a nebezpečných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

 

Prevádzková doba zberného dvora

Viac na na www.ptsmpu.sk/zberny-dvor/

Občania nás môžu navštíviť osobne v mieste sídla spoločnosti na ul. Športovcov 890, Púchov alebo kontaktovať na e-mail:
Zabezpečuje výmenu 110 litrových smetných nádob – životnosť päť rokov – v pracovných dňoch v čase od 07,00 – 13,00 hod.

 

Kontakty

Ústredňa, sekretariát riaditeľa: 042/463 11 24
Fax: 042/471 05 76
Vrátnica NONSTOP: 042/463 17 84

smetiar

Súvisiace články

 • Púchovská televízia

  Púchovská televízia je regionálnou televíziou vysielajúcou prostredníctvom káblových rozvodov a systému MMDS v Púchove a ďalších desiatich obciach […]

 • Podiel mesta v mestských organizáciách

  Spoločnosti s účasťou mesta Púchov Podiel mesta v % Mestský bytový podnik, s.r.o. 99,89 Medial Púchov s.r.o. 100,00 […]

 • Mestský bytový podnik

  Ing. Vladimír Motúz konateľ spoločnosti Ing. Andrej Šamánek konateľ spoločnosti     Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov