Komisie MsZ

Administrátor 01 Máj, 2015 Mestské zastupiteľstvo

Komisie, ktoré zriadilo mestské zastupiteľstvo sú stálymi, poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z obyvateľov, ktorí sú odborníci v uvedenej problematike. Práca komisií sa riadi Rokovacím poriadkom komisií MsZ. V súčasnosti pracujú pri MsZ tieto komisie:

 

Ekonomická komisia

Ing. Daniel Lako
Ing. Daniel Lako
predseda komisie

Členovia komisie:

Ing. Lukáš Ranik
Ing. Lucia Pružinská
Ing. Jana Vondrová
Ing. Petr Sehnal

 

Komisia výstavby a životného prostredia

poslanec
PaedDr. Miroslav Kubičár
predseda komisie

Členovia komisie:

MUDr. Viliam Bršiak
Miroslav Rosina
Ing. arch. Daniela Šicová
Mgr. Martina Knížatová
Ing. Jana Vondrová
Ing. Kamil Kudlej
JUDr. Eva Kvocerová

 

Komisia grantových a dotačných projektov

Marman
Mgr. Hedviga Šulcová
predseda komisie

Členovia komisie:

Mgr. Roman Špaček
Ing. Ivana Mikušcová
Ing. arch. Daniela Šicová
Mgr. Peter Panvica
Marián Chovanec

 

Komisia dopravy, služieb a bytovej politiky

poslanec
Bc. Cyril Crkoň
predseda komisie

Členovia komisie:

Peter Prešnajder
Rudolf Marman
Ing. Mgr. Alena Vavrová
Ing. Vladimír Motúz
Ing. Ján Krajčovič
Mgr. Jozef Čuraj
Mgr. Rastislav Brezina
Jana Filová

 

Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia

poslanec
Irena Kováčiková
predseda komisie

Členovia komisie:

Roman Hvizdák
Ivan Sadloň
Mgr. Viera Češková
Mgr. Milada Vargová
Mgr. Ivana Vančová
PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD.

 

Komisia športu

poslanec
Mgr. Miroslav Bučko
predseda komisie

Členovia komisie:

Mgr. Peter Bílik
Ing. Peter Žiačik
Mgr. Viera Češková
Ľubomír Luhový
Mgr. Ladislav Loužecký

 

Komisia ochrany verejného poriadku

poslanec
Mgr. Ján Riško
predseda komisie

Členovia komisie:

Ivan Kubiš
Ing. Edita Kucejová
Mgr. Jozef Čuraj
Andrea Hradňanská
Emil Luhový

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

poslanec
Mgr. Peter Bílik
predseda komisie

Členovia komisie:

Ing. Lukáš Ranik
Mgr. Miroslav Bučko
Ing. Peter Žiačik
Ing. Edita Kucejová

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov