Významné osobnosti

Administrátor 30 Apr, 2015 História mesta

Za zakladateľa mesta, ktoré sa časovo zaraďuje do obdobia okolo roku 1100 nášho letopočtu sa považuje veľmož pochádzajúci z domáceho obyvateľstva Puch. Potomkami rodu Puch boli neskorší príslušníci rodu Púchovský, predchodcovia rodiny Marczibányiovskej.

Prvým kňazom púchovský evanjelikov bol Pavel Mitický, vzdelaný a vysoko vážený človek, ktorý v r. 1650 prijal na púchovskej fare Jána Ámosa Komenského.

Významnú skupinu osobností pôsobiacich v 18. storočí predstavovali niektorí vzdelanci, ktorí sa uchýlili do Púchova po bitke na Bielej hore. Boli to Eliáš Malobický, Daniel Pavol, Eliáš Chrastina a Emanuel Tešedík. Medzi vzdelancov, ktorých život a dielo je spojené s Púchovom patrili aj katolícki kňazi Juraj Hollý, Juraj Borcsányi, Juraj Tvrdý a Maximilián Hudec, významní pedagogickí a kultúni pracovníci Ján Haviar a Ferko Urbánek.

Do histórie mesta sa významne zapísal barón Emil Fridrich Johan Hoenning O Carol, objaviteľ prvých ľudských osídlení v tejto lokalite, po ktorých dostala pomenovanie osobitá púchovská kultúra. Zomrel v roku 1894 v Púchove, kde je aj pochovaný.

Veľkú časť života venoval Púchovu a jeho histórii Jozef Trnka, ktorý sa stal farbiarskym učňom v dielni svojho otca a pôsobil na založení ešte doterajšej dielne na výrobu modrotlače. Bol právnikom a podielal sa na organizovaní dobrovoľného hasičského zboru.

Básnik Vladimír Roy, evanjelický kňaz v pôsobil v meste v 30-tich rokoch minulého storočia, v oblasti osvetových a telovýchovných organizácii. Bol radcom a priateľom slovenských literátov.

Pripomíname si aj známe osobnosti v oblasti kardiochirurgie a chirurgie pána Prof. MUDr. Vladimíra Haviara, ako aj Prof. MUDr. Emila Matejíčka. Prvým ministrom financií vo federatívnej ČSSR bol púchovský rodák Ing. Karol Martinka.

S vývojom hospodárskej spoločnosti v Púchove sa spájajú mená ako sú Roľný, Viliam Turza, Eduard Justus, Oto Hloža a Štefan Rosina st.

 

 

 

Súvisiace články

  • Predstavitelia mesta od roku 1918

    Register richtárov, starostov, vládnych komisárov a predsedov MNV a primátorov mesta od vzniku Československej republiky v roku 1918 […]

  • História mesta

    Prvýkrát história písomne zaregistrovala Púchov v roku 1243, kedy kráľ Belo IV. vydal viacero darovacích listín a v […]

  • Čestní občania mesta Púchov

    Čestný občan mesta Ján HOFFMAN Čestná občianka mesta IN MEMORIAM Oľga ZELKOVÁ Čestný občan mesta IN MEMORIAM Alois […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov