Spoločenské organizácie, združenia, kluby…

Administrátor 30 Apr, 2015 Spoločenské organizácie, združenia, kluby

Dobrovoľné hasičské zbory

Dobrovoľné hasičské zbory plnia úlohu ochrany života, zdravia a majetku očanov. V meste Púchov sú štyri hasičské zbory: Púchov, Hoština, Ihrište a  Nosice. Medzi najaktívnejší patrí Dobrovoľný hasičský zbor Púchov, ktorý sa v roku 2006 zúčastnil celkom 25-tich súťaží. Mužstvo mužov sa v priebehu roka zúčasnilo 12 súťaží, kde prvé miesto získali: Okresné kolo Pruské a Dubnica a 3 miesto v Hliníku a v Karolinke – Česká republika.

 

Družstvo žien sa zúčastnilo 3 súťaží a prvé miesto získali: Okresné kolo Dubnica N./V. Je potrebné spomenúť zaktivizovanie Dobrovoľných hasičských zborov Ihrište a Hoština. V okresnej hasičskej lige mužstvo mužov z Ihríšť získalo prvé miesto v súťaži: Streženice, Ihrište, Záriečie, Kvášov. Družstvo žien z Ihríšt sa umiestnilo na prvom mieste v okresnej lige: Lúky, Zbora, Podhorie, Lednica, Záriečie. Družstvo mužov z Hoštiny získali tretie miesto v Streženiciach, Lúkach p./M., a vo Vydrnej. Družstvo žien z Hoštinej bolo prvé v okresnej lige: Lednica, Moštište, Hoština, Dubková a Vydrná. Tretie miesto mali v Horovciach, Zbore, Lednici, Mostišťoch a v Dohňanoch, čím je možné ich považovať za najaktívnejšie mužstvo Dobrovoľných hasičských zborov  z Púchova.

 

Mladí hasiči z DHZ Púchov sa v priebehu roka 2006 zúčasnili celkom siedmich súťaží, z toho na prvom mieste boli: Branný pretek o pohár mesta Nováky a súťaž v hasičských útokoch v Zbore. Druhé miesto si odniesli z Okresného kola z Beluše, Hasičský trojboj o Pohár primátora mesta Púchov, Memoriál Ferdinanda Mončeka v Ilave, a na piatom mieste boli v Halových majstrovstvách o Pohár prezidenta DPO SR vo Svite.

Mesto v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Púchov zabezpečilo 40.ročník súťaže „O pohár primátora mesta“ .

 

 

Kultúrno-spoločenské organizácie

 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Budova MsÚ Púchov
Predseda: Antónia Gabková
Tel. číslo: 042/463 28 17

 


Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Horné Kočkovce

ZŠ s MŠ
Ul. Slovanská
020 01  Púchov
Predseda: Eduard Paliesek
Tel. číslo: 042/463 28 17

 


Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Púchov

Budova MsÚ Púchov
Predseda: Anna Gajdošíková

 


Spolok Čechov a Moravanov na Slovensku

Obr. mieru 1154/10
020 01  Púchov
Predseda: Oldřich Šedý
Tel. číslo: 0903 143 486

 


Liga proti reumatizmu na Slovensku – miestna pobočka Púchov

Zábreh 1501
020 01  Púchov
Predseda: Ing. Mária Skušeková
Tel. číslo: 042/463 26 94

 


Únia neviadiacich a slabozrakých Slovenska
základná organizácia Púchov

Obrancov mieru 
020 01 Púchov
Predseda: Ing. Emília Luhová
Tel. číslo: 0904 364 042

 


Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých

Budova MsÚ Púchov
Predseda: Jaroslav Buček
Tel. číslo: 042/463 34 44, 0908 395 281  

 

 

Centrum nepočujúcich ANEPS Púchov

Obrancov mieru /nad práčovňou/
020 01  Púchov
Predseda: Eva Ondrášková
Tel. číslo: 042/463 43 20, 0910 218 351

 

 

Nadácie, združenia, kluby

 

Občianske združenie pre púchovskú mládež

občianske združenie pre vhodné využívanie voľného času mladých ľudí

Novonosická 815
020 01  Púchov
Predseda: Mgr. Karol Drobný
Tel. číslo:  0911 847 097
E-mail: ozppm@centrum.sk
www.ozpu.mladez.sk

 


Nadácia na podporu púchovského regiónu

Streženická cesta 1697/45
020 01  Púchov
Správca nadácie: PhDr. Jozef Kapec
Tel. číslo: 042/461 35 41
www.nnppr.sk

 


6. zbor skautov a skautiek Púchov

http://www.skautingpuchov.ic.cz/

 


Púchovský rybár

miestna organizácia SRZ

Predseda: Ing. Jozef Kalus
E-mail: murphy30@seznam.cz
www.puchovskyrybar.wbl.sk

 


Klub automobilových a leteckých modelárov

Predseda: Vladimír Luhový
E-mail: vladimir.luhovy@matador.sk
www.rcpuchov.szm.sk

 


Kynologický klub, zdrženie

Royova 762/11
020 01  Púchov
Predseda: Milan Kováč
Tel. číslo: 0903 511 771

 


KST Púchov (Klub slovenských turistov), športový klub

Pribinova 1172/11
020 01 Púchov
Predseda: Milan Kvasnica
Tel. číslo: 0904 717 161
E-mail: kvasnica.milan@centrum.sk

 

 

Občianske združenie S láskou k človeku

 

F. Hečku 1449/5
020 01  Púchov
Predseda: MUDr. Jozef Daško
Tel. číslo: 042/467 73 39
www.slaskoukcloveku.yw.sk

 

 


Spoločenstvo evanjelickej mládeže Púchov

Royova 741/4
020 01  Púchov
Predseda: Ján Jamborek
Tel. číslo: 0903 108 806
Informačný leták:  strana 1 (400kB),  strana 2 (400kB)

 


Red Wings Púchov

Florbalový klub
www.redwingspuchov.wbl.sk

 

 

Racquets

Bedminton Púchov
www.bedmintonpuchov.sk

 

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov