MsBP Servis

Administrátor 30 Apr, 2015 Mestské organizácie

Spoločnosť samostatne podniká od roku 2001. Rozsah činností spoločnosti je daný realizáciou koncepcie odčleniť vedľajšie činnosti nesúvisiace s výrobou tepla zo spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. Púchov (ďalej len MsBP) na dve dcérske spoločnosti MsBP Správa, s.r.o. a MsBP Servis, s.r.o.

MsBP Servis, s.r.o. je zriadená predovšetkým pre poskytovanie obslužných činností pre činnosti poskytované spoločnosťami MESTSKÝ BYTOVY PODNIK (výroba a distribúcia tepla) a MsBP Správa (správa domového fondu). Zabezpečuje pre ne nevyhnutné servisné služby, bez ktorých nemôžu samostatne existovať, ale spoločnosti zvolili dodávateľskú formu ich zabezpečenia.

Okrem týchto činností aktívne vykonáva činnosť retransmisie televíznych programov distribučným systémom MMDS ako službu v obecnom záujme a ďalšie činnosti vykonávané iba sporadicky, ktoré sú iba okrajového významu ale umožňujú poskytovať komplexné služby v oblasti montáže, opravy a údržby energetických zariadení a domov. Do budúcnosti však tieto činnosti predstavujú potenciál na zvyšovanie výkonov a zlepšenie hospodárskeho výsledku.

Spoločnosť má v v Obchodnom registri zapísaný nasledovný predmet podnikania:
 1. uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien , stav. úprav a udržiavacích práczámočníctvo
 2. murárstvo
 3. zváračské práce
 4. maliarske, natieračské a sklenárske práce
 5. práce so stavebnými mechanizmami
 6. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
 7. maloobchod v rozsahu voľných živností
 8. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 9. opravy elektroinštalácií
 10. kúrenárske práce
 11. vodoinštalatérstvo
 12. výroba, opravy a montáž meradiel
 13. montáž sadrokartónu
 14. hydroizolácie
 15. vedenie účtovníctva
 16. nakladanie s odpadmi – čistenie kanalizácií a odpadových zvodov
 17. nákladná cestná doprava
 18. zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým distribučným systémom MMDS


Predmet podnikania spoločnosti je využívaný najmä v oblasti:

 • údržba a opravy energetických zariadení a domového fondu
 • vedenie účtovníctva spoločností MsBP, s.r.o. a MsBP Správa, s.r.o.
 • nákup a sklad
 • maloobchodná predajňa
 • retransmisia televíznych programov systémom MMDS
 

Kontakty

Údržba: 042/465 17 12, 042/465 17 42
Obchod: 042/465 17 13
Sklad: 042/465 17 12
Služby MMDS: 042/465 17 10

Súvisiace články

 • Púchovská televízia

  Púchovská televízia je regionálnou televíziou vysielajúcou prostredníctvom káblových rozvodov a systému MMDS v Púchove a ďalších desiatich obciach […]

 • Podiel mesta v mestských organizáciách

  Spoločnosti s účasťou mesta Púchov Podiel mesta v % Mestský bytový podnik, s.r.o. 99,89 Medial Púchov s.r.o. 100,00 […]

 • Podnik technických služieb

  Predmetom činnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o., ktorého je mesto Púchov 100 % vlastníkom, je výkon správy a […]

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov