Dotazník pre verejnosť

Administrátor 28 Sep, 2015 Dotazníky mesta Púchov, Hlavná stránka

Vážení občania,


 

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Púchov na roky 2015 – 2022, ktorého tvorba a existencia je podmienkou pre samosprávy na čerpanie prostriedkov z eurofondov. Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je komunikácia s verejnosťou a zapracovanie požiadaviek občanov do plánu projektových aktivít mesta. K tomu je potrebné zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy občanov a následne ich uskutočniť s prispením finančných prostriedkov z EÚ, štátu i iných zdrojov. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijete.
 

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji nášho mesta, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení dôležitého strategického dokumentu PHSR na roky 2015 – 2022. Prosíme Vás o spoluprácu a vyjadrenie Vašich postojov, návrhov. Váš názor je dôležitý.
 

Vyplnený dotazník, prosím, odovzdajte v termíne do 12.10.2015 do schránky označenej „Dotazníky PHSR“ umiestnenej na prízemí Mestského úradu Púchov. Ak vyplníte dotazník elektronicky vo formáte WORD, netreba ho odovzdávať v písomnej podobe, stačí ho zaslať e-mailom na prednostka@puchov.sk. Dotazník môžete vyplniť elektronicky a následne zaslať aj z webovej stránky.

 

V prípade otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 

JUDr. Eva Kvocerová
prednostka Mestského úradu Púchov
Tel: +421 42 465 08 19
mail: prednostka@puchov.sk

 

Dotazníky na vyplnenie:

Dotazník vo formáte WORD (docx): Dotazník pre verejnosť

Web dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ftrnSDKPWbZAuVz5VxkETv79rnW4IO3x735vUvL_Rd0/viewform

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov