Dotazník pre tretí sektor

Administrátor 28 Sep, 2015 Dotazníky mesta Púchov, Hlavná stránka

Vážení zástupcovia neziskového sektora,


 

Mesto Púchov má za cieľ zlepšiť život v jednotlivých mestských častiach tak, aby bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitných základných i materských škôl. Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) nášho mesta na roky 2015 – 2022 ako dôležitého strategického dokumentu, ktorého tvorba a existencia je podmienkou pre samosprávy na čerpanie prostriedkov z eurofondov, pričom chceme vytvoriť priestor i pre sektor neziskový. K tomu je potrebné zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy neziskových organizácií v regióne a následne ich uskutočniť s prispením finančných prostriedkov z EÚ, štátu i iných zdrojov.
 

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji nášho mesta, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení dôležitého strategického dokumentu PHSR na roky 2015 – 2022. Prosíme Vás o spoluprácu a vyjadrenie Vašich postojov, návrhov. Váš názor je dôležitý.
 

Vyplnený dotazník, prosím, odovzdajte v termíne do 12.10.2015 do schránky označenej „Dotazníky PHSR“ umiestnenej na prízemí Mestského úradu Púchov. Ak vyplníte dotazník elektronicky vo formáte WORD, netreba ho odovzdávať v písomnej podobe, stačí ho zaslať e-mailom na prednostka@puchov.sk. Dotazník môžete vyplniť elektronicky a následne zaslať aj z webovej stránky.

 

V prípade otázok či nejasností nás neváhajte kontaktovať.

 

JUDr. Eva Kvocerová
prednostka Mestského úradu Púchov
Tel: +421 42 465 08 19
mail: prednostka@puchov.sk

 

Dotazníky na vyplnenie:

Dotazník vo formáte WORD (docx): Dotazník pre tretí sektor

Web dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1mniruDsleSdd8RilL_9yjadstRcWMHC4w3jZ_CxfAgo/viewform

 

 

Súvisiace články

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov