Zástupcovia Mesta Púchov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Administrátor 13 Aug, 2015 Rady škôl

Materská škola 1.mája, Púchov

 • Mgr. Hedviga Šulcová

 

Materská škola Chmelinec č.1411, Púchov

 • Ing. Lukáš Ranik
 • JUDr. Jarmila Andreánska

 

Materská škola Mládežnícka č.13, Púchov

 • Mgr. Miroslav Bučko
 • MUDr. Viliam Bršiak, MPH

 

Materská škola Nosice 221, Púchov

 • Miroslav Rosina

 

Materská škola Požiarna č. 1291, Púchov

 • Roman Hvizdák
 • Emília Palmeová

 

Materská škola Požiarna č. 1292, Púchov

 • Ivan Sadloň
 • Mgr. Hedviga Šulcová

 

Základná škola Ul. Gorazdova č.1174, Púchov

 • Ing. Peter Žiačik
 • Ivan Kubiš
 • Ing. arch. Daniela Šicová
 • Rudolf Marman

 

Základná škola „J. A. Komenského“, Komenského č. 50, Púchov

 • JUDr. Jarmila Andreánska
 • Roman Hvizdák
 • PaedDr. Miroslav Kubičár
 • Peter Prešnajder

 

Základná škola Mládežnícka č. 1434/16, Púchov

 • Ing. Lukáš Ranik
 • MUDr. Viliam Bršiak, MPH
 • Ing. Ivana Mikušcová
 • Peter Prešnajder

 

Základná škola s materskou školou, Ul. Slovanská č. 23, Púchov

 • Miroslav Rosina
 • Mgr. Roman Špaček
 • Bc. Cyril Crkoň
 • Ing. Ján Riško

 

Základná umelecká škola, Poštová č. 809, Púchov

 • Mgr. Hedviga Šulcová
 • Mgr. Ivana Vančová
 • Irena Kováčiková
 • Mgr. Peter Bílik

 

Centrum voľného času Včielka, Púchov

 • Irena Kováčiková

 

 

Komentáre sú uzavreté.

Rýchle menu

Informácie k voľbám do NR SR 2016

Voľby do NR SR 2016

Veľkonočný jarmok 2016

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2016

Nové dokumenty

Obedové menu

ALEXANDRA HOTEL ****
Dvory 581, Púchov

Reštaurácia La Cantina
Námestie slobody 1402, Púchov

Reštaurácia MARCZIBÁNYI
Námestie slobody 1401, Púchov